ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד פריג' אבו עצא :

מדינת ישראל

נ ג ד

פריג' אבו עצא

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתעבורה בירושלים

בפני כב' השופט מרדכי כדורי

ב"כ המאשימה עו"ד חנא קובטי

ב"כ הנאשם עו"ד נאיל ראשד

גזר דין

הנאשם שלפני הורשע, על פי הודאתו, בעבירות של נהיגה כשרישיון הנהיגה של הנאשם ורישיון הרכב של הנאשם פקעו.

על פי עובדות כתב האישום נהג הנאשם ברכב ביום 22/6/2010, זאת בזמן שרישיון הנהיגה שלו פקע בחודש ינואר 2003, ורישיון הרכב בו נהג פקע בחודש מאי 2009.

עבירה של נהיגה לאחר שתוקף רישיון הנהיגה פקע, כשהיא לעצמה, אינה בעלת חומרה יתרה. כך, כאשר רישיון הנהיגה פקע בפרק זמן של עד 6 חודשים קודם לאירוע העבירה הינה מסוג ברירת משפט בלבד, בה הנהג אינו נדרש להתייצב בביהמ"ש.

ברם, ככל שמתארך משך הזמן שחלף מאז פקיעת הרישיון ועד למועד הנהיגה הולך ומטשטש ההבדל בין נהיגה בזמן פקיעה לבין נהיגה בהעדר רישיון נהיגה. נהג אשר אינו מורשה לנהוג זמן רב נדרש לנקוט מספר פעולות לשם חידוש רישיונו, ובכלל זאת בחינה של כישורי הנהיגה שלו.

בענייננו חלף פרק זמן ארוך ומשמעותי של כשבע שנים וחצי מאז פקע תוקף רישיון הנהיגה של הנאשם ועד למועד האירוע.

זאת ועוד, ביום 27/5/2008 נגזר דינו של הנאשם בגין עבירה קודמת של נהיגה לאחר שרישיון הנהיגה פקע בתיק ת 5434/07 (באר שבע). בגזר דינה ציינה כב' השופטת גליקליס כי לנאשם 161 הרשעות קודמות, וכי בשנים האחרונות הוא נוהג בעקביות ללא רישיון נהיגה תקף. בגזר הדין האמור הוטל על הנאשם, בין היתר, עונש מאסר מותנה של 7 חודשים למשך שנתיים.

הנאשם עבר את העבירות בהן הורשע זמן קצר בלבד לאחר שחלפה תקופת התנאי הנ"ל.

כיום, לנאשם לא פחות מ 168(!) הרשעות קודמות.

הנאשם הוכיח במעשיו כי לא היה בענישה שהוטלה עליו עד כה כדי להניאו מלשוב ולהפר את החוק. הנאשם הוסיף חטא על פשע ונהג ברכב כאשר רישיון הרכב אינו בתוקף מזה כשנה, תוך שהוא מתעלם מן הסכנות הכרוכות בכך.

בנסיבות אלו אין מנוס מלהטיל על הנאשם ענישה מוחשית.

גם במסגרת טיעוני ההגנה לעונש בתיק 5434/07 הנ"ל ביקשה ההגנה להימנע מלהטיל על הנאשם פסילה בפועל בנימוק שהנאשם מצוי בהליכים להוצאת רישיון נהיגה. בית המשפט הבהיר לנאשם בגזר דינו כי אין בטענה זו כדי להקל עימו, לנוכח עברו העשיר.

חרף האמור שב הנאשם על מעשיו, ולכן היה מקום לשקול לדחות את טענתו החוזרת בעניין ולהטיל עליו פסילה לתקופה ארוכה מזו שהוטלה עליו בגזר הדין הנ"ל.

אולם, בהתחשב בכך שהנאשם פעל ועבר בהצלחה מבחן עיוני ומבחן מעשי, לא אפסול את רישיונו בפועל אלא אכביד בענישה המותנת.

כמו כן, יובאו בחשבון נסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שפורטו על ידי הסניגור, והודאתו אשר חסכה מזמנם של העדים, הצדדים ובית המשפט.

אני דן איפוא את הנאשם לעונשים הבאים:

1. לתשלום קנס בסך 1,000 ₪ אשר ישולם ב-4 תשלומים חודשיים החל מיום 1/3/2012, או חודש מאסר תמורתו.

2. לפסילה מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

3. אני מצווה על מאסרו של הנאשם בפועל למשך 4 חודשים, מהם ירוצו 4 ימי מאסר מאחרי סורג ובריח, והיתר בדרך של עבודות שירות.

הנאשם יתייצב לריצוי מאסרו במזכירות הפלילית של בית משפט השלום בבאר שבע ביום 29/1/2012 בשעה 8:30.

הנאשם יתייצב לפני המפקח על עבודות שירות לצורך קליטה והצבה ביום 1/4/2012 בשעה 9:00, במפקדת מחוז הדרום, יחידת עבודות שירות, ליד כלא באר שבע.

על הנאשם לעדכן את משרד הממונה על עבודות שירות בכל שינוי בכתובת מגוריו.

מובהר לנאשם כי עליו לעמוד בתנאי הפיקוח, כי תערכנה ביקורות פתע לבדיקת עמידתו בפיקוח וכי כל הפרה בעבודות השירות תביא להפסקה מנהלית של העבודות וריצוי העונש במאסר ממש.

4. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 א' ו/או 67 לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רישיון או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.

המזכירות תשלח העתק גזר הדין לממונה על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר.

תוכן הדיון והוראות גזר הדין תורגמו לנאשם לערבית על ידי בא כוחו, ובית המשפט וידא כי הנאשם הבין היטב את האמור.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ז טבת תשע"ב, 22/01/2012 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: פריג' אבו עצא
שופט :
עורכי דין: