ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קינג דיויד, השקעות ונכסים בע"מ נגד טל מרון - מחלוף :

קינג דיויד, השקעות ונכסים בע"מ

נ ג ד

1. טל מרון - מחלוף

2. אורן מרון

בית משפט השלום בפתח-תקוה

כב' השופטת ריבה שרון

פסק דין

ההליך, המחלוקת

1. התביעה שלפני הינה בעיקרה לדמי תיווך בקשר עם דירה ברחוב בר אילן 39 ברעננה (להלן:"הדירה). בנוסף- עותרת התובעת לפיצוי בגין 'הפרת הסכם תיווך' ו'הפרת הסכם פשרה', הכל כמפורט בכתב התביעה.

2. התובעת סמכה את תביעתה על הסכם תיווך מיום 2/6/08, (להלן: "ההסכם").

הנתבעים טענו- בתמצית, כי חתימת הנתבעים 1 על ההסכם ביחס לדירה זוייפה.

ההסכם הדיוני

3. במהלך הדיון ביום 3/2/11 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, לפיה-ימונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום הגרפולוגיה, על מנת שיחווה דעתו בשאלה שבמחלוקת, כאשר חוות דעתו המומחה תהא יחידה ומכרעת וכי על פיה יסתיים הסכסוך.

לפרטי ההסכם-שקיבל תוקף של החלטה, ראו בפרוטוקול הדיון מאותו יום.

בהמשך ובהתאם להסכמת הצדדים מיניתי כמומחה מטעם בית המשפט את הגרפולוגיה המשפטית את עו"ד יצחק חג'ג' (להלן:"המומחה").

4. הסכם התיווך המקורי סומן על ידי במהלך הדיון והוחזר לשם הצגתו בפני המומחה, אשר נתן חוות-דעת מיום 18/8/11 (להלן: "חוות הדעת").

קביעת המומחה

5. המומחה פירט בחוות דעתו כי קיבל לבדיקה הסכם תיווך מקורי שהעתקו צורף גם לחוות הדעת, כנספח 1. עיון בנ"ל מעלה שמדובר בצילום הסכם התיווך שסומן על ידי במהלך הדיון, כאמור לעיל. המומחה פירט עוד כי ערך בדיקה והשוואה של 'החתימה שבמחלוקת' עם דוגמאות חתימה שקיבל מהנתבעת 1 במהלך פגישה במשרדו.

המסקנה אליה הגיע המומחה- כמפורט בחוות דעתו, הינה "שקיימת סבירות גבוהה ביותר (דרגה מס' 1) שהחתימה שבמחלוקת (שליד הרישום רח' בר אילן רעננה ), נחתמה על ידי הגב' טלי מרון".

על פי טבלת דרגות הזיהוי המפורטת בשולי חוות הדעת, 'דרגת זהות מס' 1'- משמעה שקיימת מידת סבירות גבוהה ביותר של התאמה, בין 90% ל-100%.

הכרעה

6. לאור קביעת המומחה ובשים לב להסכם הדיוני שבין הצדדים כי חוות הדעת תהא יחידה ומכרעת ועל פיה יסתיים הסכסוך- דין התביעה להתקבל.

7. אין בידי לקבל את טענת ב"כ הנתבעים, בסכומיו- כי המומחה לא השלים את חוות-דעתו. חוות דעת המומחה מקיפה, ברורה, משיבה על כל העניין שנתבקש להכריע בו, בהתבסס על הסכם התיווך המקורי ולאחר שערך השוואה בין החתימה שבמחלוקת לחתימות אותנטיות שקיבל ישירות מהנתבעת 1. ראו בהקשר זה גם את החלטתי מיום 14/10/11.

8. שבתי ועיינתי בכתבי הטענות, נתתי את הדעת להתנהלות שני הצדדים במהלך ההתדיינות ביניהם, כעולה לכאורה מכתבי הטענות. מאידך- התחשבתי גם בעובדה שהגיעו להסדר דיוני שחסך התדיינות נוספת וממושכת.

על יסוד כל האמור, אני מחייבת את הנתבעים- יחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסכומים המצטברים כדלקמן:

א. דמי תיווך בסך של 18,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 3/8/08 ועד התשלום בפועל.

ב. פיצוי בגין הוצאות משפט, לרבות החזר חלקה של התובעת בעלות שכ"ט המומחה וכן השתתפות בשכ"ט ב"כ של התובעת, בסכום כולל של 7,500 ₪. סכום זה נכון למועד פסק-הדין.

הסכומים שנפסקו לעיל ישולמו כפי ערכם במועד פסק- הדין, בכפוף לכך שישולמו לתובעת בתוך 30 יום ממועד קבלתו במשרד ב"כ הנתבעים, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה ורבית כחוק, עד תשלומם בפועל.

המזכירות תואיל לשלוח את פסק-הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.