ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איתן טיראן נגד המוסד לביטוח לאומי :

איתן טיראן

ע"י ב"כ עו"ד א' רוזן

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד ג' ברנדס

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

כב' השופט אסף הראל

פסק דין

1. זהו ערעור של מבוטח על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 2.10.11 שניתנה במסגרת ענף ביטוח נפגעי עבודה, לפי סעיף 122 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995. בהחלטתה קבעה הועדה כי שיעור נכותו של המערער בגין חבלה בגב עומד על 19%, מתוכם 10% בגין הגבלת תנועה בעמוד שדרה מתני, שהם 30% לפי פריט ליקוי 37(7)(ג) בניכוי מצב קודם של 20% לפי פריט ליקוי 37(7)(ב), ויתרת הנכות בגין 10% בשל צלקת לפי פריט ליקוי 75(1)(ב) (להלן - ההחלטה). יש להטעים כי ההחלטה ניתנה לאחר שעניינו של המערער הושב לועדה - לראשונה - בעקבות פסק דין (ב"ל (אזורי חי') 25943-05-10 (להלן - פסק הדין). בפסק הדין הונחתה הועדה להתיחס אך לנכות הנוירולוגית ממנה סובל המערער, תוך שהנכויות האורטופדית ובגין הצלקת תיוותרנה ללא שינוי. הועדה נדרשה להתיחס לחוות הדעת הנמצאות בפניה ככל שיש בחוות דעת אלה התיחסות לפן הנוירולוגי, ולקבוע האם נותרה נכות נוירולוגית עקב הפגיעה בעבודה והאם נכות זו, ככל שקיימת, מובחנת מהנכות האורטופדית.

2. טענת הערעור העיקרית עניינה התיחסות הועדה לחוות דעת. המערער טוען כי הועדה לא התיחסה לכל חוות הדעת שהונחו בפניה וכי התיחסותה לחוות הדעת של ד"ר ריבר וד"ר שוורץ לא היתה מנומקת ועניינית. לאור זאת עותר המערער כי עניינו יושב לועדה רפואית בהרכב שונה. המשיב מסכים כי נפל פגם בכך שהועדה לא התיחסה לכל חוות הדעת וטוען, בין היתר, כי אין מקום להשיב הענין לועדה בהרכב שונה.

3. לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, באתי לכדי מסקנה כי דין הערעור להתקבל במובן זה שיש מקום להשיב עניינו של המערער לועדה רפואית לעררים בהרכב זהה, על מנת שתתיחס בצורה מנומקת לחוות הדעת, כפי שיפורט להלן. עיון בהחלטת הועדה מעלה כי עמדו בפניה שתי חוות דעת בלבד. האחת, של ד"ר ריבר מיום 2.8.02 והשניה של ד"ר שוורץ מיום 30.5.06. הועדה ערכה בדיקה קלינית וקבעה כי לא מצאה נזק שורשי ומשכך דחתה את מסקנות ד"ר שוורץ וד"ר ריבר.

4. עיון בהחלטה מעלה כי הועדה לא התיחסה לחוות הדעת הבאות: חוות דעת ד"ר סלטי מיום 25.7.03; חוות דעת ד"ר ויסמן מיום 11.10.04; חוו"ד ד"ר שוורץ מיום 2.2.06. גם לחוות דעת ד"ר שרקנטיוש מהימים 5.4.06, 20.6.06 לא התיחסה הועדה. בכך נפל פגם משפטי, שכן חוות דעת אלה כוללות התיחסות לפן הנוירולוגי. באשר לחוות דעת ד"ר שרקנטיוש, אף כי ניתנה במסגרת הליכים בפני ועדות רפואיות, אין בכך כדי לשלול חובת התיחסות של הועדה, ובענין זה נדחית טענת המשיב. בדיון בערעור הסכים המשיב כי על הועדה להתיחס גם לחוות דעת ד"ר ריבר מיום 2.8.09, שכן מסעיף 12 לפרוטוקול לא ברור כלל האם עמדה חוות דעת זו, מתאריך זה, בפני הועדה. באשר לחוות דעת ד"ר שוורץ, תתייחס אליה העודה שוב, שכן בפניה עמדה רק חוות הדעת מיום 30.5.06 אך לא זו מיום 2.2.06.

5. אין מקום להשיב את הענין לועדה בהרכב שונה. ההחלטה דנן ניתנה לראשונה לאחר שהענין הושב לועדה לאחר פסק דין. אין לומר כי הפגם המשפטי שנפל בהחלטה מצביע על כך שהועדה ננעלה בדעתה.

6. התוצאה הינה כי הערעור מתקבל כמפורט לעיל בסעיף 4. עניינו של המערער יושב לועדה הרפואית לעררים בהרכב זהה על מנת שתתיחס לחוות הדעת כאמור בסעיף 4 לעיל ותקבע האם יש בחוות דעת אלה כדי לשנות את החלטתה מיום 2.10.11. המערער יזומן להופיע בפני הועדה גם באמצעות באי כוחו.

7. המשיב ישא בהוצאות המערער בגין הליך זה בסך כולל של 3,000 ₪ אשר ישולמו לידי המערער תוך 30 ימים מעת שיומצא למשיב פסק דין זה. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק הדין זכות לבקש מבית הדין הארצי בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ב, 17 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איתן טיראן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: