ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי קובלסקי נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב :

יוסי קובלסקי

נ ג ד

המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול)

בית משפט השלום בהרצליה

כב' הרשמת ענת דבי

החלטה

הצדדים הגיעו להסכמה במסגרתה מונה מומחה מוסכם בתחום האורטופדיה, אשר קבע לתובע נכות צמיתה בשיעור 5%.

התובע עתר למינוי מומחים נוספים, בתחום פסיכיאטרי, א.א.ג ונוירולוגי, כמבוקש בבקשה למינוי מומחים אשר צורפה לכתב התביעה.

ב"כ הנתבעת התנגד לבקשה בטענה כי משהסכימו הצדדים על מינויו של מומחה בתחום האורטופדי בלבד, הרי מנוע התובע מלעתור לבית המשפט בבקשה למינוי מומחים בתחומים נוספים.

אינני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעת. סבורני, כי הסכמת הצדדים בדבר מינויו של מומחה בתחום האורטופדי בלבד הייתה לצרכי מו"מ בלבד ועל מנת להניח בסיס לניהול מו"מ בין הצדדים. אין בהסכמה זו כדי לכבול את התובע מלעתור לבית המשפט בבקשה למינויים של מומחים בתחומים אחרים עת לא הבשיל המו"מ בין הצדדים לכדי הסכם.

יש לזכור, כי עסקינן בתביעה על פי חוק הפלת"ד, במסגרתה לתובע אין כל דרך אחרת להוכיח נכותו הרפואית הנטענת אלא אם מינה בית המשפט מומחה מטעמו לצורך בחינת נכותו של התובע, ככל שקיימת. החלטת בית המשפט שלא להיעתר לבקשת התובע למינוי מומחה משמעה, חסימת דרכו של התובע להוכיח נכותו בתחומים הרפואיים האחרים (וראה: רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון).

להלן החלטתי בבקשת התובע למינוי מומחים בתחומים רפואיים נוספים:

1. לאחר עיון בבקשת התובעת, בתגובה לה ובתיעוד הרפואי, שוכנעתי למנות כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום א.א.ג. (מן המסמכים הרפואיים עולה כי לתובע נגרם שבר באף) וכן בתחום הפסיכיאטרי.

לנוכח האמור הנני ממנה בתחום א.א.ג. את ד"ר יוסף בלום ובתחום הפסיכיאטרי את ד"ר אריה באואר.

בשלב זה, לא מצאתי קיומה של ראשית ראיה לנכות בתחום הנוירולוגי, שכן מתעודת חדר מיון עולה כי בדיקתו הנוירולוגית של התובע הייתה תקינה. כמו כן, תוצאות CTראש שביצע התובע ביום 23.9.09 היו תקינות וכן בדיקה נוירולוגית מיום 14.7.10 נמצאה ב.מ.פ.

2. הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המצויים בשליטתם, הנוגעים

לתובע ומותרים בהמצאה למומחה על פי הוראות תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

(מומחים), תשמ"ז-1986 בצירוף החלטה זו, תוך 30 יום מהיום. העתק המכתבים

למומחים, על צרופותיהם, יומצאו במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה בתחום א.א.ג, בסך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, והפסיכיאטר בסך 6,000 ₪+ מע"מ, תישא בשלב זה הנתבעת. ואולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נשוא תיק זה, תהא הנתבעת רשאית לבקש כי שכר טרחת המומחה ינוכה מן הפיצוי שייפסק לתובע, ככל שייפסק.

5. המומחים ישלימו הכנת חוות הדעת, בתוך 90 יום מהיום אלא אם יודיעו לבית המשפט סיבת העיכוב בהשלמתן עד ליום זה.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בכתב על מנת לנסות ולייתר הדיון בזימון המומחה לחקירה וככל שיחליטו לעשות כן, יפנו אל המומחה שאלות הבהרה לא יאוחר מ- 20 יום לאחר קבלת חוות הדעת. במקרה זה ישיב המומחה על השאלות לא יאוחר מ- 10 ימים מיום קבלתן. בעל הדין אשר יפנה שאלות הבהרה יישא בתשלום שכרו של המומחה בגינן וימציא למומחה החלטתי זו.

7. ב"כ בעלי הדין יגישו תחשיבי נזק באופן הבא:

התובע/ת עד יום 1.6.12.

הנתבע/ת עד יום 1.7.12, בצירוף דו"חות חקירה עליהם נסמך תחשיבה, במעטפה סגורה.

8. לאחר הגשת תחשיבי הנזק מטעם התובע/ת תעביר המזכירות התיק לקביעת קדם משפט לפני שופט, אשר יזמן הצדדים על פי יומנו.

9. תז"פ לבדיקת הגשת חוו"ד מומחה ליום 15.5.12.

ניתנה היום, ד' שבט תשע"ב, 28 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי קובלסקי
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב
שופט :
עורכי דין: