ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר זהבי נגד עיריית נהריה :

עופר זהבי

נ ג ד

עיריית נהריה

בית משפט השלום בקריות

כב' השופט דאוד מאזן

פסק דין

מונחת בפני תובענה כספית.

העובדות בקליפת אגוז ;

התובע הינו קבלן לביצוע עבודות עפר, פיתוח ותשתיות. התובע זכה במכרז לביצוע עבודות פיתוח ב-13 גנים בתחום שיפוטה של הנתבעת.

בין הצדדים נחתם חוזה ביום 11/11/07, לביצוע עבודות הפיתוח בגנים ועיקר העבודות שנדרש לבצע התובע, פיזור סומסום בגני הילדים שלהלן: גן אקליפטוס, גן תומר, גן הדר, גן סיגל, גן רון, גן הדרור, גן ורד, גן רביבים, גן עמל, גן שלום, גן תאנה, גן פעמונית וגן אלמוגן.

המחירים שסוכמו בין הצדדים צוינו בכתב הכמויות שצורף לחוזה בין הצדדים. על פי דרישות כתב הכמויות והחוזה בין הצדדים, העובי הנדרש לשכבת הסומסום הוא 30 ס"מ ולשכבת מחלוטה, שתונח כמצע לפני הנחת שכבת הסומסום, בעובי של 5 ס"מ.

התובע הגיש ביום 21/1/08 חשבון חלקי ע"ס 113,463 ₪ ובתאריך 31/3/08 הגיש התובע את החשבון הסופי, על סך 180,302 ₪

הנתבעת, על פי הודעת התובע, שילמה סך של 52,468 ₪ ולטענתו נותרה חייבת לו, סך של 127,834 ₪.

לטענת הנתבעת, התובע לא ביצע את העבודה כנדרש ולא עמד בהתחייבויותיו על פי החוזה. הנתבעת טענה, כי היה על התובע לחפור בתוך האדמה בעומק של 40 ס"מ, להדק את התשתית לאדמה, לפזר מצעים בעובי 5 ס"מ, להדק בשנית את האדמה ולבסוף, על פי הוראות ההסכם, לפזר על המצעים חצץ מסוג סומסום.

הנתבעת סומכת על המפרט של ההסכם שסומן כנספח ג' בכתב ההגנה. הנתבעת מציינת, כי המפקח מטעמה ועוד בשלב ביצוע העבודה, דרש מהתובע לתקן את הליקויים בביצוע העבודה ובין היתר לפזר ולהדק מצעים טרם הנחת שכבת הסומסום.

גם לאחר דין ודברים בין הצדדים, הנתבעת לא שינתה את עמדתה, גם לאור טענת התובע, כי המפקח ולאור היחס העוין והסכסוך ביניהם, מונתה וועדה על ידי הנתבעת, שגם היא הגיעה למסקנה כי התובע לא פיזר שכבת מצעים ובמספר אתרים לא חפר באדמה בעובי הנדרש.

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט:-

הצדדים הסכימו להצעת בית המשפט, לפיה ימונה מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת העבודות שבוצעו בידי התובע והליקויים בעבודות אלו.

בית המשפט מינה את המהנדס סוהיל סאבא כמומחה מטעמו. המומחה הגיש את חוות דעתו מיום 23/6/10.

המומחה ביקר במקום יחד עם נציגי הצדדים. המומחה בדק ומדד ב- 11 גנים, למעט שני גנים שלא היה ניתן להיכנס לתחומם וב"כ הצדדים הסכימו שהמומחה יחליט לגביהם, על יסוד הממצאים ביתר הגנים.

המומחה ובעקבות בדיקתו, מצא כי בחלק מהעבודות יש ממש בטענת הנתבעת, לפיהן לא הונחה שכבת מצע בטרם הנחת שכבת הסומסום וזאת כלהלן:

מס' סידורי

שם הגן

טענת הנתבעות

מדידת מומחה

גובה חסר

1

גן סיגל

-גובה חצץ באזורים בודדים

- אין מצעים

- גובה ממוצע לסומסום

23.50 ס"מ

- אין מצעים

- חסר 6.50 ס"מ סומסום

- חסר 5 ס"מ מצעים

2

גן הדר

אין מצעים

-גובה ממוצע לסומסום

30 ס"מ

- אין מצעים

- אין חוסר בסומסום

- חסר 5 ס"מ מצעים


מעורבים
תובע: עופר זהבי
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: