ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייק ואן קול נגד סיוע משפטי מחוזי תל אביב :

מייק ואן קול

נ ג ד

1. סיוע משפטי מחוזי תל אביב

2. היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

רשמת - כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט

החלטה

בקשת המבקש לפטור אותו מתשלום אגרת בית המשפט היא הבקשה שלפני.

המבקש עתר לפטור אותו מתשלום אגרה בתובענה שהסעד המבוקש בה הוא "תביעה דחופה למתן צו עשה" לטענתו פנה ללשכה לסיוע משפטי "בכמה הזדמנויות ובקש שיוענק לו סיוע משפטי" אך "במקום לשקול את בקשת התובע על אתר ולפתוח תיקי סיוע, סרבו פקידי הנתבעת 2 לעשות כן..." (מצוטט מסעיפים 2, 3 לתביעה). הסעדים המבוקשים בתביעה הם "לשקול לאלתר את מתן הסיוע המשפטי... לאפשר לתובע ליצור קשר עם הלשכה באמצעות דוא"ל.... לצוות על הלשכה להעניק למערער סיוע משפטי..." (סעיף 13 לתביעה).

שני תנאים מצטברים חייב מבקש פטור מאגרה להוכיח, האחד, העדר יכולת כלכלית והשני להראות כי ההליך מגלה עילה.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה מצאתי כי התביעה אינה מגלה עילה, זאת בלי לקבוע מסמרות בשלב בקשת הפטור מאגרה המונחת לפני, שכן ההליך שנקט המבקש (תביעה אזרחית) אינו ההליך המתאים לתובענות מסוג צו עשה המורה לרשות מרשויות המדינה 'לעשות פעולה' ובענייננו להורות ללשכה לסיוע משפטי 'לפתוח תיקי סיוע' וכן להורות על מתן סיוע משפטי.

כעולה מהתביעה אין מדובר בהחלטת ראש הלשכה לדחות את בקשת התובע לקבל סיוע משפטי שאז הדרך לתקיפת החלטתו היא כאמור בסעיף 5 לחוק הסיוע המשפטי התשל"ב -1972, אלא מדוברבעתירה למתן צו עשה להורות לרשות לפתוח תיק סיוע וליתן סיוע - סעד שכדי ללזכות בו על הפונה לעתור בדרך אחרת.

משכך מצאתי כי ההליך דנא אינו מגלה עילה, וכבר משכך ראיתי לדחות את הבקשה לפטור מאגרה המצריכה הוכחת שני תנאים מצטברים.

מעבר לנדרש, אציין כי גם בהוכחת התנאי השני, הוכחת העדר יכולת כלכלית לא עמד המבקש, עת שב וציין בצורה לאקונית את נסיבותיו ללא צירוף כל אסמכתא לבסס את טענותיו ורק הפנה להחלטות מותבים שונים לפטור אותו מתשלום האגרה.

כבר ציינתי לא אחת כי על המבקש להניח תשתית עובדתית מגובה באסמכתאות בכל פנייה לבית משפט בה מבוקש פטור מתשלום האגרה; המבקש בוחר שלא לעשות כך וממשיך לפנות באותה דרך ללא תמיכה בטענותיו; בהעדר תשתית עובדתית המגובה באסמכתאות - לא הרים המבקש את הנטל המוטל עליו להוכיח מצב כלכלי.

לאור האמור, ומשלא התמלאו התנאים כאמור, אני דוחה את בקשת המבקש לפטור אותו מאגרה.

המבקש ישלם את אגרת בית המשפט תוך 20 ימים שאם לא כן תמחק התביעה מחמת אי תשלום האגרה ללא משלוח התראות או הודעות כלשהן.

ת.פ. בהתאם.

ניתנה היום, י"ז שבט תשע"ב, 10 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מייק ואן קול
נתבע: סיוע משפטי מחוזי תל אביב
שופט :
עורכי דין: