ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ נגד דרורי היקרי :

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ

נ ג ד

1. דרורי היקרי

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת נאוה ברוורמן

פסק דין

מונחת בפני תביעה כספית שעניינה בתאונת דרכים, שתחילה הוגשה בבית משפט השלום ברמלה, ולאור בקשת הנתבע הועברה לבית משפט זה .

רקע:

ביום 11.8.09 ברחוב אבן גבירול "נתקלו" זה בזה שני כלי הרכב נשוא התביעה, וארעה תאונת דרכים (להלן: "התאונה").

העידה בפני עת/1 (להלן: "עת/1") שהינה נהגת רכב התובעת (להלן: "רכב התובעת"), כמו כן העיד הנתבע (להלן: "הנתבע") שהינו נהג הרכב מסוג מונית (להלן: "המונית").

עיקר טענות הצדדים:

לטענת ב"כ התובעת, כאשר עת/1 נסעה בנתיב השמאלי, ורכב הנתבע במסלול הימני, סטה לפתע הנתבע עם רכבו ופגע ברכבה.

לאור האמור הנתבע אחראי לקרות התאונה, ולנזקים בגינה.

לטענת ב"כ הנתבע, תחילה טען כי התצהיר שהוגש אינו כדין, ועל כן דין התביעה להידחות.

לגופו של עניין, בהתאם לגרסת הנתבע, בעת נסיעה חש לפתע בפגיעה בצידו האחורי שמאלי של רכבו, דהיינו עת/1 היא זו שסטתה לעבר נתיב נסיעתו.

זאת ועוד, למונית לא נגרם כל נזק, ואילו לרכב התובעת היה נזק קל בפגוש הקידמי.

לאור האמור מבקש לדחות את התביעה.

דיון והכרעה:

השאלה הצריכה לענייננו בתיק דנן - האם דין התביעה להידחות לאור התצהיר שהוגש מטעם התובעת? ולגופם של דברים מי סטה עם רכבו לעברו של מי?

תחילה אתייחס לתצהיר שהוגש מטעם התובעת ואפנה להחלטתי מיום 1.1.12 לפיה דחיתי את הבקשה לדחיית התביעה, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתצהיר שהוגש.

למעלה מן הצורך אעיר, כי בתביעות השיבוב השתרש סדר דין לפיו במועד הדיון המקדמי מתייצבים לדיון הנהגים המעורבים בתאונה, המכירים את העובדות מידעתם האישית, ומעידים על כך במועד הדיון הראשון. סדר דין זה תורם לייעול הדיון מבלי לפגוע בזכויות דיוניות.

יובהר, המצהירים שחתמו על תצהירי התמיכה לכתב התביעה, כלל אינם מתייצבים לדיון בביהמ"ש, ודי בתצהיר שהוגש, כפי שהוגש על-ידי התובעת.

בנושא דקדקנות יתרה על סדרי הדין, נאמר לא אחת בבש"א 6708/00 יוסף אהרון נ' אהרון אמנון:

"סדרי הדין הם משרת יעיל, אך אדון מסוכן. התעלמות מהם היא מסימני ההיכר של שיטה רופפת ופרומה, אך דבקות יתר, במקום בו נדרשת התחשבות, עלולה להיתפס כקפריזית ושרירותית. ... בסופו של יום, סדרי הדין נועדו להגשים זכויות מהותיות, ואלה צריכות לעשות את שלהן".

המבקש המקפיד עם התובעת על סדרי הדין, אינו מקפיד על סדרי הדין בעצמו, שהרי לא צרף את טופס ההודעה מטעם הנהג כדין.

לאור האמור, דין הבקשה לדחיית התביעה בשל אי צירוף תצהיר כדין, להידחות.

לגופו של עניין, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא בפני, השתכנעתי להעדיף את גרסתה של עת/1 על פני גרסתו של הנתבע.

ובמה דברים אמורים:

העידה עת/1 בצורה ברורה ומהימנה לפיה נסעה במסלול נסיעתה ישר, ואמרה באילו המילים (עמ' 2): "... נסעתי משמאל לנתיב נוסף שהיה, וחלף על פני נהג מונית חתך אותי מימין ופגע בחלק הקידמי ימני של הרכב". אולם הדגישה כי אינה זוכרת עם איזה חלק פגעה בה המונית. כמו כן, אישרה שברכבו לא הייתה כל פגיעה.

יודגש, גם הנתבע בעצמו אישר בעדותו בבית- המשפט כי ברכבו לא הייתה פגיעה, והדברים עולים בקנה אחת עם עדותה של עת/1.

יחד עם זאת, לשיטתו של הנתבע עת/1 לפתע הרגיש פגיעה בחלק האחורי של רכבו. כמו כן העיד הנתבע במפורש כי לא ראה את התרחשות התאונה, וזאת בשונה מעת/1 שידעה לציין כי המונית סטתה לעבר נתיב נסיעתה, אך לא ידעה לומר עם איזה חלק פגע בה נהג המשאית, וסבורתני שאין בכך כדי לפגום בעדותה.

לא זו אף זו, גרסתה של עת/1 נתמכה בתמונות הנזק כפי שהובאו בפני - ניתן להיווכח כי הטמבון "נתלש". ברי הוא שאם רכב התובעת היה פוגע בחלקו האחורי לא היינו רואים תלישת טמבון. לפיכך, יש בראיות אלה דווקא כדי לתמוך בגרסת התובעת ולשלול את גרסתו של הנתבע. התמונות מדברות בעד עצמן - "תלישת" טמבון שגרמה לפגיעה בחלק הקידמי של רכב התובעת, גם בלוחית הזיהוי.

לאור האמור והמפורט לעיל העדפתי את גרסתה של עת/1 על פני גרסתו של הנתבע, ונתתי אמון מלא בגרסתה. לפיכך, השתכנעתי כי הנתבע אחראי לקרות התאונה.

משקבעתי כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע, הרי שעתה יש לבחון את הנזקים הנטענים על ידי התובעת.

התובעת תמכה את נזקיה בחוו"ד שמאית המעידה על שומת הנזק, חוו"ד זו לא נסתרה , וכן שכ"ט השמאי.

באשר לרכיב של 3 ימי עמידה, רכיב זה לא הוכח, ועל כן דינו להידחות.

לפיכך, הנתבע ישלם לתובעת סך של 3,451 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום 31.8.09, ואגרת בית משפט ששולמה.

שכר בטלת עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,000 ₪, שהינו מינימאלי וזאת בהתחשב בהעברת מקום הדיון.

הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ד' שבט תשע"ב, 28 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ
נתבע: דרורי היקרי
שופט :
עורכי דין: