ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף נחמיאס נגד תילדן אחזקות 2000 בע"מ :

אסף נחמיאס

נ ג ד

1. תילדן אחזקות 2000 בע"מ

2. מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א

בית משפט השלום בהרצליה

כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי

החלטה

בהתאם להנחיית כב' סגן הנשיאה, הועבר התיק אלי.

עולה כי טרם הוגשו תצהירי עדות מטעם הצדדים, להלן הנחיות להגשתם:-

1. התובע יגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמו בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיו וזאת עד ליום 1 מרץ 2012. הנתבעים יעשו כן עד ליום 1 אפריל 2012, צד ג' יגיש תצהיריו עד ליום 1 מאי 2012.

תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם. מובהר כי, על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעים גם אם לא נערכו ע"י החוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום לזמן החוקר עם כל דוחות החקירה, שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר אין מקום לחושפם.

2. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית עדותו.

3. צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועדים הנ"ל.

4. צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות - יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

לזמן ישיבת קדם משפט ליום 13 יוני 2012, שעה 09:30.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ב, 04 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסף נחמיאס
נתבע: תילדן אחזקות 2000 בע"מ
שופט :
עורכי דין: