ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית תמרה נגד נזאר עוסמאן :

עיריית תמרה

נ ג ד

נזאר עוסמאן

בית משפט השלום בחיפה

כב' השופט יהושע רטנר

החלטה

1. אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת, על המצהירים להופיע לבית המשפט, למועד שיקבע להוכחות.

א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:

ב"כ התובע יגיש תצהירי עדיו תוך 30 יום מהיום.

ב"כ הנתבע יגיש תצהירי עדיו תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי עדי התובע.

ב. לתצהירי העדות יצורפו המסמכים אשר בדעת הצדדים להופכם למוצגים. כל מסמך יסומן כנספח לתצהיר, על פי סדר צירופו. בצד של כל נספח יחובר "דגלון" עליו יצוין מספר או אות הנספח, על מנת שניתן יהיה לאתרו בקלות.

ג. כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו, ישירות לבעל הדין האחר.

ד. שום דבר האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

ה. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

היה וצד ירצה להעיד עד שאין אפשרות לקבל את תצהירו מראש, יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב. העתק הבקשה יועבר ישירות לצד השני. הבקשה תוגש יחד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.

ז. יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השנייה, קודם למועד שייקבע להוכחות.

2. מובהר לצד התובע, שהיה ולא יוגשו התצהירים במועד, בית המשפט ישקול לסלק על הסף את ההליך לאלתר, ללא התראה נוספת.

3. אני קובע לקדם משפט ליום 13.9.12 לשעה 08:30.

4. צד אשר מתכוון להגיש בקשה כלשהי, יעשה זאת לפחות 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט על מנת שאפשר יהיה לדון בה בישיבה זו.

5. על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההעברה תעשה ישירות במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012


מעורבים
תובע: עיריית תמרה
נתבע: נזאר עוסמאן
שופט :
עורכי דין: