ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינת חכים נגד מלון ישרוטל המלך שלמה :

רינת חכים

נ ג ד

1. מלון ישרוטל המלך שלמה

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בהרצליה

כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי

החלטה

בהתאם להנחיית כב' סגן הנשיאה הועבר ההליך אלי. ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה, על בסיס הצעתה של כב' השופטת מני-גור, ניתנות על ידי ההנחיות כדלקמן:-

1. התובעת תגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמה בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיה וזאת בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטתי.

הנתבעים יעשו כן בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות התובעת. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם. מובהר כי, על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעים גם אם לא נערכו ע"י החוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום לזמן החוקר עם כל דוחות החקירה, שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר אין מקום לחושפם.

ככל שאין בכוונת הנתבעים להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים - הם מתבקשים להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעים שלא תוגשנה.

2. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית עדותו.

3. צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות - יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

4. לזמן ישיבת קדם משפט ליום 31 מאי 2012, שעה 08:30.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ב, 04 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רינת חכים
נתבע: מלון ישרוטל המלך שלמה
שופט :
עורכי דין: