ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענאן מטר נגד אלי בשן :

ענאן מטר

נ ג ד

אלי בשן

בית משפט השלום בירושלים

כב' הרשם הבכיר בן שלו

החלטה

1. בפני בקשה מיום 11.9.11 לביטול פסק דין שניתן כנגד הנתבע על פי צד אחד ביום 17.2.10 (להלן: "הבקשה" ו"פסק הדין", בהתאמה). עסקינן בתביעה בסדר דין מקוצר על סך נומינלי של 111,862.15 ₪ מיום 13.5.09, שהוגשה על יסוד שני שיקים שלא נפרעו.

2. המבקש טוען כי נודע לו על קיומה של תביעה רק לאחר שננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל. לגופם של דברים טוען המבקש כי השיקים הוצאו ממנו במרמה על ידי אחר (כמפורט בתצהירו) וכי לא ניתנה כל תמורה בגינם, כי חלף מועד פירעונו של אחד מהשיקים וכי התאריך הנקוב בשיקים זויף. עוד טוען המבקש כי כתובתו הייתה ידועה לתובע.

3. התובע מתנגד לבקשה וטוען, בתמצית כי כתב התביעה הומצא כדין בדואר רשום ונאסף מכתובתו הרשומה אותה העת של הנתבע ברח' עתניאל בירושלים. באשר לטיעוני המבקש לגופם, ככל הנראה איננו חולק התובע על כך שהתאריך שעל גבי השיקים זויף ובדיון היום משהוצגו השיקים אף התברר כי לכל הפחות אחד מן השיקים הינו קרוע (במאמר מוסגר ייאמר כי ייתכן שזו הייתה הסיבה, חלף האמור בדברי התובע בדיון, שהשיקים לא הוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, ותחת זאת הוגשה תובענה שטרית בעניינם). מכל מקום התובע מבהיר, כי אין מחלוקת שהמבקש עצמו אכן משך את השיקים וחתם עליהם, וכי עסקינן בשיקים סחירים לכל דבר (ראו עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מהיום).

4. עיינתי בכלל כתבי הטענות, על צרופותיהם ושמעתי את הצדדים שבפני. שוכנעתי כי יש מקום לבטל את פסק הדין ליתן לנתבע רשות להתגונן ולצד זאת לחייב הנתבע בהוצאות התובע, כפי שיפורט להלן.

5. הלכה למעשה ניתן פסק הדין לאחר שכתב התביעה הומצא בדואר רשום לכתובתו הרשומה של הנתבע ברח' עתניאל 4 בירושלים ועל פי אישור הדואר, נמסר ליעדו ביום 9.6.09. אין מחלוקת גם, כפי הנראה, כי בעת ניתן פסק הדין, זו הייתה כתובתו הרשומה של הנתבע, גם ברישומי משרד הפנים (ראו בנספח לתגובת התובע מיום 5.12.11).

6. בנסיבות בהן הנתבע לא פרט בתצהירו התמציתי ואף לא פרט בפני האם ומדוע לשיטתו ידע התובע מה הייתה כתובתו בפועל דווקא (ברמת הגולן) בעת שהוגש כתב התביעה, ואף לא הסביר, בדיון או בתשובותיו לתגובה, כיצד ייתכן שכתב התביעה אכן נמסר בפועל ליעדו בכתובתו הרשומה, לא ניתן לקבוע שכתב התביעה לא הומצא כדין. בנסיבות אלה אין בפנינו סיטואציה של פגם בהמצאה המחייב ביטול מחובת הצדק.

7. יחד עם זאת, יש מקום לבטל את פסק הדין מחמת שיקול דעת בית המשפט תוך פסיקת הוצאות התובע. כשבביטול מחמת שיקול דעת, על בית המשפט לבחון שתי שאלות. האחת - מהי הסיבה לכך שלא הוגשה הגנה ; השניה, והשאלה המשמעותית יותר לענייננו - מהם סיכויי הגנתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין [לעניין זה השוו: ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי פ"ד ח, 395 ; ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ פ"ד מז(4) 133, 139 ; ע"א 5000/92 בן-ציון נ' גורני פ"ד מח (1), 830]. באשר לטעם לאי הגשת בקשת רשות להתגונן, לכל הפחות היה צריך המבקש לקחת בחשבון שהותרת כתובת שגויה ברישומי משרד הפנים תוביל לסיטואציות דומות לסיטואציה שבפני. אין לנתבע להלין אלא על עצמו על שלא דאג לעדכן את כתובתו הרשומה. בנסיבות אלה יש לראות בכך, ובעובדה שמחדלים אלה הובילו לפרק זמן העולה על שנה ומחצה מאז ניתן פסק הדין ועד הוגשה הבקשה, משום רשלנות של ממש (הגם שלא ניתן לומר שמדובר בזלזול בהליכים שיפוטיים בהתחשב באופן התנהלות הנתבע מאז הוגשה הבקשה לביטול פסק הדין). מנגד, לא ניתן לשלול בשלב זה הגנה אפשרית לנתבע ככל שיבוטל פסק הדין. בפי הנתבע טענות המחייבות בירור ואשר עשויות, בנסיבות מסוימות לשמש כהגנה מפני התובענה. זאת, לרבות הטענות בדבר שינוי התאריך על גבי השיקים ללא הסכמה (השוו: סעיף 64 לפקודת השטרות [ נוסח חדש]), כמו גם הטענות שהתחוורו הלכה למעשה בדיון לפיהם השיקים עצמם (או למצער אחד מהם), נקרעו - טענות שיש בהן ולו לכאורה, גם כדי לחייב את המסקנה שיש לברר את נסיבות האחיזה בשיקים על דרך שמיעת ראיות.

אף לא ראיתי שאינטרס התובע בדבר סופיות ההליכים ייפגע באופן שאין לו תיקון. התובע לא הבהיר, לא בדיון ולא בתגובתו, אימתי לאשורה הומצאה האזהרה בלשכת ההוצאה לפועל, אלו הליכים ננקטו בלשכת ההוצאה לפועל והאם הניבו הליכים אלה תועלת של ממש. בנסיבות אלה, ראוי לאזן בין רשלנות הנתבע ואינטרס ההסתמכות של התובע בין זכות הגישה לערכאות של הנתבע (ובמיוחד כשבערכאה הדיונית עסקינן), על דרך פסיקת הוצאות.

8. ככל שבית המשפט מורה על ביטול פסק דין שניתן על פי צד אחד מבהירה תקנה 214 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, כי רשאי בית המשפט ליתן רשות להתגונן בתנאים שיראו לו (הרציונל לכך - והחיסכון בזמנם של הצדדים כמו גם בזמן השיפוטי - ברור, שכן ספק אם יש תועלת לניהול דיון כפול גם בשאלת הרשות להתגונן שעה שממילא במסגרת הבקשה לביטול פסק דין מחמת שיקול דעת בית המשפט נדרש בית המשפט לסיכויי ההגנה). בנסיבות אלה וכפועל יוצא מכלל האמור לעיל מבוטל בזה פסק הדין וניתנת לנתבע רשות להתגונן בפני התביעה על יסוד תצהירו. לצד זאת, וללא קשר לדיון העיקרי, יישא הנתבע בהוצאות התובע בסך כולל של 5,000 ₪.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ב, 06 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ענאן מטר
נתבע: אלי בשן
שופט :
עורכי דין: