ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל כהן נגד איסתא ישראל בע"מ - ניתן פס"ד :

רפאל כהן

נ ג ד

1. איסתא ישראל בע"מ - ניתן פס"ד

2. לפיד טרוול

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו

כב' השופט יעקב שקד

פסק דין

מבוא ועיקרי הטענות

1. התובע רכש מאת הנתבעת 2 חמישה כרטיסי טיסה עבורו ועבור משפחתו, כולל בתו התינוקת, על מנת לטוס לטורונטו שבקנדה, כאשר הטיסה היתה אמורה לעצור בניו-יורק לשם החלפת מטוס.

2. לטענת התובע, הוא ושאר משפחתו מחזיקים דרכון קנדי אף הבת התינוקת מחזיקה דרכון ישראלי בלבד.

לדבריו, ועל כך אין חולק, כאשר נחתו בני המשפחה בניו-יורק, נאמר להם שהבת-התינוקת (שכאמור אינה בעלת דרכון קנדי) חייבת ב"ויזה" לארה"ב, למרות שמדובר בעצירת ביניים בלבד.

3. לאחר בירור שנמשך כשעתיים, ונסיון להסדיר לבת התינוקת, נאלצו בני המשפחה, בצר להם, לבדוק האפשרות להסב את כרטיסי הטיסה ליום 27.6.10 אך הדבר כרוך בתשלום נוסף בסך 2,640$ וכן תשלום עבור התינוקת.

לבסוף, כמופיע בכתב התביעה, לאחר המתנה מורטת עצבים וטרטור בשדה התעופה, שילם התובע סכום נוסף של 1,356$ על מנת להגיע ליעד (נספח "3" לכתב ההגנה).

4. טענת ההגנה המרכזית של הנתבעת 2 הינה כי התובע לא הסב תשומת ליבה כי לבתו אין דרכון קנדי וכי היא אזרחית ישראל בלבד, וככזו, זקוקה ל"ויזה " לארה"ב.

5. תקנה 3 לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003 קובעת את הפרטים ששומה על סוכנות הנסיעות לספק ללקוח, ואלו הם (ההדגשה כמובן אינה במקור - י.ש.):

(1) כל אחד משירותי סוכנות הנסיעות המרכיבים את חבילת התיור:

(א) מקומות הלינה, שמותיהם, וכן דירוגם או רמתם, מעניהם וכן מספרי הטלפון שלהם;

(ב) מסלולי טיול ואתרי ביקור;

(ג) אמצעי תחבורה בישראל ובחוץ לארץ, לרבות טיסות פנים ואמצעי תחבורה יבשתיים או ימיים, וכן זהות המוביל או המארגן בטיסות לרבות טיסות שכר;

(ד) מספר הארוחות בכל יום;

(ה) התנאים והמועדים שבהם רשאית סוכנות הנסיעות לבטל את חבילת התיור; (2)מחיר: (א) המחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 17א לחוק הגנת הצרכן, לרבות תשלומים שיש לשלם בחוץ לארץ; (ב) אם הרכישה של חבילת התיור נעשית בתשלומים - שיעור הריבית ודרך חישובה, ותנאי הצמדת התשלומים; (ג) החזרת הכספים במקרה של ביטול חבילת התיור ששולמו לסוכנות הנסיעות, דרך התשלום ותנאי הצמדתו; (ד) מועדים ותנאים אפשריים לביטול רכישת חבילת התיור בידי הלקוח ואם עליו לשלם בשל ביטול כאמור -שיעור התשלום;

(3) מידע כללי:

(א) אופן הבטחת כספי הלקוחות לפי סעיף 12א לחוק;

(ב) מידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות הנכללות בחבילת התיור (להלן - מדינות היעד), לרבות תקופת תוקף דרכונים, הצורך באשרות כניסה, וכל דרישה אחרת של מדינות היעד המהווה תנאי כניסה אליהן;

(ג) מידע שבידי סוכנות נסיעות שקרוב לוודאי להניח שלו ידע אותו הלקוח היה נמנע מרכישת חבילת התיור;

(ד) מידע שנותנות הרשויות בישראל לסוכנויות נסיעות על מדינות יעד מסוכנות או על דרישות לחיסונים; (ה) שמות נציגי סוכנות הנסיעות במדינות היעד, מעניהם, או מספרי הטלפון שלהם; באין נציג כאמור במדינות היעד - מען ומספר טלפון בישראל לבירור ענינים ופרטים מהותיים הקשורים בחבילת התיור;

(ו) לגבי לקוח שלא מלאו לו 18 שנים הנוסע בחבילת תיור לבדו, תמסור סוכנות הנסיעות להוריו או לאפוטרופסו, לפי בקשתם, ככל האפשר, מידע על אופן יצירת קשר עמו במדינות היעד; (ז) השירותים שניתנת ללקוח אפשרות מעשית לוותר עליהם בעת רכישת חבילת התיור.

6. הנה כי כן, מחוקק המשנה טרח לציין מפורשות כי על סוכנות הנסיעות לספק מידע דרוש הנוגע לאשרות כניסה למדינת היעד.

7. אני מאמין לתובע כי לא אמר לנתבעת 2 או מי מטעמה שכל בני משפחתו בעלי דרכון קנדי. עדותו עשתה עלי רושם מהימן, קוהרנטי ומעל הכל - הגיוני. אין סיבה שהתובע ימסור פרט שגוי לגבי בתו - וכי התובע רוצה להיתקל בבעיה בנסיעה?

8. מנגד, עדות נציגת הנתבעת 2 עשתה על רושם מתחמק ולא אמין ואיני מקבל את עדותה כי נאמר לה שכל בני המשפחה קנדים.

מעבר לכך, נציגת הנתבעת 2 העידה כי מי ששוחח עם התובע בעיקר לא היתה היא אלא פקידה במשרד, בשם עדינה, שהיא זו שלקחה את ההזמנה מאת התובע (ראה עמ' 5 ש' 12).

לשאלת בית המשפט מדוע אותה עדינה לא באה להעיד, אמורה שמסרה ש"מספיק אדם אחד" (ראה שם, ש' 13).

הלכה פסוקה היא כי צד אשר נמנע מלהעיד עד רלבנטי מטעמו, חזקה כי לו היה מעיד אותו עד, היה מעיד לרעת הצד שנמנע מלהעידו. לפיכך אין לי אלא להניח כי אותה עדינה היתה מעידה לרעת נתבעת 2, ומאשרת את דברי התובע.

9. לאור האמור, אני קובע כי הנתבעת 2 הפרה את ההוראה בתקנות שצוטטו לעיל המחייבת אותה למסור לתובע את הצורך באשרת כניסה ולוודא דבר קיומה, וכן הפרה את חובתה כסוכנות נסיעות סבירה וזהירה, לוודא כי בידי כל הנוסעים יש אשרות או דרכונים מתאימים.

ממילא, אחראית הנתבעת 2 לנזקי התובע כתוצאה מהפרת חובה זו.

10. התובע עתר לפיצוי בגין התוספת ששילם עבור כרטיסי טיסה בסך 5,243 ₪. סכום התביעה הוגבל לסכום זה ובגינו בלבד שולמה אגרה, ולכן איני רשאי לפסוק לתובע סכום נוסף בגין עגמת נפש, אשר לו עתר בכתב התביעה.

11. לפיכך אני מחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובע סך 5,243 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן אני מחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 800 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום.

12. ניתן לבקשת רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

13. המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר.

ניתן היום, ה' שבט תשע"ב, 29 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל כהן
נתבע: איסתא ישראל בע"מ - ניתן פס"ד
שופט :
עורכי דין: