ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירב עמר נגד עו"ד אליהו ימיני :

1. מירב עמר

2. דן עמר

נ ג ד

עו"ד אליהו ימיני

בית משפט השלום בירושלים

כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס

החלטה

1. בפני בקשה להתיר הגשת תצהיר נוסף מטעם המבקשים, לאחר שהסתיימה פרשת התביעה. המבקש טוען בתצהירו כי למרות מאמציו, לא עלה בידו לאתר את המסמכים הנוגעים למכירת מגרש מס' 36 נשוא הראיה הנוספת הרלוונטיים להוכחת עילות התביעה. רק לאחרונה, לאור הסכמתו של העד להגיש תצהיר, מוגשת הבקשה. המבקש הוסיף וטען כי נמנע ממנו לדעת על פרטי המכר של חלקה 36 בחברה המשכנת ולפיכך, נדרשה הסכמתו של העד להעיד.

2. המשיב טען להיעדר רלוונטיות לתביעה בנוגע למכירתו של מגרש 36. טענתם של המבקשים למרמה וקנוניה מצידו, מוכחשת מכל וכל וכל מבוקשם , להתעמר בו ולהביא להתארכות ההליך, לאחר שנכשלו בהליכים קודמים בנוגע לרכישה נשוא התביעה.

לדבריו, אין להתיר הבאת ראיות "חבילות חבילות" ואם תותר הגשת התצהיר הנוסף למרות מחדליהם של המבקשים, יש לאפשר לו להשלים את ראיותיו ולחייב את המבקשים בהוצאות.

3. המבחנים להגשת ראייה באיחור, נמנו בפסק הדין שניתן ע"י כב' השופט מ' חשין בע"א 571/09 רוזין נ' בן נון , פד"י מו (3) 738, 742. בפסק הדין נקבע אמנם כי יש להגיש את הראיות " בחבילה אחת כך ולא בתפזורת, זעיר פה וזעיר שם" ונקבעו בפסק הדין השיקולים לבחינת מתן רשות להגשת ראייה האיחור: אופי הראייה, אם היא ראייה פשוטה וטכנית, יטה בית המשפט להתיר את הגשתה; השלב בו מצוי ההליך וכן- אם היה בידי בעל הדין להביא את הראיה מוקדם יותר, או שהגשתה באיחור, נבעה מסיבה מוצדקת.

4. בענייננו, מדובר בראייה חיצונית, שאינה תחת ידם של המבקשים ואף שהיה בידיהם, כפי שניטען בדין ע"י המשיב, לפעול על פי הוראות הדין במאמץ לא רב, להזמנת העד באמצעות בית המשפט, אין במחדלם זה כדי להכריע את גורל הבקשה ולהביא לדחייתה.

מוקדם לקבוע מה יהא משקל עדותו של העד הנוסף לצורך הוכחת עילות התביעה שכן, לאחר חקירתו יהיה מקום לבחון את המועדים של שתי הרכישות של המגרשים והשפעת הרכישה ע"י העד (או אימו) על טענותיהם של התובעים על קנוניה שנרקמה כנגדם תוך קיפוח זכויותיהם לכאורה לבנות במגרש בית דו-משפחתי.

5. אין בידי לקבוע לפי נסיבות העניין, כי קיים חשש ל'ייצור ראיה' בשעה שהמבקשים הגיעו למצב שבו "ראו שמתחייבים בדין" ואז הובאו העדים (ראו בש"א (י-ם) 7577/09 עיזבון המנוח פלוני ז"ל נ. בטוח ישיר לו וההפניה למסכת סנהדרין, פ"ג דף ל"א, ע"א, בסעיף 87 לפסק הדין וע"א 8021/03 אלישע נ. אלישע פד"י נ"ט (3) 337, מפי כב' השופט א' רובינשטיין, סעיף 1 לפסק הדין).

6. בנסיבות שבפני, הבקשה הוגשה לפני תום ההוכחות בשלב בו הסתיימה פרשת התביעה ובטרם החלה פרשת ההגנה. על כן מצינו ברע"א 189/66 עזיז ששון נ. קדמה בע"מ, פורסם בנבו, ניתן ביום 18/07/66 : "הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר-מינן גם כאשר קורית תקלה או כשבעל דין עשה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל דין אחר, ועל בית המשפט להרשות תיקון".

כאשר מדובר, באי נוחות נוהלית, יש להתיר זאת וניתן לתקן את המחדל כלפי הצד השני בחיוב בהוצאות.

7. לפיכך, אין בהבאת הראייה, על אף שהגשתה באיחור ניכר ממועד הגשת התצהירים, כדי לפגוע בהגנת המשיב. יחד עם זאת, תעמוד למשיב הזכות להגיש ראיות משלימות לאחר שהותרה הגשת תצהירו של העד הנוסף זאת תוך 30 יום ממועד המצאתו למשיב.

8. לאור האמור, אני מתירה את הגשת התצהיר הנוסף.

בכך, אין משום קביעה לעניין משקלה של העדות לצורך הוכחת עילות התביעה וככל שיקבע בפסק הדין, כי עדותו לא היתה רלוונטית לתביעה, יילקח הדבר בחשבון בפסיקת הוצאות נוספות בגין התארכות ההליך בצורך בחקירתו של העד.

9. לאור מחדלם של המבקשים בהגשת התצהיר באיחור באופן המטריח את המשיב, אני מחייבת המבקשים בהוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪.

עותק ישלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מירב עמר
נתבע: עו"ד אליהו ימיני
שופט :
עורכי דין: