ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורי יעקובנקו נגד אהרונצ'יק את גולן הידרו מכניקה בע"מ :

יורי יעקובנקו

נ ג ד

1. אהרונצ'יק את גולן הידרו מכניקה בע"מ

2. שירביט חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בבאר-שבע

כב' הרשם יניב בוקר

החלטה

בפני בקשתו של המבקש לשומת הוצאות נפרדת בהמשך לפסק הדין שניתן על ידי כב' הש' מ' וולפסון בת.א. 3608/05, ביום 11/10/2011.

כידוע, נקודת המוצא היא כי בעל דין שזכה בתביעתו זכאי להשבת מלוא ההוצאות שהוצאו על ידו לשם ניהול ההליך המשפטי על מנת שלא יצא, לאחר ניהול ההליך המשפטי, בחסרון כיס.

יחד עם זאת, ההוצאות שהוצאו על ידי בעל הדין העותר להשבתן, הן נתון רלוונטי אך לא בלעדי לקביעת שומת ההוצאות. על בעל הדין להראות לבית המשפט, כי ההוצאות להשבתן הוא עותר, היו הכרחיות, סבירות ומידתיות ביחס להליך שנוהל וכן עליו להוכיח את שיעורן של ההוצאות על ידי הצגת אסמכתאות בדבר התשלום בפועל. בפסיקת ההוצאות יתחשב בית המשפט במורכבות ההליך ובהיקף העבודה שהושקעה (ראה ע"א 2617/00 תנובה נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות ייבוא, פורסם בפדאו"ר).

אין חולק בין הצדדים כי המבקש זכאי להחזר בגין עלות חוות דעתו של המומחה מטעמו, פרופ' דן עטר, בסך של 3,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 5/7/2005.

הצדדים חלוקים לגבי עלות שכר בטלה של התובע עצמו, העדים מטעמו, נסיעותיו לבדיקות במסגרת ההליך, תשלומים עבור המתורגמן ועלויות משלוח מכתבים בדואר רשום.

לעניין שכר הבטלה של התובע עצמו והעדים מטעמו, נראה לי כי יש מקום לפסוק זאת, לאור העובדה שההליך התמשך, בין היתר, בשל "עירפול" עובדות המקרה על ידי המצהירים מטעם הנתבעת (ראה פסקה 1 בעמ' 6 לפסק הדין).

לעניין עצם האפשרות לפסוק שכר בטלה לתובע עצמו - ראה פסקי הדין של כב' הש' מיכל ברק נבו בת.א. 62177/05 ו- 68080/04 (פורסמו בפדאו"ר-גוגל).

ברם, המבקש לא כלל בבקשתו את הסכומים שהוא מבקש לפסוק, ואף לא תחשיב כלשהו אודות שינוי הסכומים הללו במהלך השנים שבהם התנהל המשפט, ולפיכך החלטתי לפסוק את שכר הבטלה לתובע ולעדיו בסכום כולל, על פי סע' 1(א) לתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, כנוסחה דהיום, וללא הפרשי ריבית והצמדה מיום הדיון, ולפיכך, בסך כולל של 970 ₪.

לעניין עלות המתורגמן, כידוע, בית המשפט אינו מספק שירותי תרגום בהליך אזרחי, ומכל מקום, אני מקבל את תצהירו של המבקש בעניין זה ואת הצהרתו בכתב של המתורגמן, ולפיכך פוסק את הוצאות התרגום כמפורט שם.

אני פוסק למבקש את עלויות נסיעותיו לבדיקות רפואיות בהליך זה, על פי הנטען על ידו, בסך כולל של 130 ₪, שכן המדובר בהוצאה סבירה ונחוצה לקיומו של ההליך. לא צויינו מועדי הנסיעות ולפיכך יחושב הסכום מהיום.

אני פוסק למבקש הוצאות דואר במהלך ההליך בסך כולל של 87 ₪. מאחר שלא הוצגו העלויות בגין כל משלוח דואר בזמן אמת, הן חושבו על פי עלות משלוח דואר היום, וללא הפרשי הצמדה וריבית מיום ההוצאה.

סוף דבר - המשיבות תשלמנה למבקש, ביחד ולחוד, את הסכומים הבאים:

א. 3,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 5/7/2005.

ב. 970 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

ג. 250 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 21/11/2006.

ד. 300 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 8/2/2009.

ה. 130 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

ו. 87 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

אין צו להוצאות בגין הדיון בבקשה זו.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורי יעקובנקו
נתבע: אהרונצ'יק את גולן הידרו מכניקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: