ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועדי סולטאן נגד סאמי בחוס :

מועדי סולטאן

נ ג ד

1. סאמי בחוס

2. לילה בחוס

3. ג'נט בחוס

4. סלוא בחוס

5. מישיל בחוס

6. כמיליא בחוס

7. סמיר בחוס

8. מוחמד ג'עפרי

9. ודאד בחוס

10. ג'אן בחוס

11. רוזנה בחוס

12. סילביה בחוס

13. רשם המקרקעין חיפה

בית המשפט המחוזי בחיפה

כב' השופט עודד גרשון

החלטה

1. ביום 24.4.2011, עוד בטרם הוגשה תביעה, נתתי צו מניעה זמני שהורה לנתבעים 1 ו-2 (מוחמד ג'עפרי ומועדי סולטן), בין היתר, להימנע מלבצע פעולה כלשהי, בין פעולה משפטית ובין פעולה פיזית בחלקה 22 בגוש 10265 (להלן - "החלקה"), לרבות חתימה על הסכמים ולרבות העברת זכויותיהם בחלקה לצד ג' ו/או עשיית עסקה במקרקעין.

בהחלטתי האמורה הוריתי על הגשת כתב תביעה בתוך 7 ימים ממועד מתן ההחלטה.

כתב תביעה אכן הוגש. יתרה מכך, כתב התביעה כבר תוקן פעמיים.

עתה לפני בקשה לצמצום צו המניעה האמור.

2. כמה מילים של רקע הדרושות לצורך הבנת הסיטואציה בה אנו מצויים:

4/16 חלקים מן החלקה היו רשומים עד ליום 29.3.2011 על שמם של יוסף בחוס ז"ל (1/16 חלקים בחלקה), זכי חנא אסטפאן בחוס ז"ל (1/16 חלקים בחלקה), זכיה בחוס ז"ל (1/16 חלקים בחלקה) ומדול בחוס ז"ל (1/16 חלקים בחלקה). סה"כ למשפחת בחוס 4/16 חלקים בחלקה.

התובעים טענו בתביעתם כי על פי הסכמים פנימיים שנעשו בין בני משפחת בחוס, הם, התובעים, זכאים להירשם כבעלים של 4/16 חלקים בחלקה ששייכים למשפחת בחוס.

התובעים טוענים כי הנתבע מס' 1 (ג'עפרי) זייף מסמכים ויפוי כח כדי לגרום לרישום 4/16 חלקים בחלקה על שמו והוא התקשר עם הנתבע 2 (מועדי סולטן - המבקש דכאן) בהסכם הלוואה שבעקבותיו נרשמה משכנתא לטובת המבקש ביחס ל- 4/16 חלקים בחלקה.

בשל הטענה האמורה, ניתן בשעתו צו המניעה הזמני.

3. המבקש טוען בבקשתו הנוכחית כי התובעים יכולים לייצג רק זכויות המסתכמות ב- 1/16 חלקים בחלקה וכי הזכויות ב- 3/16 חלקים בחלקה, שעל פי הטענה הם של זכי חנא אסטפאן בחוס ז"ל, זכיה בחוס ז"ל ומדול בחוס ז"ל, אינן יכולות להיות מיוצגות על ידי התובעים.

הואיל וכך, עותר המבקש לצמצמם את צו המניעה ככל שהוא מתיחס לאותם 3/16 חלקים בחלקה.

4. דין הבקשה להידחות.

קדם המשפט בתיק זה הסתיים והתיק נקבע לשמיעת הראיות.

הטענה שבפי המבקש אינה יכולה להצדיק את צמצום צו המניעה כמבוקש. שהרי, אם טענת התובעים נכונה, הרי הם זכאים להירשם כבעלים של 4/16 חלקים בחלקה, השייכים למשפחת בחוס. טענתם היא שרישום הזכויות על שמו של מר ג'עפרי הוא שגוי והוא מבוסס על מעשה זיוף ומירמה.

למותר לציין כי בשלב זה אינני קובע ממצאים לא לכאן ולא לכאן. אנו נמצאים עדיין בשלב הלכאורי. על שום כך, ובטרם נשמעו הראיות וניתן פסק דין המכריע במחלוקת שבין הצדדים, אין הצדקה לצמצום צו המניעה הזמני.

5. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

המבקש (מר סולטן מועדי) ישלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

פיסקה 5 של החלטה זו הושמעה בפומבי בנוכחות כמיל גרייב בא כח התובעים ועו"ד עמית מור בא כח הנתבע 1 ובהעדר הופעה מטעם הנתבע 2.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לבא כח הנתבע 2, עו"ד טוקאן.

ניתנה היום, ב' שבט תשע"ב, 26 ינואר 2012.


מעורבים
תובע: מועדי סולטאן
נתבע: סאמי בחוס
שופט :
עורכי דין: