ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמנון משולם נגד המוסד לביטוח לאומי :

אמנון משולם

ע"י ב"כ עו"ד א' מתא

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד ג' ברנדס

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

כב' השופט אסף הראל

פסק דין

1. זהו ערעור של מבוטח על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 27.2.11 שניתנה במסגרת ענף ביטוח נפגעי עבודה, לפי סעיף 122 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995. בהחלטתה קבעה הועדה כי לא חלה החמרה במצבו של המערער בגין מצב של כאבי גב תחתון עם הגבלה בתנועות. בכך הותרה על כנה נכות צמיתה שנקבעה בעבר בשיעור 25% (שהם 20% לפי סעיף 37(7)(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956 (להלן - התקנות) תוך הגדלה ברבע לפי תקנה 15 לתקנות (להלן - ההחלטה).

2. הועדה קבעה כי אין קשר סיבתי בין הליקוי האורולוגי לו טוען המערער לבין הפגיעה בעבודה, תוך שצויין על ידה כי מקור הלחץ אינו נובע ממצא חבלתי. טענת ערעור עיקרית אחת היא כי בקביעתה זו שללה הועדה קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הנכות בגב, הכל בניגוד לקביעת ועדה רפואית לעררים מיום 23.10.07. המשיב מתנגד לערעור בנקודה זו וטוען כי הועדה, לאחר שעיינה בבדיקת דימות, קבעה כי אין ממצא לחבלה. עוד נטען כי הועדה מיום 23.10.07 לא בדקה ולא קבעה ממצאים אלא נדרשה לנמק לאחר פסק דין ניכוי מצב קודם. לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים באתי לכדי מסקנה כי דין הערעור להתקבל בנקודה זו. בהחלטתה קובעת הועדה דנן כי הממצא היחידי הקיים בעמוד שדרה הוא דיסקופטיה בגובה L4-L5שעיקרה בלט של אוסטיאופיט גרמי הלוחץ קלות על שק הדורה ועל שורש העצב L4מימין וכי אין עדות לממצא שבחבלה. על רקע קביעתה זו הגיעה למסקנה כי ככל שקיים לחץ הוא אינו נובע ממצא חבלתי אלא מבני ולכן אין לקשור את הבעיות האורולוגיות לתאונה הנדונה. מקביעתה זו של הועדה לא ברור האם חולקת היא על קביעה חלוטה של ועדה רפואית לעררים מיום 23.10.07 לפיה יש לייחס את מלוא הנכות לפגיעה בעבודה, או שמא אין הועדה דנן חולקת על קשר סיבתי זה. משכך, בשל חוסר הבהירות בענין זה יושב עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים בהרכב זהה על מנת שתסביר האם קביעתה בדבר היעדר ממצא חבלתי עולה בקנה אחד עם קביעה של ועדה רפואית מיום 23.10.07 בדבר שיוך כל הנכות בגב לפגיעה בעבודה.

3. פגם נוסף שנפל בהחלטת הועדה - ובענין זה מקובלת עלי טענת המערער - הינו כי הועדה לא דנה בשאלת הליקוי הנטען בתפקוד המיני, על אף שהמומחה מטעם המערער, ד"ר שוטלנד, בחוות דעתו מיום 10.10.10 התייחס לכך והמליץ על נכות ספציפית בתחום זה, במובחן מנכות שעניינה הפרעה במתן שתן. יש לדחות את טענת המשיב לפיה די היה בשלילת הקשר הסיבתי על ידי הועדה בין הלחץ על העצב לבין מכלול הבעיות האורולוגיות, מבלי צורך שהועדה תתיחס פרטנית לענין הירידה בתפקוד המיני. טענה זו היא במהותה טענה רפואית, שכן המשיב מנסה לקרוא לתוך המונח "אורולוגיה" הן את הליקוי הנטען במתן השתן והן את הליקוי הנטען בתפקוד המיני, מבלי שהדברים עולים מפורשות מהחלטת הועדה. משד"ר שוטלנד התייחס בנפרד לסוגית הירידה בתפקוד המיני, מן הראוי כי הועדה תתייחס לכך מפורשות אף היא ותקבע האם קיים ליקוי כזה והאם קיים קשר סיבתי בינו לבין הפגיעה בעבודה.

4. לא מצאתי ממש ביתר טענות המערער. כך, למשל, לטעמי יש לומר כי הועדה התיחסה לחוות דעת ד"ר שוטלנד בצורה ראויה. יש גם לדחות את טענת המערער ליה הקביעה של הועדה בענין הקשר הסיבתי אינה מנומקת. טענות המערער בסעיף 9 לנימוקי הערעור הן טענות רפואיות מובהקות ואין לקבלן. הועדה אינה מאמצת את האמור בחוות דעת ד"ר שוטלנד לאור סתירות בבדיקות קליניות שנערכו למערער - אשר ממצאיהן פורטו היטב בפרוטוקול - סתירות שאינן עולות בקנה אחד, לגישת הועדה, עם קביעת ד"ר שוטלנד כי מדובר בשלפוחית נוירגנית היפוטונית. זוהי הנמקה רפואית ודי בה. הועדה לא היתה מחוייבת לשלוח את המערער לבדיקה נוספת, שכן הדבר מצוי בשיקול דעת הועדה, ויש לדחות טענת המערער בענין זה (סעיף 13 לערעור). קביעותיי אלה אינן גורעות מהאמור לעיל לפיו נדרשת הועדה להסביר ביתר פירוט - לאור קביעה מיום 23.10.07 בדבר קיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הנכות בגב - את קביעתה בדבר היעדר מקור חבלתי ללחץ וכן להתייחס לליקוי הנטען בתפקוד המיני.

5. התוצאה הינה כי הערעור מתקבל כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל. המערער יזומן להופיע בפני הועדה גם באמצעות באי כוחו. החלטת הועדה תהא מנומקת.

6. המשיב ישא בהוצאות המערער בגין הליך זה בסך כולל של 3,000 ₪ אשר ישולמו לידי המערער תוך 30 ימים מעת שיומצא פסק הדין למשיב. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק הדין, זכות לבקש מבית הדין הארצי בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ב, 17 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמנון משולם
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: