ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פאדי חסון נגד איהאב סאלח :

פאדי חסון

ע"י ב"כ עו"ד עילית איסק פארי

נ ג ד

1. איהאב סאלח

2. שאדי סאלח

3. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

4. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים

ע"י ב"כ עו"ד 1. איחסן חלבי

סאלח חלבי

הוד סוקול

שור את פיגנבוים

נ ג ד

צדדי ג'

1. שאדי סאלח

2. חלבי סלמאן

3. סאלח איהאב

4. פארח סאלח

ע"י ב"כ עו"ד 1. סאלח חלבי

אחסן חלבי

בית משפט השלום בחיפה

כב' השופט שלמה לבנוני, סגן נשיא

פסק דין

נתוני רקע וקורות ההליכים

1. עובר ליום 20.9.97 עבד התובע (להלן, גם "פאדי") במוסך, שנטען שבעליו הם הנתבע 2 (להלן, גם "שאדי"), ושמא אף צד ג' 4 (להלן, גם "פרחאת"). באותו יום ארעה לפאדי תאונת עבודה בה נגרמו לו נזקי גוף. תאונת עבודה זו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי אשר פסק לו נכות אורטופדית צמיתה בשיעור של 9.75%. בגין כך הוגשה תובענת נזיקין של פאדי. מלכתחילה התביעה מעלה שורה של שאלות נוקבות בשאלת החבות. משום כך, ועוד מלכתחילה, הוריתי כי אדרש תחילה לשאלת החבות. שאלת חבות זו באה לידי ביטוי מוחשי בכך שהונחו בפניי, ברשות, לאחר הגשת כתב התביעה המקורי, עוד שלושה כתבי תביעה מתוקנים.

2. כתב התביעה המקורי הוגש ביום 3.3.02 אך כנגד שאדי והנתבעת 3 (להלן - "הפניקס"). נטען שם כי שעה שפאדי עבד ב"מוסך שאדי", תוך כדי עבודה בפינוי מנועים ישנים, לפתע הידרדר טרקטור (שהיה ללא נהג) לאחור, פגע באחד המנועים שנפל על ידו השמאלית של פאדי, וחבל בה.

3. הגלגול הבא היה כתב התביעה המתוקן הראשון. זה הוגש, בנוסף לשאדי ולהפניקס אף נגד הנתבע 1 (להלן, גם "איהאב"). הפעם נטען כי כאשר פאדי עבד בפינוי מנועים ישנים כאמור, לפתע נסע הטרקטור שהיה נהוג על ידי איהאב לאחור, פגע במנועים והפיל אחד מהם על ידו השמאלית שנחבלה. משמע, הפעם היה נהיר שהרכב לא הידרדר לאחור, ואף ללא נהג, אלא היה נהוג על ידי איהאב, שנסע אחורנית, פגע באחד המנועים וגרם לחבלתו של פאדי.

4. הגלגול הבא היה כתב התביעה המתוקן השני. הוא הוגש ביום 24.11.04. בגדרו צורפה כנתבעת נוספת הנתבעת 4 (להלן, גם "קרנית"). ככל שעסקינן בקרנית נומק כתב התביעה המתוקן, על דרך החילופין, כי ככל שיוכח על ידי הפניקס כי איהאב לא נהג ברכב בזמן התאונה, אזי על קרנית לפצות את פאדי בגין כל נזקיו.

קרנית התגוננה בפני התביעה והגישה הודעת צד ג', שאף היא תוקנה לימים. במהדורתה הסופית הוגשה הודעת צד ג' זו כנגד שאדי, הוא הנתבע 2, כנגד איהאב, הוא הנתבע 1, וכנגד חלבי סמעאן (להלן - "סמעאן"). סמעאן זה הוא הבעלים הרשום של הטרקטור, ודומה שלאחר שהוא מכר אותו לא הועברה הבעלות לקונים. שאדי, כנטען, נחזה להיות הבעלים הרשום של הטרקטור. עוד צורף צד ג' 4, הוא פרחאת. פרחאת הוא אביו של שאדי ושל איהאב. נטען כי הוא הבעלים האמיתי הן של המוסך והן של הטרקטור. ואולם פרחאת, כמוציא וכמביא, החליט שפורמאלית הן המוסך והן הטרקטור יהיו רשומים על שם הבכור בבניו, והוא שאדי.

5. בעקבות הגשת כתב התביעה המתוקן השני, אף לאחר שהונחו בפניי מכלול תצהירי העדויות הראשיות, החלה שמיעת הראיות. בעיצומן היתרתי להגיש כתב תביעה מתוקן בפעם השלישית. מן העדויות הוברר כי עובר לתאונה לטרקטור הייתה רתומה ביצול ביובית, שיש לה מספר רישוי נפרד ואף ביטוח נפרד. הטרקטור, איפוא, הוא הגורר והביובית, איפוא, היא הנגרר. לנוכח זאת הוגש כתב התביעה המתוקן האחרון. הוברר שהן הטרקטור והן הביובית, אכן בביטוחים נפרדים, מבוטחים אצל הפניקס. לאחר החלפת כתבי טענות מתוקנים, המשכתי בשמיעת הראיות.

6. נמסרו בפניי עדויותיהם של פאדי, איהאב ושאדי. עדותו של פאדי נמסרה במשך כמה ישיבות, לנוכח תצהירים שונים שהונחו על ידו, עם גלגוליו הדיוניים המתוארים של ההליך. הוברר כי הפניקס ביצעה חקירה באמצעות חוקר וקיימה שיחות עם בעלי הדין שבפניי, שהוקלטו ללא ידיעתם. לנוכח מחלוקת באשר לאמינות התמליל, מיניתי את גב' גלית דיין מחב' איגמי, כמומחית מטעם בית המשפט. לנוכח זאת הונח בפניי תמליל של שורה של שיחות שקיים החוקר עם פרחאת, בנו איהאב, סוכן הביטוח ופאדי.

ככל שעסקינן בתמליל זה הרי הוריתי בהחלטתי מיום 2.5.10 כי הוראתי לעניין הקלטת התמליל נסבה רק באשר לעדותו של פאדי. ואולם בהחלטתי מיום 24.2.11 התקיים רב-שיח בין ב"כ הצדדים בעניין זה. ב"כ קרנית ציין כי ככל שעסקינן בתמלילים של כל מי שהוא אינו פאדי, הוא כופר בקבילות התמליל ומתנגד להגשתו כראיה. מנגד ב"כ פאדי מחתה על כך ש"חברת הביטוח מבקשת לעצום עיניים ולא לראות את התמליל של אותם עדים רלוונטיים שהעידו ויעידו מחייבת להתייחס אליהם הן לעניין הקבילות והן לעניין הרלוונטיות" (עמ' 36 לפרוטוקול). לימים, ומשעה שמונח בפניי סיכום טענות ב"כ פאדי, היא משנה טעמה ומבקשת להתייחס, ככל שעסקינן בתמליל, רק לדברים שנאמרו שם על ידי פאדי בלבד.

7. להלן אדרש, איפוא, לדיון וניתוח של הגרסאות שבפניי. מדיון וניתוח זה תיגזרנה מסקנותיי.

שאלת החבות, ככל שעסקינן בפאדי - דיון והכרעה

8. לנוכח גלגוליו של כתב התביעה, והגרסאות שמקופלות בגלגוליו השונים, מתמודדת ב"כ פאדי עם כך בסיכום טענותיה, אף הדברים באים לידי ביטוי בתצהיריו של פאדי.

נטען כי כאשר התאונה ארעה לפאדי הוא היה עם גבו למנוע שחבל בו. ממילא, ולנוכח זאת, הוא לא יכול היה לדעת את נסיבותיה המדויקות של התאונה. לאחר שנחבל היה זה איהאב שהושיט לו עזרה ראשונה. התאונה ארעה ביום שבת, כאשר רק שניהם נמצאים במוסך, הגם שבבוקרו של יום מעבידו, שאדי, הורה לו לבצע את עבודת פינוי המנועים. לנוכח זאת, ורק לימים, סבר פאדי כי התאונה ארעה כתוצאה מהידרדרותו של הטרקטור, כאשר לא היה נהוג על ידי נהג כלשהו.

לימים, משנדרש פאדי למסור פרטים אודות הנהג האחרון שהחנה את הטרקטור, לפני הידרדרותו הנטענת, בירוריו העלו כי היה זה איהאב. ואכן איהאב, על יסוד החומר שבפניי, או היה הנהג היחיד שהיה מורשה לנהוג בטרקטור, או מכל מקום היה הנהג העיקרי.

לימים זומן איהאב למתן תצהיר מטעמו של התובע ותצהיר זה ניתן ביום 3.3.04. רק לנוכח תצהיר זה, כך טענת פאדי, הסתבר לו כי היה זה איהאב שנהג בטרקטור לאחור, וכתוצאה מטעות פגע בטרקטור שלו באחד המנועים שחבל בפאדי. עד אותה עת, כך הטענה, לא יכול היה פאדי לדעת כי הטרקטור היה נהוג, ולא לא נהוג, וכי הטרקטור היה בנסיעה ולא היה בהידרדרות.

והמעגל נסגר בהמשך העדויות. רק אז הסתבר לפאדי כי לטרקטור הייתה רתומה ביובית. עד אותה עת הוא לא ידע מכך כל עיקר.

משמע, כך לב טענותיו של פאדי, שינויי הגרסאות הם לא באשמתו, אלא לנוכח מסכת עובדתית שנגלתה אליו, טיפין-טיפין, ברבות השנים.

9. שיטתם של הנתבעים, והדברים באו לידי ביטוי מובהק בסיכום טענותיהם של ב"כ שאדי, ב"כ קרנית, ובעיקר ב"כ הפניקס, שונה. לטעמם שינוי הגרסאות מצביע על כך שעצם קיום התאונה הנטענת, מוטל בספק, למצער ככל שעסקינן בנסיבותיה הנטענות. בחנתי בקפידה חומר הראיות והטענות ונהיר לי שכפות המאזניים נוטות בבירור לחובתו של פאדי.

אלך, עקב בצד אגודל, בצד גלגול גרסאותיו של פאדי, והמתחייב מכך.

10. ראש לכל, יש לשים לב לכך שהגם שהתאונה ארעה בשנת 97', הרי התביעה הוגשה לראשונה בשנת 02'. לכאורה לא הייתה כל סיבה לשיהוי זה, ובעיקר לנוכח העובדה שמבחינתו של פאדי, כך גרסתו, לא היה כל שינוי בין פני הדברים לאחר התאונה, ועובר להגשת התביעה. והרי, כמבואר, עד להגשת כתב התביעה המקורי, הוא ידע שהתאונה ארעה כתוצאה מהידרדרות טרקטור, שאיננו נהוג.

11. בעקבות התאונה מגיע פאדי לבית החולים "כרמל". במכתב השחרור נרשם כי הוא "נחבל באזור כף יד שמאל". סיכום מחלה זה אינו מתאר מנוע שנפל, ובוודאי אינו מתאר טרקטור שהידרדר וגרם לפגיעה במנוע שנפל. וחרף כל אלו לא אדקדק עם פאדי כמלוא הנימה, ככל שעסקינן בכך. יכול שבסערת הרגשות כאשר פאדי מתפתל מכאבים, ודומה שאף חברו שמלווה אותו אינו יודע את פרטי-הפרטים, אוכל להתייחס בסלחנות לנתון זה.

12. ואולם לא כך הם פני הדברים ככל שעסקינן בהמשך הטיפול שניתן לפאדי, וכעולה מהמסמך אודות הטיפול הסעודי שניתן לו על ידי אחיות בית החולים, והוא מוצג נ/16. עולה הימנו כי "לדבריו ת.עבודה ונפלה אבן על היד". אכן, זו הפעם היחידה בה מתוארת "אבן" כזו שגרמה לחבלתו של פאדי. ואולם, לכאורה, נתון רציני זה פועל לחובתו של פאדי. הפעם הדברים נרשמים מפיו על ידי האחיות, שלכאורה אין להן סיבה שלא לרשום דברים כהווייתם. הדרך בה מנסה פאדי לתרץ זאת, הגם שהיא "יצירתית", אינה זוכה לאמוני. הסברו של פאדי הוא שכאשר הוא ציין שהוא נפגע ממנוע, שמא אמר שמדובר ב"בלוק מנוע". וכך המילה "בלוק", הוסבה בטעות ל"אבן".

13. ואולם נתון מרכזי ניצב לנגד עיניי מטופס הודעה על פגיעה בעבודה מיום 3.11.97, דהיינו כחודש וחצי לאחר התאונה. טופס פגיעה זה חתום על ידי פאדי ומאושר בחותמת "מוסך שאדי" ובחתימתו של שאדי. אכן, מלכתחילה, שאדי התחמק מכל מעורבות לעניין טופס הודעה זה. ואולם בחקירתו הנגדית הוא נאלץ להודות שהוא חתום על מסמך זה (נספח ג' לתצהיר פאדי ת/1). ואכן שם רשום באשר לנסיבות התאונה כי "תוך כדי עבודתי בפינוי מנועים ישנים טרקטור שנסע לאחור פגע באחד המנועים שנפל על כף יד שמאל".

הרי לנו ראיה ניצחת, סמוך מאוד לפני התאונה ורחוק מאוד מיום הגשת התביעה, בו נהירים לפאדי, אותם נתונים שלשיטתו התחוורו לו רק למקרא תצהירו של איהאב בשנת 04', לאחר הגשת כתב התביעה.

במצב דברים זה, ובדרך המלך, מצפה הייתי שכתב התביעה המקורי יאמץ גרסה כה פשוטה ומובהקת, אודות כך שהתאונה ארעה כתוצאה מנהיגת טרקטור, על ידי איהאב. אין צריך לומר כי נהיגתו זו של איהאב מבוטחת כדין על ידי הפניקס, ואיהאב אוחז ברישיון נהיגה בר-תוקף לנהיגתו של הטרקטור.

14. ואולם, בנסיבות חשודות עד מאוד, כתב התביעה המקורי איננו בבחינת הנתון היחיד העומד לנגד עיני פאדי, עובר להגשת התביעה. והרי ב"כ פאדי, במכתבה לשאדי מיום 17.9.00 (ת/7), מציינת כי התאונה ארעה "תוך כדי פינוי מנועים ישנים כאשר טרקטור מס' ... נסע לאחור ואחד המנועים שהיו על הטרקטור נפל על ידו השמאלית". משמע, שוב חוזרת ונשנית הגרסה אודות נסיעתו לאחור, וממילא לא הידרדרותו, של הטרקטור. אף נוסף רכיב עובדתי נוסף שהמנוע שפגע בתובע, היה על הטרקטור.

ועוד: גם במכתב ששיגרה ב"כ פאדי למשטרת ישראל ביום 28.1.01, שוב לפני הגשת התביעה, היא תיארה שהתאונה ארעה למרשה כאשר "תוך כדי עבודתו בפינוי מנועים ישנים נסע טרקטור שהיה בבעלות המעביד לאחור ופגע באחד המנועים שנפל...".

15. בכך לא מסתיימת מסכת התמיהות הניצבת בפניי. הפניקס חשדה מלכתחילה בגרסתו של פאדי. הטענה אודות העדר מעורבות של רכב כלשהו, מבוססת על התיעוד הרפואי. שהרי או שהוא לא מזכיר טרקטור כל עיקר, אף לא מנוע שנופל, אלא מזכיר אבן. ושמא הטרקטור אכן היה נהוג ואולם גרסת ההידרדרות ללא נהג באה לחפות על נהג ללא רישיון, שנהג בטרקטור, דהיינו נהג כלשהו שאיננו איהאב, שנושא ברישיון.

16. בישיבת קדם משפט מיום 10.4.03, הובהרה העמדה על ידי ב"כ הפניקס. ואכן ביום 30.4.03 הודיעה ב"כ פאדי לב"כ הפניקס, במכתבה נ/9, כי "מרשי אינו יודע מי היה הנהג שהחנה את הרכב, וכל הידוע לו כי הרכב התדרדר ללא נהג". משמע, חרף הנתונים הרבים המזימים זאת, חזרה ב"כ פאדי, על הגרסה של הידרדרות ללא נהג.

17. בחלוף חמישה ימים בלבד, במכתבה מיום 5.5.03 נ/10, נשלח מכתב נוסף שבו נרשם כי לאחר "בדיקת נסיבות התאונה לעומק הריני להודיעכם כי שם הנהג שהחנה את הטרקטור הוא איהאב סאלח. מרשי חוזר וטוען כי הטרקטור הידרדר ללא הנהג".

ואכן תמיהה היא, לנוכח גרסאות מובהקות אודות נהיגת הטרקטור אחורנית, הכיצד אף בדיקת הנסיבות, ועוד "לעומק", מצביעה על כך שהטרקטור הידרדר, וללא נהג.

18. עתה ראוי לעשות אתנחתא. גם אם אניח שהתאונה ארעה לפאדי כאשר הוא נמצא בגבו אל הזירה, מפוקפקת ביותר היא הטענה שהוא לא ידע את נסיבותיה המדויקות של התאונה, ומן הסתם מפי איהאב. שהרי אחרת מהיכן נולדה, כבר בטופס תביעה לתשלום דמי פגיעה, הגרסה אודות נהיגתו של הטרקטור אחורנית, אם לא כתוצאה מידיעה ברורה שהייתה לפאדי, מלכתחילה. ואכן, בנסיבות אלו, עדיפה עליי עדותו של איהאב כי הוא היה זה שמסר לפאדי את נסיבותיה המדויקות של התאונה, לכאורה, ואת מעורבותו בה, כשבוע ימים לאחר התרחשות התאונה.

ועוד: בין איהאב לבין פאדי היו יחסי חברות. כיום הם קרובי משפחה ואיהאב הוא גיסו של פאדי. לא סבירה בעיניי האפשרות שברבות השנים לא קיימו השניים, ולא אחת, שיחה אודות קורותיה של אותה תאונה, בעיקר לנוכח נסיבותיה הייחודיות והחריגות הנטענות.

אכן, לימים מתנבאים איהאב ופאדי באותה לשון, ומאוחדים בגרסה אודות נהיגתו של איהאב בטרקטור. ואולם דומה שאיהאב לא היה מוכן לעבור את כל כברת הדרך של פאדי, ולהוסיף ולציין כי פאדי ידע אודות גרסת איהאב, רק למקרא תצהירו בשנת 04'. וכאמור, ולו בנתון זה, אני מעדיף את גרסתו של איהאב.

19. ואכן, כך מנתח כהלכה ב"כ הפניקס, משעה שנסגר המעגל בתצהירו של איהאב מיום 3.3.04, כבר אין צידוק לגרסה הקודמת של הידרדרות טרקטור ללא נהג. שהרי איהאב, בעל רישיון נהיגה, "מתנדב", או "מנודב", להודות בכך שהוא זה שנהג בטרקטור ביום התאונה. ממילא אין צורך כבר לחפות על נהג אחר, חסר רישיון נהיגה, אשר שמא הוא זה שהיה מעורב בתאונה הנדונה.

20. עתה נמקד מבטנו אל הביובית. ביובית זו, כך עולה מחומר הראיות שבפניי, היא בעלת ממדים גדולים ביותר, מעין חבית ענקית. אם אכן היה במקום טרקטור שהייתה רתומה לו הביובית, אף נתון חריג זה לא יכול היה להיות נעלם מעיניו של פאדי, עוד מתחילת הדרך. והרי פאדי, כך הטענה, עבד במקום מבוקרו של יום עד התאונה בשעות הצהריים. אין לי ספק, איפוא, כי לא זו בלבד שהוא יכול היה לראות טרקטור, הוא בוודאי היה יכול לראות שלטרקטור זה רתומה ביובית. אני מתרשם, איפוא, חזותית, כי פאדי אמור היה אף לזכור דווקא את הביובית, אשר שמא אליה רתום טרקטור, ולא את הטרקטור גופו, הקטן בממדיו מן הביובית. לא עסקינן, איפוא, בנגרר בעל ממדים צנועים, שמא עיניו של פאדי לא חזו בו, בשעת-אמת.

נתון זה בוודאי הולך ומתעצם לנוכח חקירתו הנגדית של פאדי על ידי ב"כ שאדי. אכן בחקירתו הנגדית הוא מודה בתשובה לשאלה האם "נכון שהיה מחובר דרך קבע לביובית", באה התשובה "כן. אך היה גם בשימוש המוסך" (עמ' 10 לפרוטוקול). על רקע זה "הפתעתו" של פאדי, לעניין הביובית, ספק-הפתעה היא. מנגד, שמא יש ממש בתפיסתו של פאדי, על פיה הביובית והטרקטור, לדידו, הם כלי רכב אחד.

21. הפועל היוצא מכל אלו מעלה העדר הסבר מניח את הדעת של פאדי, מלכתחילה, הכיצד באו לאוויר העולם גרסאות, שהן גם חסרות שחר, וגם אינן מבוססות על תשתית עובדתית מובהקת שלכאורה עומדת לנגד עיניו, מלכתחילה. על שום מה, מלכתחילה, חזר בעקשנות רבה על כך שהטרקטור הידרדר, והידרדרות זו הייתה כאשר הוא אינו נהוג על ידי איש? ב"כ הפניקס מספק לכך הסברים, המניחים את דעתי. פאדי אינו מספק לכך כל הסברים. לכאורה דרכו של פאדי יכולה הייתה להיות סלולה לזכות בתביעתו, אם מלכתחילה היה טוען שהתאונה ארעה כתוצאה מטרקטור נהוג, ולא מידרדר, ועל ידי איהאב, הנושא רישיון נהיגה.

מדוע פאדי לא הלך בדרך מלך כבושה זו? אין זאת אלא שפאדי ואיהאב מסתירים את האמת. התאונה ארעה, מן הסתם, בנסיבות אחרות לחלוטין שאין בינן לבין מעורבות כלי רכב, דבר. וכך, תיתכן האפשרות שהתאונה ארעה כתוצאה מנפילת מנוע מערמת המנועים, ללא כל קשר לנהיגה, או הידרדרות, של טרקטור, כל עיקר. לשיטה זו נמנע פאדי מלהגיש תביעת נזיקין נגד מעבידיו, לנוכח הקרבה המשפחתית שלו אליהם. וכך, תיתכן האפשרות שהתאונה ארעה כתוצאה מנהיגת הטרקטור, אך לא על ידי איהאב, אלא על ידי נהג חסר רישיון. וכך, תיתכן האפשרות שהתאונה ארעה, אכן, כתוצאה מנפילת אבן, שאין בינה לבין טרקטור או מנוע, ולא כלום. לטעמי, התפתחות גרסתו של פאדי, במשולב עם איהאב, ושמא אף עם שאדי, הייתה "תוך כדי הנגינה". במצב דברים זה גרסה זו, שאינה זוכה לאמוני, נפרמה בקלות ברבות השנים. דומה שאיהאב, מלכתחילה, לא היה מוכן להרחיק לכת ולדבוק בגרסתו, בתחילת הדברים. רק במרוצת השנים, ועובר להגשת תצהירו ב-3.3.04, התרצה איהאב ומסר את תצהירו. דא עקא, הדבר כבר נעשה באיחור. שהרי בינתיים כבל עצמו פאדי, הוא ופרקליטתו, באזיקי-ברזל של "גרסת הידרדרות", שלא ניתן לתרץ אותה, לנוכח הנסיבות המובהקות שבפניי. שמא, בדרך אירונית, גרסת ההידרדרות, הלכה והידרדרה...

22. די בכל אלו, מכל מקום, על מנת לדחות את תביעת פאדי, שהרי איני רוחש לה כל אמון. ועם זאת ראוי לומר דברים אחדים לעניינם של בעלי הדין האחרים שבפניי, והם איהאב, שאדי וקרנית.

לעניינו של איהאב

23. איהאב חדל ולא הגיש סיכום טענות. ניסיונו של בא-כוחו לטעון שהוא שוחרר מן הייצוג נדחה על ידי בתוקף. במצב דברים זה, לכאורה, הייתה סלולה דרכו של פאדי לעתור למתן פסק דין כנגדו. פאדי לא עושה כן, ואין תימה בכך. שהרי איהאב הוא גם גיסו; שהרי איהאב, ולו באיחור, הוא חלק מגרסת הכזב שנטוותה על ידי שניהם.

לעניינו של שאדי

24. עדותו של שאדי, ביסודו של דבר, אינה זוכה לאמוני. שאדי ניסה לשכנע כי הגם שהמוסך נושא את שמו, והגם שהטרקטור אמור היה להיות רשום על שמו, הדבר הוא פועל יוצא של רצונו של אביו, פרחאת. במסגרת ניסיונותיו של שאדי להתרחק מן המעורבות בפרשה זו, הוא אף הכחיש מלכתחילה את חתימתו על טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה, הגם שלימים, ובלחץ החקירה נגדית, הודה בכך.

ניסיונו של ב"כ שאדי לתרץ התנהלות חמורה זו, כך הוא מציין בסיכום טענותיו, "נבע מלחצים נפשיים וחברתיים ועקב חששו לפגוע באביו ובעסק המשפחתי, ולא ארחיב יותר בעניין זה" (סעיף 27). ברי שאין בדעתי להידרש לנתון זה, שהרי אין מאחוריו כל תשתית עובדתית. ואולם, ושמא נתון זה מערב אף את שאדי, הגם באופן מזערי, בגרסת הכזב שנטוותה בזמנו. אכן, כמדומה, יכול שאף לשאדי יש ידיעה מדויקת הכיצד התרחשה התאונה, ושלא כמתואר על ידי פאדי. אף הוא מגלה טפח ומכסה טפחיים. הוא שותל את הזרע המאפשר, לכאורה, להגיש תביעה הנשענת על גרסת נהיגתו לאחור של איהאב, באמצעות טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה. לימים, ומשעה שהדברים הולכים ומסתבכים כפי שתיארתי מעלה, מוצא עצמו שאדי במצוקה. שמא נתון זה גורם לו לשנות גרסתו ולהתכחש לחתימתו. התכחשות זו לחתימה חמורה בעיניי. שהרי עולה הימנה, בהכרח, כי חתימתו של שאדי זויפה כאשר החשוד הטבעי לכך הוא פאדי. איני יכול להתייחס בשוויון נפש לעניין זה.

25. ברי שדין התביעה כנגד שאדי להידחות. אולם יש לאבחן, לעניין פסיקת הוצאות, בין עניינו של פאדי לבין עניינן של הפניקס וקרנית.

ככל שעסקינן בפאדי, ולנוכח הערותיי עד הנה, בדעתי להמעיט בפסיקת הוצאות. שונים הם פני הדברים, ככל שעסקינן בהפניקס וקרנית.

בסיכום טענות ב"כ שאדי הוא מציין כי מכל מקום לא הייתה כל סיבה מבוררת על פיה הפניקס לא העניקה לו ייצוג, מלכתחילה, הן בתביעה העיקרית והן בהודעת צד ג' שהוגשה נגדו על ידי קרנית. הערותיי שנאמרו עד הנה, מעולם לא הוטחו בשאדי על ידי הפניקס. אף לא מצאתי כל מענה בסיכום טענות ב"כ הפניקס, לטענות שאדי לעניין פסיקת הוצאות שהוא זכאי להן, לנוכח זאת שלא זכה לייצוג משפטי על ידי הפניקס, ונאלץ לשכור שירותיו של עורך דין פרטי.

כך, אף ככל שעסקינן בקרנית, משעה שראתה להגיש הודעת צד ג' נגד שאדי. ואולם עניינה של קרנית מחייב זווית נוספת של בחינה, אליה אגיע עתה.

לעניינה של קרנית

26. נהיר, דרך מהות, כי דין התביעה של פאדי נגד קרנית להידחות. כאמור, לא הוברר לי כי אכן התאונה שארעה לפאדי היא פועל יוצא של תאונת דרכים, כל עיקר. מכל מקום בסיכום טענות ב"כ פאדי לא הייתה כל התייחסות, ולו על דרך החילופין, לעניינה של קרנית. פאדי ביקש לחייב את הפניקס, ואת הפניקס בלבד. משום כך, לכאורה, ומשעה שנדחית תביעת פאדי נגד קרנית, דין הוא שייפסקו לה הוצאות לחובתו.

ואולם הדברים נכונים, רק לכאורה. שהרי לבקשת תיקון כתב התביעה מכוחה צורפה קרנית, צורף מכתבה של קרנית לב"כ פאדי, בו נרשם כי "לאור טענותיה של 'הפניקס', נראה כי אין מנוס מצירוף הקרן לכתב התביעה. אשר על כן, טענות הקרן בבוא העת, אם בכלל, לעניין ההוצאות, תהיינה אך ורק כלפי המבטחת". עולה מכאן כי פאדי אינו אמור לשאת בכל הוצאות, הן בגין צירופה של קרנית, הן בגין הודעת צד ג' שהגישה קרנית לימים. לנוכח זאת אין בדעתי לחייב את פאדי לשלם לקרנית כל הוצאות משפט. מנגד יש בדעתי לחייב את קרנית לשלם הוצאות משפט לשאדי. משעה שמרצונה ובטובתה היא החליטה להגיש הודעת צד ג', לאחר שאף צירופה הוא פועל יוצא של יוזמתה, עליה לשאת בהוצאות אלו.

האם יש לחייב את הפניקס לשלם הוצאות לקרנית? לטעמי לא. כאמור הפניקס לא יזמה את צירופה של קרנית להליך, אלא היה זה פועל יוצא של יוזמתה של קרנית. משום כך אין בדעתי לחייב בהוצאות את הפניקס.

27. נשמעה בפניי מסכת ראיות ארוכה ומסועפת. אף עניין זה נבחן על ידי לעניין פסיקת גובה הוצאות.

סוף דבר

28. לפיכך הנני דוחה את התביעה. ממילא הנני דוחה הודעת צד ג' שהוגשה על ידי הנתבעת 4.

29. הנני מחייב את התובע לשלם לנתבע 2 שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪. הנני מחייב את התובע לשלם לנתבעת 3 שכ"ט עו"ד בסך 17,000 ₪. סכומים אלו ישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. הסכומים האמורים, בהתאמה, ישולמו לידיהם הנאמנות של ב"כ הנתבע 2 וב"כ הנתבעת 3 תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה.

30. אין צו להוצאות אגב דחיית תביעת התובע נגד הנתבע 1 והנתבעת 4.

31. הנני מחייב את הנתבעת 4 לשלם לצד ג' 1 שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל אשר ישולמו לידיו הנאמנות של ב"כ צד ג' 1 תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה.

32. המזכירות תמציא עותק מפסק דיני לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

_________________________

שלמה לבנוני, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: פאדי חסון
נתבע: איהאב סאלח
שופט :
עורכי דין: