ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס מ נגד היועץ המשפטי לממשלה :

ס מ

נ ג ד

היועץ המשפטי לממשלה

בית משפט לענייני משפחה בראשון-לציון

כב' השופטת חני שירה

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בתביעה של שינוי גיל של בגירה ילידת אתיופיה אשר עלתה לישראל בשנת 2005, המבקשת לשנות את גילה מהשנה הרשומה 1969 לשנה הניטענת להיות שנת לידתה, 1958 , דהיינו שינוי של 11 שנים.

1. בבקשתה מדגישה המבקשת את האבסורד שבגילה הרשום שכן התוצאה על פי הרישום שהיא נחשבת כאילו ילדה את בנה הבכור בגיל 4.

2. למרות האמור לעילף עמדתה הלקונית של המדינה היא כי אין למבקשת מסמכים לאימות תביעתה, כי במהלך השנים מילאה המבקשת בטפסים שונים את התאריך הרשום וכי לא הרימה את הנטל הכפול הנגטיבי והפוזיטיבי המוטל עליה, מה עוד שיש גם השלכה כלכלית על תביעתה.

3. למבקשת אין שום תעודה/מסמך לאימות תביעתה

4. הוגשו תצהירים והתקיים דיון.

5. בדיון העידה המבקשת שהיא היום בת 53. במקום בו נולדה, כפר מרוחק מעיר הבירה לא היו רישומי לידות, גילה, ידוע לה מאביה שידע בערך את שנת לידתה כמו שידע וסיפר את שנות הלידה של שאר בני המשפחה.

6. היא אף סיפרה כי ניסתה מיד, לאחר עלייתה לשנות את הטעותשבגיל הרשום, אך חייה היו קשים והיא לא התפנתה לענין.

7. התובעת סיפרה כי ילדה את בנה הבכור, שהיום הוא בן 39, [אין טעות ברישום גילו], בגיל 16.

8. העיד גם אחיה של המבקשת שהוא בן 49. הוא העיד שהוא יודע בברור שהוא צעיר מהמבקשת ב-4 שנים. אף הוא יודע את גילו מהאב המשותף וגם לו אין ולא היה שום מסמך לאימות דברין לענין גילו. הוא אף ידע את החודש בו נולדה המבקשת , חודש נובמבר.

9. גם לאחר שמיעת העדויות המדינה שבה על עמדתה שלא הוכח מספיק החלק הנגטיבי ואם הגיל הרשום אכן חסר הגיון וקשה שלא להודות בכך, הרי שלא הוכח החלק הפוזיטיבי של שנת לידתה של המבקשת.

10. סבורתני כי יש להענות לתביעה לתיקון גיל.

11. אין ספק, למרות עמדת המדינה, חל שיבוש חמור בגילה הרשום של המבקשת שאמורה על פי הרישום להיות בת 43 כאשר בנה הבכור, בן 39.

12. רק מסיבה זו היתה צריכה המדינה לצאת מגידרה ולנסות למצוא פתרון לתקלה החמורה שארעה ברישום גילה של המבקשת, במקום להערים עליה קשיים. לשאלת בימ"ש האם וכיצד ניתן להשאיר את תאריך הלידה הרשום, שתוצאתו אבסורדית, לא היתה לנציגת המדינה, תשובה ראויה.

13. שוכנעתי מהעדויות כי חל שיבוש חמור ברישום וכי המבקשת אכן יודעת את גילה האמיתי כפי שנמסר מאביה. כך גם אחיה.

14. המבקשת סיפרה כי אמרה את גילה האמיתי לעת מולאו מסמכי העליה לארץ אך כנראה שחלה טעות אנוש ברישום התאריך באדיס אבבה בעת שמולאו הפרטים.

15. אף אחיה של המבקשת העיד בצורה ברורה ובהירה ותמך בגירסתה של המבקשת. עדויותיהם היו ברורות וקוהרנטיות.

16. לכאורה יש שיקול כלכלי בבקשה שכן קיצבת הזיקנה מטעם המל"ל תוקדם בהרבה שנים. אולם לאחר ששמעתי כי המבקשת חיה מקיצבת הבטחת הכנסה של אותו מוסד, אינני משוכנעת עוד בכך. ספק אם קיצבת הזיקנה גבוהה מקיצבת הבטחת ההכנסה. כך שלא ברור שאכן יש הטבה כלכלית בתוצאה של תיקון הגיל.

18. לאור האמור לעיל מתקבלת התביעה. אני מורה למשרד הפנים לשנות ברישומיו את שנת לידתה של המבקשת ליום 14/11/1958.

19. פסק הדין ניתן בהעדר הצדדים.

20. תואיל מזכירות ביהמ"ש להעביר העתקי פסה"ד לב"כ התובע וליועמ"ש.

21. פסה"ד מותר לפרסום ללא שמות.

ניתן היום, א' שבט תשע"ב, 25 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ס מ
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: