ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר בן זריה נגד מ. גלבוע שירותים בע"מ ע"י מר דוד פז :

תע"א (תל-אביב-יפו) 9118/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9119/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9120/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9121/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9122/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9124/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9125/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9126/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9127/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9128/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9129/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9130/08

תע"א (תל-אביב-יפו) 9131/08

1. אשר בן זריה

2. בן חמו פנחס (נמחק)

3. גלשוילי ממוקה

4. דאדין סימון

5. הוורדי שושנה(נמחקה)

6. חזן זהבית (נמחקה)

7. מזרחי מרים

8. מירוב בוריס

9. ערביד חמיס

10. עלמו דוצ'ה

11. רם מוטי

12. שטרית חנניה

13. שימונוב דניאל

ע"י ב"כ עו"ד שלמה רן (סרנגה)

נ ג ד

מ. גלבוע שירותים בע"מ ע"י מר דוד פז

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו

כב' השופטת לאה גליקסמן

נ.צ. (עובדים) מר יוסף לוין

נ.צ. (מעבידים) גב' תמר ברץ

פסק דין

רקע:

1. הנתבעת היא חברה בע"מ העוסקת במתן שירותי שמירה וניקיון (להלן - הנתבעת או החברה).

2. התובעים היו עובדי החברה והועסקו על ידה בעבודות שמירה וניקיון בבניין "בית פנורמה" בדרך בן צבי 84 תל אביב (להלן - הבניין).

3. ביום 31.5.2008 הופסקה ההתקשרות בין החברה לבין הבניין.

4. התובעים, למעט תובע מס' 12 (שטרית), המשיכו בעבודה בבניין במסגרת החברה שנותנת שירותים לבניין החל מיום 1.6.2008, רם כספי אבטחה שירותים (1996) בע"מ (להלן - חברת כספי). מר שטרית החל לעבוד בחברת כספי חודש לאחר מכן (עדות מר שטרית, ע' 14, ש' 21 - 23).

5. התובעים טענו כי במהלך תקופת עבודתם לא שולמו להם כל זכויותיהם; שכר עבודתם בעד חודש מאי 2008 שולם באיחור; תוך ניצול מצוקתם, החברה החתימה חלק מהם על מסמכים בהם נדרשו לוותר על זכויות המגיעות להם כחוק או להסתפק בתשלום מצומצם מהמגיע להם. עם זאת, גם אותו תשלום מצומצם לא שולם להם; החברה חייבת לשלם להם פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, פיצוי בעד הפרשות לקרן פנסיה; משכרם נוכו שלא כדין סכומים בגין "מס ארגון", "דמי טיפול" ו"הפרשי שכר" שהחברה חייבת בהשבתם.

6. החברה טענה בכתב ההגנה כי החברה סיפקה שירותים למזמינה "פנורמה אחזקה (1999) בע"מ (להלן - המזמינה); בחודש מרץ 2008 מינתה המזמינה מנכ"ל חדש, מר כספי, אשר בבעלותו חברת שמירה אחזקה וניקיון, חברת כספי, ולכן בוטל ההסכם בין החברה לבין המזמינה; ממתן הודעת הביטול פעלה החברה למציאת מקומות עבודה חלופיים לתובעים, ואף הודיעה ללקוחות עתידיים כי יש לה עובדים זמינים; עוד במהלך תקופת עבודתם בחברה, חתמו התובעים כלפי מר כספי על מסמך כי הם מסכימים לעבור לעבוד בחברת כספי; בחתימתם על מסמך זה התפטרו התובעים מעבודתם וגם גרמו נזק לחברה, אשר כאמור התחייבה כי התובעים יעבדו מטעמה אצל לקוחות אחרים; למרות התנהלותם של התובעים, לפנים משורת הדין, הייתה החברה מוכנה לשלם לתובעים תשלומים המביאים לידי ביטוי את המגיע להם מחד ואת יכולתה התקציבית המוגבלת מאידך, והגיעה עם התובעים להסכמי פשרה, המחייבים אותם; יש לראות את המזמינה כמעסיקה של התובעים; המזמינה אחראית לאיחור בתשלום שכרם של התובעים, וכן לאי תשלום בעד חופשה והבראה, לנוכח העובדה שהתעריפים ששילמה לחברה היו נמוכים ולא אפשרו לכסות עלות זו; התובעים "קשרו קשר" עם המזמינה וחתמו על התחייבות לעבוד אצל חברת כספי (שבעליה הוא מנכ"ל המזמינה) 64 שעות לפני פקיעת ההסכם, ואינם תובעים את המזמינה או את חברת כספי; התובעים אינם זכאים לפיצויי פיטורים ולהודעה מוקדמת כי התפטרו מעבודתם.

7. בהחלטה מיום 27.11.2009 נמחק כתב הגנה של החברה, מהטעם כי לא הוגש תצהיר גילוי מסמכים. בהחלטה מיום 13.12.09 בוטלה החלטה זו, כיון שנתברר לאחר עיון בתוכנת מזכירות נט כי אכן הוגש תצהיר גילוי מסמכים וכפי הנראה עקב תקלה לא תויק בתיק בית הדין, וכי תצהיר גילוי המסמכים, שמיועד לצד שכנגד, הומצא לצד שכנגד במועד.

8. דיון הוכחות התקיים ביום 24.12.2009, והחברה יוצגה על ידי מר דוד פז. במהלך הדיון נתבקשה פעמיים דחיית מועד הדיון על ידי החברה. בראשית הדיון ביקש מר פז לדחות את הדיון לנוכח העובדה שאירע פיצוץ בצינור מים בביתו של מר גלבוע, בעל החברה. הבקשה נדחתה הן לנוכח העובדה שבהליכים בבית הדין יוצגה החברה על ידי מר פז והן כיון שהנימוק לדחייה אינו מצדיק את דחיית הדיון. משהבקשה הראשונה נדחתה, התנהל הדיון כסדרו ומר פז חקר את התובעים בחקירה נגדית. במהלך הדיון ביקש מר פז להשתחרר מהדיון בשל "מצבו הרפואי". לאחר הפסקה, התייצב גם מר גלבוע מנהל החברה לדיון, ואז נתבקשה דחייה נוספת, בנימוק שהחברה החליטה לקבל ייצוג משפטי. בית הדין הציע לקבוע מועד נוסף לסיום חקירת התובעים - 28.12.2009 בשעות אחה"צ על מנת שהתובעים לא יפסידו יום עבודה נוסף, אולם הצעה זו נדחתה על ידי החברה. בהמשך לכך, ניתנה החלטה בה נדחתה בקשת החברה ונקבע כי תימשך חקירת התובעים, אך נקבע כי ייקבע מועד נוסף לשמיעת ראיות החברה - 31.12.2009. לאחר מתן ההחלטה עזבו נציגי החברה את אולם הדיון, והדיון נמשך בהעדרם (ע' 29 - 31 לפרוטוקול). כפועל יוצא מכך, ארבעה מהתובעים לא נחקרו בחקירה נגדית על עדותם.

9. לדיון הקבוע ליום 31.12.2009 לא התייצב איש מטעם החברה. במועד הדיון ב"כ התובעים הציג בקשה לדחיית מועד הדיון שנשלחה למשרדו על ידי עו"ד חברון. בקשה זו לא הוגשה לבית הדין. במועד הדיון הוחלט שלא לדחות את מועד הדיון ולשמוע את סיכומי ב"כ התובעים. סברנו, כי לא היה מקום לדחות את מועד הדיון כאשר החברה כלל לא הגישה בקשת דחייה לבית הדין ובכל מקרה עשתה דין לעצמה ולא התייצבה לדיון, בלא שניתנה החלטה בבקשתה. זאת, כהמשך להתנהלות נציגי החברה אשר עזבו את דיון ההוכחות לאחר שנדחתה בקשתם לדחות את מועד הדיון.

10. בבקשה מיום 7.1.2010 הגישה החברה בקשה "להגיש סיכומים מטעמה", ובית הדין נתן לה אפשרות להגיש סיכומי טענות מטעמה.

11. החברה הגישה סיכומים ובמסגרתם בקשה לפסול את המותב. אנו דוחים את הבקשה לפסול את המותב, מהנימוקים המפורטים בהחלטה נפרדת שניתנת לעניין זה.

12. פסק הדין ניתן על יסוד כלל החומר שבתיק, לרבות תיק הבקשה לביטול העיקול.

13. תחילה נדון בטענות הכלליות שהועלו על ידי התובעים והחברה, ובהמשך נתייחס פרטנית לכל תובע.

זכאות התובעים לפיצויי פיטורים:

14. אין מחלוקת, כי ביום 31.5.2008 הופסקה ההתקשרות בין החברה לבין המזמינה וכי החברה הפסיקה לתת שירותים בבניין באותו מועד. כמו כן אין מחלוקת כי התובעים, המשיכו בעבודה בבניין במסגרת חברת כספי, שנותנת שירותים לבניין החל מיום 1.6.2008.

15. לדעתנו, די בעובדות המפורטות לעיל, כדי להקים לתובעים זכאות לפיצויי פיטורים. בעניין קרבצ'נקו [עע 184/09 (ארצי) קרבצ'נקו - חברת השמירה בע"מ, מיום 18.12.2011] קבע בית הדין הארצי כי על בסיס הוראת סעיף כ(11) להסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה נקבע בהלכה הפסוקה כי במקרה של חילופי קבלני שמירה באתר העבודה זכאי העובד לפיצויי פיטורים ממעסיקו גם אם המשיך לעבוד באותו מקום עבודה באמצעות קבלן השמירה החדש; "בשנים האחרונות הורחבה הלכה זו, גם ללא תלות ישירה בסעיף ההסכם הקיבוצי"; אין חשיבות לדרך המדויקת בה "הפסיד" קבלן השמירה את אתר העבודה והוחלף על ידי קבלן שמירה אחר. לא נעלם מעיננו כי חלק מהתובעים הועסקו בעבודות ניקיון ולא בעבודות שמירה, אולם פסיקת בית הדין הארצי שאוזכרה בעניין קרבצ'נקו עסקה גם בעובדי ניקיון [עע (ארצי) 1099/02 מרחב אבטחה שמירה ניקיון ושירותים בע"מ - מתוקה דמארי, מיום 2.1.2006; עד"מ (ארצי) 1011/04 דינמיקה שירותים (1990) בע"מ - טטיאנה וורונין, מיום 21.8.2005].

16. זאת ועוד. מהעדויות ומחומר הראיות עולה כי לא הוצעה לתובעים הצעת עבודה ממשית פרק זמן סביר לפני סיום ההתקשרות בין החברה לבין הבניין. לעניין זה נציין עובדות אלה:

16.1. מעדותם של התובעים עולה כי בסמוך לסיום ההתקשרות בין החברה לבין הבניין, החברה לא יצרה עמם קשר, לא הודיעה להם דבר ולא הציעה להם מקומות עבודה חלופיים (עדות אשר בן זריה, ע' 4, ש' 3 - 9; עדות גלשוילי ממוקה ע' 9, ש' 17; עדות דאדין סימון ע' 19, ש' 10; עדות מזרחי מרים, ע' 22, ש' 14 - 19; עדות שימונוב דניאל, ע' 26, ש' 24; עדות מירוב בוריס, ע' 31, ש' 13 - 15; עדות ערביד חמיס, ע' 34, ש' 1 - 6; עדות רם מוטי, ע' 35, ש' 2).

16.2. בהקשר זה יש לציין כי החברה הגישה בקשה לביטול צו עיקול שהוטל על כספים המגיעים לה, ובמסגרת הבקשה הוגש תצהיר עדותו של מר פז וכן מסמכים שונים. לא הועלתה בתצהיר התומך בבקשה טענה כי נעשתה פנייה לתובעים עובר להתפטרותם וכי החברה הודיעה להם כי יוצעו להם מקומות עבודה חלופיים. גם בעדותו של מר פז במסגרת הדיון בבקשה לביטול עיקול אישר מר פז כי לא ניתנה לתובעים הודעה כי הם יועסקו על ידי החברה במקומות עבודה חלופיים (ע' 9, ש' 13 - 15) וכי אינו יכול להציג מכתב בו הודיע לתובעים על מקומות עבודה לאחר יום 31.5.2008, כיון שהתובעים הודיעו על התפטרותם בטרם הספיק להוציא להם מכתבים בנושא (ע' 10, ש' 16 - 18). יתר על כן. מעדותו של מר פז עולה כי נמצאה עבודה לרוב התובעים (אך לא לכולם) ללא שניתן פירוט למי נמצא מקום עבודה חלופי, וכי חלק ממקומות העבודה לא היו בתל אביב אלא גם בראשון לציון ובנתניה (ע' 11, ש' 1 - 3), דהיינו במרחק משמעותי מהאתר בו עבדו התובעים.

16.3. בסיכומי החברה נטען כי ביום חמישי, שלושה ימים לפני פקיעת ההסכם עם הבניין, הייתה החברה "בשיא המשאים והמתנים שניהלה עם גורמים שונים להמשך העסקת התובעים באתרים חדשים", וכי במועד זה הודיעו לה התובעים על המעבר לחברת כספי. כאמור, גם מעדותו של מר פז בבקשה לביטול עיקול עולה כי שלושה ימים לפני פקיעת ההסכם עם הבניין טרם הודיע לתובעים על מקומות עבודה חלופיים. גם אם נקבל את גרסת החברה בסיכומים (שלא הוכחה) כי החברה חיפשה לתובעים מקום עבודה חלופי, נדרש ממנה ליצור קשר עם התובעים זמן סביר לפני סיום ההתקשרות עם הבניין ולהודיע לעובדים איזה הצעות עבודה חלופיות מוצעות להם. אם, כגרסת החברה עצמה בסיכומים, שלושה ימים לפני תום ההתקשרות טרם סיימה לאתר לכל העובדים מקומות עבודה חלופיים ולא הודיעה לתובעים על מקומות העבודה החלופיים, אך טבעי הוא שהתובעים לא המתינו עוד ובחרו להמשיך לעבוד באתר העבודה בו עבדו בחברת כספי.

17. כללו של דבר: בנסיבות סיום עבודתם, זכאים התובעים לפיצויי פיטורים, וזאת משני נימוקים: האחד - בהתאם לפסיקה, במקרה של חילופי קבלני שמירה או קבלני ניקיון באתר העבודה, זכאים העובדים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, ככל שהם מחליטים להמשיך לעבוד באותו אתר עבודה אצל הקבלן החדש. השני - עובר לסיום עבודתם, לא הציעה להם החברה הצעת עבודה חלופית ממשית, ואף גורם בחברה לא יצר עמם קשר בנוגע לעתיד העסקתם בחברה.

18. באשר לזכאות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים: אמנם, פסקי הדין בעניין דינמיקה ומרחב אבטחה ניתנו לפני סיום עבודתם של התובעים. אולם, כפי שנקבע בעניין קרבצ'נקו ההלכה הקובעת זכאות לפיצויי פיטורים ללא תלות ישירה בהוראת ההסכם הקיבוצי בענף השמירה היא התפתחות של ההלכה בעניין דינמיקה ומרחב אבטחה ומאוחרת יותר. לכן, אנו קובעים כי בנסיבות סיום עבודתם של התובעים הייתה מחלוקת על עצם החבות, ואיננו מחייבים את החברה בפיצויי הלנה. סכום פיצויי הפיטורים יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד.

זכאות התובעים להודעה מוקדמת:

19. כאמור, כל התובעים (למעט שטרית) החלו לעבוד בחברת כספי החל מיום 1.6.2008, דהיינו מיד לאחר סיום עבודתם בחברה. מר שטרית החל לעבוד בחברת כספי חודש לאחר מכן.

20. כמובהר לעיל, הגענו למסקנה כי בנסיבות סיום העבודה התובעים היו זכאים לפיצויי פיטורים, הן מכוח הפסיקה והן מכוח העובדה שלא הוצעה להם הצעת עבודה חלופית ממשית על ידי החברה.

21. אנו סבורים, כי בנסיבות המקרה הנדון התובעים אינם זכאים לתמורת הודעה מוקדמת למרות זכאותם לפיצויי פיטורים, שכן קשר העבודה לא הגיע לסיומו עקב פיטוריהם על ידי החברה אלא עקב החלטתם לעבור לעבוד בחברת כספי. גם תכלית החוק - מתן אפשרות לעובד להתארגן ולמצוא מקום עבודה חליפי - אינה מתקיימת במקרה הנדון, שכן התובעים החלו בעבודתם בחברת כספי מיד לאחר סיום עבודתם בחברה.

22. למען הסר ספק, נדגיש, כי יש מקרים בהם הימנעות מעביד מהצעת עבודה חלופית עם סיום הצבתו של העובד במקום עבודה מסוים תיחשב כפיטורים לכל דבר ועניין, לרבות החובה לשלם חלף הודעה מוקדמת. כך למשל, במקרה בו מופסקת הצבתו של עובד במקום עבודה מסוים והוא מתבקש על ידי המעביד להמתין להצעת עבודה חלופית ללא תשלום שכר בעד פרק הזמן בו הוא ממתין להצעה חלופית. קביעתנו כי התובעים אינם זכאים להודעה מוקדמת מתייחסת לנסיבות המקרה הנדון.

כתבי ויתור עליהם חתמו חלק מהתובעים:

23. חלק מהתובעים חתמו על הצהרות לפיהם קיבלו את כל המגיע להם מהחברה וכי אין להם תביעות נוספות.

24. במהלך דיון ההוכחות הוצגו מסמכים מסוג זה עליהם חתמו התובעים המפורטים להלן:

24.1. ממוקה גלשווילי (נ/1 + נ/2).

24.2. חנניה שטרית (נ/3)

24.3. מרים מזרחי (נ/4)

25. במהלך הדיון בבקשה לביטול צו העיקול הוצגה הצהרה עליה חתם מר מירוב בוריס.

26. נקדים ונאמר כי דין טענה זו להידחות על הסף בהתייחס לתובעים למעט מזרחי מרים, לנוכח העובדה שהסכום שצוין בכתב הויתור לא שולם לתובעים.

27. בהתייחס לכל התובעים לרבות מזרחי מרים, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה אין לתת תוקף לכתבי הויתור, מנימוקים שיפורטו להלן.

28. בהתאם לפסיקה, יש לתת לכתבי ויתור תוקף "ביד קמוצה" ורק לאחר בדיקה קפדנית של תוקפם [עע 1376/00 זכר בנקוביץ - גדות ים בע"מ, מיום 8.12.2002]. הדברים נכונים במיוחד עת מדובר בויתור על זכויות קוגנטיות מכוח חוקי המגן והסכם קיבוצי או צו הרחבה. בדב"ע 10/98 - 2 קנטי נ' דיגיטל אקויפמנט (זק) בע"מ (עבודה ארצי, כרך לב (3) 161), פירט כב' הנשיא אדלר את הנסיבות בהן לא יינתן תוקף לכתב הויתור, כמפורט להלן:

28.1. כתב הויתור אינו ברור וחד משמעי;

28.2. כתב הויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו;

28.3. העובד לא קיבל חשבון ובו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הויתור;

28.4. יש פגם במסמך הויתור;

28.5. לאחר חתימת כתב הויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

במקרה הנדון, בכתבי הויתור עליהם חתמו התובעים אין כל פירוט של חישוב הסכומים ששולמו להם ודי בטעם זה כדי שלא יינתן תוקף לכתב הויתור [ראו גם: [דב"ע נו/55 - 3 סטרוגו ואח' - חברת השמירה בע"מ].

מעבר לאמור, מעדותם של התובעים עלה כי כתבי הויתור נחתמו לנוכח העובדה שנאמר להם כי לא ניתן יהיה לשלם להם אם לא יחתמו, וכי עשו זאת בשל העובדה שהיו בלחץ כלכלי (עדות גלשוילי ממוקה, ע' 11, ש' 2 - 3; עדות מזרחי מרים, ע' 25, ש' 13 - 18). נציין, כי לגב' מזרחי היו טענות גם לעניין האותנטיות של המסמך שהוצג והיא טענה כי חתמה עליו בחודש יוני ולא בחודש אוגוסט (ע' 26), אולם אין צורך שנכריע בעניין זה לנוכח העובדה שכתב הויתור נעדר תוקף בשל העדר פירוט.

כללו של דבר - אין בכתבי הויתור עליהם חתמו התובעים כדי למנוע מהם להעלות את תביעותיהם.

הטלת החבות על מזמינת שירותי החברה:

29. החברה טענה כי מזמינת השירותים הייתה המעסיק האמיתי של התובעים והחברה הייתה בגדר "צינור בלבד" לתשלום משכורתם של התובעים.

30. אין בידינו לקבל טענה זו. מהעדויות עולה חד משמעית כי התובעים היו עובדי החברה, אשר העסיקה אותם, נתנה להם הוראות, שיבצה אותם בתפקידים השונים והייתה אחראית לתשלום שכרם. ככל שלחברה טענות כלפי המזמינה או כלפי חברת כספי, מקומן של טענות אלה להידון בהליך נפרד בינה לבין המזמינה וחברת כספי ולא בהליך בינה לבין התובעים.

31. בהקשר זה יש לדחות גם את הטענה כי התנהלות התובעים נגועה בחוסר תום לב בשל העובדה שהחליטו לעבור לעבוד בחברת כספי. כאמור, התנהלות זו לגיטימית לחלוטין, במיוחד על רקע העובדה שלא הוצעה להם כל הצעת עבודה חלופית ממשית עובר ליום 31.5.2008.

הזכויות המגיעות לתובעים:

32. בטרם נתייחס לזכויות ולכספים המגיעים לכל תובע נציין את העקרונות על פיהם נפסקו הסכומים לכל תובע:

32.1. תקופת עבודה: מר פז הצהיר לפרוטוקול (ע' 14, ש' 2 - 3) כי מועד תחילת העבודה שמצוין בתלוש השכר של כל תובע הוא תאריך תחילת עבודתו. לפיכך, אין מחלוקת על תקופת עבודתם של התובעים, שכן כולם סיימו את עבודתם ביום 31.5.2008.

32.2. הפרשות לקרן פנסיה: מר פז הצהיר לפרוטוקול (ע' 16, ש' 9 - 10) כי החברה לא ביטחה את העובדים בקרן פנסיה.

32.3. דמי חגים: מר פז הצהיר לפרוטוקול (ע' 16, ש' 9 - 10) כי דמי חגים שולמו לתובעים "באופן חלקי", אולם לא הוכח תשלום דמי חגים לתובעים. בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף השמירה אשר חל בתקופת עבודתם של התובעים, עובד בשמירה זכאי לתשלום בעד יום חג גם אם יום חג חל בשבת. לכן, התובעים זכאים לשכר בעד תשעה ימי חג בכל שנה, ואין צורך לבדוק אם חלק מימי החג חלו בשבת.

32.4. דמי הבראה: מר פז הצהיר לפרוטוקול (ע' 19, ש' 5) כי דמי הבראה שולמו באופן חלקי, לחלק מהתובעים. בכל הנוגע לתביעה לדמי הבראה - הזכאות לפדיון דמי הבראה מוגבלת לשנתיים האחרונות של תקופת העבודה, ולכן תביעת התובעים שעבדו מעבר לשנתיים מתקבלת ברכיב זה באופן חלקי. כמו כן, תעריף ליום הבראה במועד סיום עבודתם של התובעים עמד על סך של 318 ₪. משלא הוכח כי שולמו לתובעים דמי הבראה במהלך כל תקופת עבודתם תשלומים שמופיעים בתלושי השכר בגין דמי הבראה יש לזקוף בגין דמי הבראה לשנים קודמות, ואין בתשלום זה כדי לפגוע בזכאות לפדיון דמי הבראה בעד שנתיים אחרונות לעבודה [עב (ת"א) 300315/99 פואד ח'יר - עמישב, מיום 22.9.2005].

32.5. ניכויי שכר שלא כדין:

32.5.1.מס ארגון ודמי טיפול: מר פז הצהיר לפרוטוקול (ע' 16, ש' 9 - 10) כי הופחתו משכרם של התובעים מס ארגון ודמי טיפול. אנו מקבלים את התביעה לעניין ניכוי מס ארגון ודמי טיפול מדי חודש, באשר אין כל הסבר מצד החברה מכוח מה נוכו רכיבים אלה ולאן הועברו. סכום מס ארגון שנוכה חושב על פי ממוצע שלושה חודשים אחרונים.

32.5.2.הפרשי שכר: אין בידינו לקבל את התביעה לניכוי שכר שלא כדין בסכומים שונים המבוסס על פי הנטען בכתב התביעה על הערכה, משלא הוגשו ראיות המוכיחות כי בוצע ניכוי שכר כאמור. יתר על כן. גם מתלושי השכר החלקיים שצורפו לכתב התביעה עולה כי לא בכל חודש היו ניכויי שכר, כך שמובן שאין התובעים זכאים להחזר ניכויי שכרם בעד כל חודשי עבודתם. כן פסקנו לזכות התובעים ניכויי שכר שהופיעו בתלושי שכר שצורפו לכתב התביעה, שכן לא ניתן כל הסבר לניכוי.

32.6. התחשיבים: בכפוף להערות הכלליות שפורטו לעיל, ככלל, הסכומים שנפסקו לתובעים מבוססים על התחשיבים שצורפו לכתב התביעה, בשינויים הנובעים מהראיות והעדויות בפני בית הדין וטענות הצדדים בסיכומים. נציין, כי החברה הסכימה שכל המסמכים ותלושי השכר שצורפו לכתב התביעה הם חלק מחומר הראיות (ע' 14, ש' 12 - 13).

32.7. תובע מס' 10 עלמו דו'צה: תובע זה לא התייצב לדיון. אולם, החברה לא העלתה טענה כי נסיבות סיום עבודתו היו שונות מנסיבות סיום עבודתם של התובעים האחרים, וכאמור הסכימה לקבלת המסמכים שצורפו לכתב התביעה כראיות.

33. להלן, נתייחס לתביעות כל תובע ולסכומים המגיעים לו.

בן זריה אשר:

34. תקופת עבודה - מיום 1.4.2005 עד יום 31.5.2008 - 38 חודשים.

35. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים) - 3,529 ₪ לחודש; ליום - 118 ₪.

36. פיצויי פיטורים: 11,175 ₪.

37. פדיון חופשה: זכאות 44 יום; ניצול - 9 ימים. יתרה - 35 יום X118 = 4,130 ₪.

38. דמי הבראה: 12 X318 = 3,816 ₪.

39. הפרשה לקרן פנסיה: 3529X6% (חלק מעביד) X 38 חודשי עבודה - 8,046 ₪.

40. חגים: 1059 ₪ (הסכום שנתבע בכתב התביעה).

41. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [37 (כפי שנתבע) + 15 ] X38 = 1,976 ₪.

42. סך הכול - 30,202 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

43. שכ"ט עו"ד והוצאות - 4,500 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ממוקה גלשוילי:

44. תקופת עבודה: מיום 1.5.2006 עד יום 31.5.2008 - 25 חודשים.

45. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 3656 ₪ לחודש /122 ₪ ליום.

46. פיצויי פיטורים: 7,617 ₪.

47. פדיון חופשה: זכאות - 22 יום; 22 X122 = 2,684 ₪.

48. דמי הבראה: 12 X318 = 3,816 ₪.

49. הפרשה לקרן פנסיה: 3656X6% (חלק מעביד) X25 =5484 ₪.

50. חגים:18 X122 = 2,196 ₪.

51. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [35 + 15] X25 = 1250 ₪.

52. ניכויי שכר: 379 ₪.

53. סך הכול 23,426 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

54. שכ"ט עו"ד והוצאות - 3,500 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

דאדין סימון:

55. תקופת עבודה: מיום 1.4.2005 עד יום 31.5.2008 - 38 חודשים.

56. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 4,286 ₪ לחודש /143 ₪ ליום.

57. פיצויי פיטורים: 13,572 ₪.

58. פדיון חופשה: זכאות - 44 יום; ניצול - 5 ימים; 39X143 = 5,577 ₪.

59. דמי הבראה:12 X318 = 3,816 ₪.

60. הפרשה לקרן פנסיה: 4,286 X6% (חלק מעביד) X38 = 9,772 ₪.

61. חגים: 3 X143 = 429 ₪ (על פי עדותו עבד בחגים למעט ביום כיפור ולכן זכאי ליום חג אחד בשנה - סיכומי התובעים, ע' 44, ש' 17 - 18).

62. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול:57 X38 = 2,166 ₪.

63. ניכויי שכר: 95 ₪.

64. סך הכול 35,427 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

65. שכ"ט עו"ד והוצאות - 5,300 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

מזרחי מרים:

66. תקופת עבודה: 1.8.05 עד יום 31.5.2008 - 34 חודשים.

67. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 3,635 ₪ / 121 ₪ ליום.

68. פיצויי פיטורים: 10,299 ₪.

69. פדיון חופשה: זכאות - 39 יום; 39X121 = 4,719 ₪.

70. דמי הבראה:12 X318 = 3,816 ₪.

71. הפרשה לקרן פנסיה: 3635 X6% (חלק מעביד) X34 = 7,415 ₪.

72. חגים: 25 X121 = 3,025 ₪.

73. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [36 + 15] X34 = 1,734 ₪.

74. ניכויי שכר: 47 ₪.

75. סך הכול - 31,055 ₪, ומסכום זה יש להפחית סך של 2,500 ₪ ששולם לאחר סיום קשר העבודה. לפיכך, הסכום המגיע הוא 28,555 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

76. שכ"ט עו"ד והוצאות - 4,250 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

מירוב בוריס:

77. תקופת עבודה: 1.4.2005 עד 31.8.2005 - 38 חודשים.

78. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 5047 ₪ לחודש /168 ₪ ליום

79. פיצויי פיטורים: 15,982 ₪.

80. פדיון חופשה: זכאות - 44 יום; ניצול - 26 יום; 18 X168 = 3,024 ₪;

81. דמי הבראה:12 X318 = 3,816 ₪.

82. הפרשה לקרן פנסיה: 5047 X6% (חלק מעביד) X38 = 11,507 ₪.

83. חגים: 18 X168 = 3,024 ₪. (על פי עדותו עבד שלושה ימי חג בשנה - ע' 33, ש' 6; סיכומי תובעים ע' 45 ש' 14 - 15).

84. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [55 + 15] X38 = 2,660 ₪.

85. ניכויי שכר: 200 ₪.

86. סך הכול 40,213 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

87. שכ"ט עו"ד והוצאות - 6,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

חמיס ערביד:

88. תקופת עבודה: 1.8.2007 עד 31.5.2008 - 10 חודשים.

89. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 3997 ₪ לחודש /133 ₪ ליום.

90. פיצויי פיטורים: אין זכאות, עבד פחות משנה, ופיטוריו נבעו עקב הפסקת ההתקשרות עם החברה באתר העבודה ולא מתוך רצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

91. פדיון חופשה: 11 X133 = 1,463 ₪.

92. דמי הבראה: אין זכאות, עבד פחות משנה.

93. הפרשה לקרן פנסיה: 3997 X6% (חלק מעביד) X10 = 2,398 ₪.

94. חגים:7 X133 - 931 ₪.

95. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [40 + 15] X10 = 550 ₪.

96. סך הכול 5,342 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

97. שכ"ט עו"ד והוצאות - 1,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

עלמו דוצ'ה:

98. תקופת עבודה: 1.12.2005 עד 31.5.2008 - 30 חודשים.

99. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 3620 ₪ לחודש /121 ₪ ליום.

100. פיצויי פיטורים: 9,050 ₪.

101. פדיון חופשה: זכאות: 35 יום; 35X121 = 4,235 ₪.

102. דמי הבראה: 12 X318 = 3,816 ₪.

103. הפרשה לקרן פנסיה: 3,620 X6% (חלק מעביד) X30 = 6,516 ₪.

104. חגים: 22 X121 = 2,662 ₪.

105. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול:[36 + 15] X30 = 1,530 ₪.

106. ניכויי שכר: 126 ₪.

107. סך הכול 27,935 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

108. שכ"ט עו"ד והוצאות - 4,200 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

רם מוטי:

109. תקופת עבודה: 1.4.2005 עד 31.5.2008 - 38 חודשים.

110. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 3789 ₪ לחודש/ 126 ₪ ליום.

111. פיצויי פיטורים: 11,998 ₪.

112. פדיון חופשה: זכאות 44 יום; 44X126 = 5,544 ₪.

113. דמי הבראה:12 X318 = 3,816 ₪.

114. הפרשה לקרן פנסיה: 3789 X6% (חלק מעביד) X38 = 8639 ₪.

115. חגים: 28 X126 = 3528 ₪.

116. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [38 + 15] X38 = 2,014 ₪.

117. סך הכול 35,539 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

118. שכ"ט עו"ד והוצאות - 5,300₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

חנניה שטרית:

119. תקופת עבודה: 1.4.2005 עד 31.5.2008 - 38 חודשים.

120. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 3867 ₪ לחודש / 129 ₪ ליום.

121. פיצויי פיטורים: 12,245 ₪.

122. פדיון חופשה: זכאות - 44 יום; שולם 10 ימים; 34 X129 - 4,386 ₪.

123. דמי הבראה:12 X318 = 3,816 ₪.

124. הפרשה לקרן פנסיה:3867 X6% (חלק מעביד) X38 = 8,817 ₪.

125. חגים: 28 X129 = 3612 ₪.

126. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול: [38 + 15] X38 = 2,014 ₪.

127. ניכויי שכר:106 ₪.

128. סך הכול 34,996 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

129. שכ"ט עו"ד והוצאות - 5,250 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

שימונוב דניאל:

130. תקופת עבודה: 27.5.2005 עד 31.5.2008 - 36 חודשים.

131. שכר (ממוצע שלושה חודשים אחרונים): 4226 ₪ לחודש / 141 ₪ ליום.

132. פיצויי פיטורים: 12,678 ₪.

133. פדיון חופשה: זכאות: 42 יום; 42 X141 = 5,922 ₪.

134. דמי הבראה:12 X318 = 3,816 ₪.

135. הפרשה לקרן פנסיה: 4226 X6% (חלק מעביד) X36 = 9,128 ₪.

136. חגים: 12 X141 = 1,692 ₪ (על פי עדותו עבד 4 - 5 ימי חג בשנה; ע' 38, ש' 13; סיכומי תובעים ע' 47, ש' 13 - 14).

137. ניכוי מס ארגון ודמי טיפול:[40 + 15] X36 = 1980 ₪.

138. ניכויי שכר: 377 ₪.

139. סך כל התשלומים (למעט שכר עבודה המפורט בסעיף 140 להלן) - 35,593 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.5.2008 עד למועד התשלום בפועל.

140. שכר עבודה: לתובע שימונוב דניאל לא שולם שכר עבודה בעד חודש מאי 2008, כאשר החברה טענה כי היא מנועה מלשלמו בשל צו עיקול שהוטל על ידי המוסד לביטוח לאומי. אולם, על פי המסמך ת/4 העיקול בוטל בחודש אוגוסט 2008. שכר חודש מאי בסך של 4,152 ₪ יישא פיצויי הלנת שכר מיום 5.8.2008 (מועד ביטול צו העיקול) עד למועד התשלום בפועל.

141. שכ"ט עו"ד והוצאות - 6,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

142. אנו מאשרים את העיקול הזמני שהוטל אצל המחזיק, כמפורט בצו העיקול מיום 11.9.08 (בש"א 4770/089) כפי שתוקן בהחלטה מיום 16.12.08 (בש"א 4804/08).

143. זכות ערעור: כל צד רשאי להגיש לבית הדין הארצי ערעור על פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אשר בן זריה
נתבע: מ. גלבוע שירותים בע"מ ע"י מר דוד פז
שופט :
עורכי דין: