ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "איילון " חברה לביטוח בע"מ נגד אמיתי מרדכי :

"איילון " חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

אמיתי מרדכי

בית משפט השלום באשדוד

כב' השופט עידו כפכפי

החלטה

המבקשת עותרת להעברת הדיון מחמת חוסר סמכות מקומית אל בית משפט השלום בתל-אביב.

לשיטתה של המבקשת, הואיל ובכתב התביעה צויינה כתובתה ברמת גן, אין כתב התביעה מגלה כיצד קמה סמכות מקומית לבית משפט זה.

לאחר עיון בבקשה ובתגובות ונוכח הנטען בסעיף 15 לכתב התביעה בו נטען כי לבית המשפט סמכות מקומית נוכח הימצאות סניפי או סוכני המבקשת בעיר אשדוד ונוכח מקום התאונה, בקריית גת, לא מצאתי יסוד לבקשה.

די בעובדה כי המעשה בגינו הוגשה התביעה ארע במחוז הדרום כדי לדחות את הבקשה.

מעבר לנדרש אתייחס לאסמכתאות עליהן נשענת המבקשת אשר תומכות לכאורה בעמדתה כי במידה וכתב התביעה אינו מציין את כתובת הסוכן במחוז השיפוט בגינו הוגשה התביעה, אין בית המשפט קונה סמכות מקומית.

עם כל הכבוד לבתי משפט השלום אשר פסקו כאמור באסמכתאות אשר צורפו, אשר חלקן מפי אותו מותב אשר חזר בהחלטות שונות על אותה גישה, אין בידי לקבל עמדה זו.

ראשית, נוכח ההלכה הפסוקה לפיה ירד קרנה של טענת חוסר סמכות מקומית, ראוי לעורר שאלה זו אלא במקרים של חוסר סמכות מקומית ניכרת לעין ובהעדר כל זיקה בין מקום היווצרות העילה למקום הגשת התביעה.

שנית, על התובע לפרט העובדות המקימות סמכות בכתב התביעה. המשיב עשה כן וציין הן את מקום התאונה והן קיומם של סוכנים במחוז הדרום. די בטענה זי כדי להעביר את הנטל לנתבעת להוכיח כי אין לה סוכנים אשר יכולים להחשב כמקום עסקה. אין בידי לקבל את הגישה לפיה חובה לציין בכתב התביעה את כתובתם של הסוכנים הנטענים.

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, מען להמצאת כתבי בית דין לתאגיד הינו מענו הרשום . לכל הפחות מצפה אף הנתבעת כי כתבי תביעה ישלחו אליה למשרדה הראשי ולא לכל אחד מסוכניה המפוזרים ברחבי הארץ. במידה והיתה מבוצעת המצאה לסוכן אשר כתובתו מצויינת בכתב התביעה, יכלה הנתבעת לטעון, בצדק, כי לא מדובר בהמצאה כדין.

יתרה מכך, לטעמי, ככל שהתביעה אינה מגלה כיצד מוקנית סמכות מקומית, רק מחמת מחדל בציון כתובת סוכן במחוז, ראוי לאפשר את תיקון התביעה במסגרת בקשה כאמור כדי להקים סמכות מקומית. לטעמי כאמור, לא נדרש תיקון כאמור כלל ועיקר.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

המבקשת תשא בהוצאות המשיב בסך 1,000 ₪.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ב, 04 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: "איילון " חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אמיתי מרדכי
שופט :
עורכי דין: