ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסך דיזל חסן שוהאן בע"מ נגד רזק להובלות ומסחר בע"מ :

מוסך דיזל חסן שוהאן בע"מ

נ ג ד

רזק להובלות ומסחר בע"מ

בית משפט השלום בעפולה

כב' השופטת תמר נסים שי

החלטה

בתיק שלפניי ניתן פסק דין ביום 16/2/10 בהעדר התייצבות מטעם הנתבעת.

לפניי בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין, לעיכוב ביצועו וכן להורות על השבת מטלטלין שנתפסו במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו.

ואלו בתמצית טענות הצדדים ורקע הדברים -

התובעת הינה חברה פרטית העוסקת במתן שירותי מוסך תיקונים, אספקת חלקי חילוף מכירת כלי רכב וכיוצ"ב.

הנתבעת הינה חברה פרטית העוסקת בין היתר במתן שירותי הובלה, איסוף וסילוק אשפה.

לטענת התובעת בתביעה, במהלך השנים 2008-2009 סיפקה לנתבעת שירותי מוסך לשביעות רצון מלאה, ובגין אלה נותרה הנתבעת חייבת לתובעת סך של 97,366.97 ₪.

בכתב הגנתה טענה הנתבעת שתי טענות עיקריות, האחת כי חלק מכלי הרכב אשר בגינם נוצר החוב הנטען אינם בבעלותה כלל, עוד טענה כי התובעת אינה מציינת בתביעתה כספים בסך של 177,495.46 ₪ שקיבלה התובעת מהנתבעת ושלא נתנה בעדם תמורה, שירות או טיפול.

הנתבעת אף הגישה כתב תביעה שכנגד להשבת אותו סכום (177,495.46 ₪).

הצדדים קיימו הליכים מקדמיים וביום 13/6/10 הורה בית המשפט על הגשת תצהירים וקבע את התיק לשמיעת ראיות.

הנתבעת לא הגישה תצהירים מטעמה ולא התייצבה לדיון שנקבע ליום 16/2/11 ולפיכך ניתן פסק דין המקבל את התביעה תוך דחיית התביעה שכנגד.

כאמור, לפניי כעת בקשה לביטול פסק דין.

בקשה זו הוגשה רק ביום 27/12/11, היינו למעלה מ-10 חודשים לאחר מתן פסק הדין.

לטענת המבקשת פסק הדין ניתן כתוצאה מרשלנות וטיפול לקוי של בא כוחה הקודם, אשר לא הודיעה בדבר מועד הדיון, לא זימנה לערוך תצהירים ולא יידע אותה לאחר מכן אודות מתן פסק הדין.

לדבריה, נדהמה לגלות כי ניתן פסק דין עת נפתח כנגדה תיק הוצל"פ ומשאית שבבעלותה נתפסה.

לגופו של עניין, חוזרת המבקשת על טענותיה, וטוענת בנוסף כי בעניין המשאית אשר תוקנה ויצרה את מרבית החוב בכרטסת התובעת ושנרכשה מחברת ס.ע שיווק בע"מ, נפלה המבקשת קורבן למעשה מרמה במעורבות המשיבה.

לדבריה, מדובר במשאית שניזוקה קשה בתאונת דרכים בחודש מאי 2010 ועוד שעה שהיתה בבעלות ס.ע שיווק בע"מ. בעקבות התאונה הציע מנהל ס.ע שיווק בע"מ למבקשת לרכוש את המשאית בתמורה לסך של 240,000 ₪ - הלוואה שנטלה ס.ע. שיווק בע"מ וסך נוסף של 150,000 ₪ ומע"מ. לפי הנטען כיסוי הנזק שנגרם למשאית ושהוערך ע"י חברת הביטוח ב-150,000 ש"ח, צריך היה להתקבל מחברת הביטוח. אכן חברת הביטוח העבירה את הכספים לידי המשיבה, ואולם המשיבה ייחסה את הכספים לכרטסת ס.ע שיווק במקום למבקשת.

המשיבה מצידה מבקשת לדחות את הבקשה הן מהטעם הפרוצדוראלי של אי הגשת בקשה להארכת מועד בהתאם להוראות הדין, מהטעם כי בא כוחה של המבקשת הינו כמבקשת עצמה, והיה עליה לגלות באופן אישי עניין בהליך וכן לגופו של עניין מהטעם שאין למבקשת טענת הגנה שיש לשמוע.

המשיבה מפנה לתצהירו של מנכ"ל חברת ס.ע. שיווק סחר מיחזור בע"מ (להלן ס.ע. שיווק בע"מ), אשר הבהיר מפורשות כי ניהל קשרים עסקיים עם שני הצדדים, תוך שהוא נותן למבקשת שירותים, מקבל את השיקים נשוא התביעה שכנגד ומסחרם למשיבה.

גם תשובה לתגובה הוגשה. בין היתר ובעיקר מפנה המבקשת להעדר התייחסות כלשהי מטעם המשיבה, לטענתה בדבר קבלת הכספים מחברת הביטוח וייחוסם לחשבונה של ס.ע. שיווק בע"מ במקום לחשבונה שלה.

דיון והכרעה

אין חולק כי פסק הדין שניתן, ניתן כדין לאחר שהמבקשת הוזמנה להתייצב. נוכח האמור אין מקום להורות על ביטולו של פסק הדין מטעמי צדק והבקשה מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט.

הלכה היא כי במסגרת שיקול הדעת יבחן בית המשפט שניים אלה - האחד, מה היא הסיבה בגינה לא הגיש המבקש כתב הגנה או לא התייצב לדיון. השניה והוא בבחינת העיקר, האם יש בפי המבקש טענת הגנה שיש לשמוע. (ראה לעניין זה אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה עשירית עמ' 373).

לטענת המבקשת בשל רשלנות בא כוחה, לא נתקיים ההליך.

טענה זו לא הובהרה כל צורכה. לא הובהר מדוע לא התייצב בא כוחה, מה טעם נתן לדבר ככל שנדרש ממנו על ידי המבקשת ליתן טעם, ומדוע לא עשתה המבקשת דבר מצידה לגלות עניין בהליך משך חודשים רבים.

יתרה מכך, גם כעת חוטאת המבקשת לסדרי הדין כאשר אין היא מצרפת לבקשתה בקשה להארכת מועד להגשת הבקשה.

הבקשה מוגשת 10 חודשים לאחר מתן פסק דין והמבקשת איננה מציינת מתי נודע לה על קיומו של פסק הדין, ומסתפקת בטענה כי הדבר נודע עת נפתח תיק הוצאה לפועל. מתי נפתח תיק ההוצאה לפועל, ומתי הומצאה האזהרה לידה, את זאת לא הבהירה המבקש, כך גם אין הבהרה בדבר מועד תפיסת המשאית.

בנסיבות העניין אין בפני כל הסבר של ממש למחדליה.

חרף האמור לעיל, שוכנעתי כי יש בפי המבקשת טענת הגנה שיש לשמוע.

ראשית בפי המבקשת טענה כי לא כל כלי הרכב בגינם חויבה הינם בבעלותה, והחוב בגינם מוכחש. כמו כן, וזאת עיקר טענתה כעת, כספים שהועברו מחברת הביטוח למשיבה היו צריכים לשמש לתיקון המשאית שניזוקה, הועברו ע"י המשיבה לחשבונה של ס.ע. שיווק תחת שיזוכו בחשבונה שלה. בטענה זו לו תתקבל, יש כדי להדוף את התביעה כנגדה.

לטענה זו של המבקשת אין המשיבה משיבה כלל.

לא נעלם מעיני כי טענה זו אינה נזכרת בכתב הגנתה של המבקשת ואולם משנטענה כעת, והיא מצטרפת לטענת האחרות, והמשיבה אינה משיבה לה, הרי שיש לשומעה.

את מחדליה של המבקשת ניתן לרפא בפסיקת הוצאות מתאימות וכך אני מורה.

פסק הדין יבוטל.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 3,500 ש"ח.

יחד עם זאת הואיל וכבר ננקטו הליכים ביצועיים לצורך מימוש פסק הדין, ובשים לב לעובדה כי במהלך ניהולו של תיק זה ננקטו סעדים זמניים, אני מורה על עיכוב ביצועה של החלטה זו למשך 7 ימים על מנת לאפשר הגשת כל בקשה כפי שתמצא לנכון המשיבה להגיש.

לצורך המשך ניהול ההליך אני מורה כי המבקשת תגיש תצהיריה בתוך 30 יום מהיום.

אני קובעת את שמיעת הראיות והסיכומים ליום 19.6.12 שעה 12:30

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס ותוודא קבלה.

ניתנה היום, כז' בטבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים .


מעורבים
תובע: מוסך דיזל חסן שוהאן בע"מ
נתבע: רזק להובלות ומסחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: