ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נג'יב חאג' נגד רם טכניק בע"מ :

נג'יב חאג'

נ ג ד

1. רם טכניק (1997) בע"מ

2. רם טכניק הנדסה וטיפול במים (2004) בע"מ

3. דר- על הנדסה בע"מ

4. רם זינגר

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

כב' הרשמת שגית דרוקר

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקש (התובע), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתו הכלכלית הקשה של המבקש (להלן: "הבקשה").

2. טענות המבקש, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירו שצורף לבקשה, ובהבהרה מיום 25.1.12 הן בתמצית כדלקמן:

א. נשוי ואב ל-3 בנות. מתגורר עם משפחתו ואימו שהינה נטל כלכלי עליו.

ב. המבקש מוגבל בבנק לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

ג. המבקש ניהל במקביל לעבודתו בנתבעים משרד פרטי להנדסת בניין אך ההכנסה אפסית והמבקש סגר לאחרונה המשרד.

ד. המבקש אינו משלם שכ"ט בשלב זה.

ה. אשת המבקש הינה עקרת בית.

ו. המבקש התקבל לפני תקופה קצרה לעבוד כהנדסאי במקום חדש. אולם טרם שולמה לו משכורתו הראשונה והוא נעזר בחמו וחמתו לצורכי ביתו היומיומיים.

יצוין, כי לבקשה צורפו מסמכים ממסמכים שונים, לרבות אסמכתאות מרו"ח לגבי חובות לבנק ולמל"ל, דפי חשבון בנק, וספר תקבולים.

3. בהחלטתי מיום 27.11.11 הוריתי לבא-כח המבקש להמציא עותק הבקשה ועותק של כתב התביעה למשיבים,למתן תגובתם.

4. המשיבים הגישו תגובתם ביום 18.12.11, במסגרתה נטען, בין היתר, כי בין השיקולים, אותם שוקל בית-הדין, בבקשה לפטור מאגרה, הינם עילת התביעה ובנוסף יכולתו הכלכלית של המבקש לשאת בתשלום אגרה.

אין למבקש עילת תביעה משלא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד המבקש ניהל עסק עצמאי משלו. המבקש לא פרט באם קיימים לו חשבונות בנק נוספים פרט לחשבון שצוין על ידו. כתב התביעה אינו מפרט פרטים מהותיים וטענות עובדתיות אותם היה על המבקש לפרט.

ההכרעה:

5. לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.

6. תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור - גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).

7. בעניינו אין התובע נחשב לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות. המבקש, מבקש לפטור אותו מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתו לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד - כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתו האישית בלבד, בהסתמך על רכושו, שלו של בני משפחתו (תקנות 12 לתקנות האגרות).

8. באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שיוכיח התובע את טענותיו עשוי הוא לזכות בסעדים שתבע - חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.

9. באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובע הצליח להראות כי אין ביכולתו לשאת בתשלום האגרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבו הכלכלי של התובע אינו קל אך ככל שעל פי דברי התובע עלה בידיו למצוא עבודה בעת האחרונה, הרי שאין מניעה כי תשלום האגרה ישולם בשיעורים על מנת לאפשר לתובע להתייצב כלכלית. לציין, שהתובע לא פרט מה המשכורת אותה אמור לקבל.

10. בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 444 ₪ תשולם בשיעורים של ארבעה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לב"כ התובע במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 10.2.12 לא יהיה צו להוצאות.

11. מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ב' שבט תשע"ב, 26 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נג'יב חאג'
נתבע: רם טכניק בע"מ
שופט :
עורכי דין: