ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמית אינברט נגד סאן אויל בע"מ :

עמית אינברט

נ ג ד

סאן אויל בע"מ

בית דין אזורי לעבודה בנצרת

כב' הרשם מוסטפא קאסם

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשת התובע מיום 24.1.12 ובתגובת הנתבעת מיום 25.1.12, הנני קובע בזאת כי אכן הנתבעת לא מילאה אחר האמור בהחלטת בית הדין מיום 22.11.11 שבה נקבע כי על הצדדים להתייצב בעצמם לישיבה.

בדיון מיום 9.1.12 ציין ב"כ הנתבעת כי מר ענאן, מנהל הנתבעת שוהה בחו"ל בעוד שיתר בעלי המניות סירבו להתייצב.

בנסיבות אלה, העובדה כי מנהל הנתבעת או מטעמו לא התייצב לישיבה, בניגוד לאמור בהחלטת בית הדין מיום 22.11.11, תילקח בחשבון בעת פסיקת ההוצאות בסוף ההליך.

2. ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים ועיון בהם תוך 21 יום מהיום.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.

כל מסמך אשר יצורף לתצהיר ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

4. העתק מהתצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה. הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו התצהירים לצד השני כאמור.

5. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:

התובע עד ליום 10.3.12

הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול בית הדין מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות, והיא לא תורשה להגיש ראיות מטעמה.

7. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שייקבע בעתיד להוכחות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני.

בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל אד להתייחס בעדותו.

מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות.

9. לעיוני ביום 11.3.12.

ניתנה היום, ד' שבט תשע"ב, 28 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמית אינברט
נתבע: סאן אויל בע"מ
שופט :
עורכי דין: