ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייק ואן קול נגד סיוע משפטי מחוזי תל אביב :

מייק ואן קול

נ ג ד

1. סיוע משפטי מחוזי תל אביב

2. היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

רשמת- כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט

החלטה

בקשה נוספת של המבקש לפטור אותו מתשלום אגרת בית המשפט מונחת לפני.

הפעם מבקש המבקש לפטור אותו מתשלום אגרה בהליך ערעור שהגיש על החלטת כבוד הרשם ברנר למחוק תביעה בה עתר לחייב את הסיוע המשפטי להעניק לו ייצוג משפטי לאחר שלא נעתר לבקשת המבקש. כבוד הרשם ברנר מחק את התביעה על הסף מחמת העדר עילה בהסתמך על סעיף 5 לחוק סיוע המשפטי התשל"ב -1972 שעל פיו "הדרך היחידה בה ניתן לתקוף החלטה של הלשכה לסיוע משפטי שלא ליתן סיוע היא באמצעות הגשת ערעור" (החלטת כב' הרשם מיום 8.9.11).

גם לבקשה זו לפטור אותו מתשלום אגרה, כמו בבקשות אחרות, לא טרח המבקש לצרף כל אסמכתא לבסס את טענותיו והסתפק בתיאור מצבו הכלכלי, תיאור עליו חוזר בכל הבקשות, וכן מצרף איזכורים של החלטות שניתנו על ידי מותבים אחרים, ללא צירוף על אסמכתאות לביסוס טענותיו העובדתיות.

הגם שחזרתי וציינתי כי על מי שמבקש פטור מאגרה מוטלת חובה להניח תשתית עובדתית מגובה באסמכתאות בכל הליך בו הוא מבקש מבית משפט לפטור אותו מתשלום האגרה, והגם ששבתי וציינתי כי לא די בהחלטות קודמות שניתנו על ידי מותבים אחרים, עושה המבקש כפי דרכו ואינו מגיש כל אסמכתא לבקשה.

בהעדר אסמכתאות, לא הרים המבקש את הנטל המוטל עליו להוכיח מצב כלכלי.

שני תנאים מצטברים צריך מי שמבקש פטור מאגרה להוכיח, העדר יכולת כלכלית וכי ההליך מגלה עילה.

כפי שציינתי לעיל לא מילא המבקש את התנאי הראשון - קרי, לא הניח תשתית עובדתית כנדרש להוכחת מצבו הכלכלי.

גם את התנאי השני לא עלה בידי המבקש להוכיח.

עיון בסעיף 5 של חוק הסיוע המשפטי מצביע במפורש כי על החלטה של ראש הלשכה לדחות בקשה לקבלת סיוע משפטי יש לערער "לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות"- מכאן שהדרך שנקט המבקש -קרי, הגשת תביעה לחייב את הסיוע המשפטי להעניק לו ייצוג משפטי, אינה הדרך בה יש לנקוט ועל כן החלטת כבוד הרשם למחוק את התביעה על הסף מחמת העדר עילה מתישבת עם החוק ומצביעה על כך שהליך הערעור אינו מגלה עילה.

לאור מסקנה זו - גם תנאי זה לא התקיים.

להדגיש כי גם הובהר למבקש בהחלטות אחרות כי "הליכים משפטיים עולים כסף. ניהול ההליך המשפטי מטיל עלויות הן על בעל הדין שפתח את ההליך והן על מערכת בתי המשפט, קרי, הקופה הציבורית, והצד שכנגד... " (בשג"ץ 3320/11 ד"ר מעוז נ. הנהלת בתי המשפט), ומשכך מתן הפטור מאגרה יהיה מוצדק בנסיבות בהן שני התנאים שהוצבו בדין מתמלאים.

לאור האמור, ומשלא התמלאו התנאים כאמור, אני דוחה את בקשת המבקש לפטור אותו מאגרה.

המבקש ישלם את אגרת בית המשפט תוך 20 ימים שאם לא כן ימחק הערעור מחמת אי תשלום האגרה ללא משלוח התראות או הודעות כלשהן.

ת.פ. בהתאם.

ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ב, 05 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מייק ואן קול
נתבע: סיוע משפטי מחוזי תל אביב
שופט :
עורכי דין: