ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד אלישקוב נגד ישראילוב סטניסלב :

דוד אלישקוב

ע"י ב"כ עו"ד אסף

נ ג ד

1. ישראילוב סטניסלב

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אורנשטיין

בית משפט השלום בקרית-גת

כב' השופט איל באומגרט

פסק דין

1. לפני תביעה בסדר דין מהיר לפיצוי כספי מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") בגין נזקי גוף ונזקי רכוש שאירעו לתובע עקב תאונת דרכים מיום 2.7.09.

בהתאם לתקנה 214 טז' (ב) פסק הדין הינו תמציתי וידרש לעיקרי טענות הצדדים בלבד.

2. אין מחלוקת כי התובע, נהג מונית במקצועו, נפגע בתאונת דרכים שעה שלא היה מבוטח בביטוח חובה ומשכך לא חל חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975. בהתאם לע"א 2591/09 אלנסארה נ' שליסל (פורסם במאגרים), רשאי התובע להגיש תביעתו בגין נזקי הגוף והרכוש שנגרמו לו מכוח פקודת הנזיקין. משכך, נטלי הראיה ושומת הפיצויים הינם בהתאם לפקודת הנזיקין.

3. הנתבע 1 הוא מי שנהג ברכב התובע ואילו נתבעת 2, היא מבטחת הרכב הפוגע.

נגד הנתבע 1, הוגש כתב אישום לבימ"ש השלום לתעבורה בקרית גת, וביום 31.10.10 ניתן פסק דין מרשיע לאחר שהנתבע הודה במיוחס לו בכתב האישום. על פי כתב האישום, הנתבע 1, נהג אוטובוס זעיר, פגע ברכב (שאינו רכב התובע) והלה פגע ברכב אחר שאף הוא אינו רכב התובע וכתוצאה מרשלנות הנתבע 1, נגרמה תאונת שרשרת בה ניזוקו 6 כלי רכב ונחבלו בגופם 13 בני אדם ובכלל זה התובע.

בא כוח התובע עותר להגשת פסק הדין המרשיע כראיה לכאורה לחבות הנתבע 1, מכוח סעיף 42 (א) לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א - 1971.

4. התובע בעדותו העיד כי הנתבע 1 פגע ישירות ברכבו ובכך סתר לכאורה את הממצאים שבפסק הדין המרשיע.

5. כך או כך, אין אלא לקבוע כי התאונה נגרמה כולה באשמו של נתבע 1. לא הובאה ולו ראשית ראיה לסתור את עדות התובע באשר לנסיבות התאונה. יודגש כי הנתבע 1, לא התייצב למתן עדות ואף לא הוגש תצהיר מטעמו. טענות באת כוח הנתבעים לעניין רשלנות תורמת של התובע הועלו בעלמא והנטל להוכיח רשלנות תורמת רובץ על מעלה הטענה.

6. ממקום התאונה, הובהל התובע לב"ח ומשם שוחרר לאחר שניתנו לו הוראות למנוחה. בהמשך, סבל התובע מכאבי גב, צוואר, סחרחורות ו"אוזניים סתומות". לפיכך, הוא פנה לרופאים מקצועיים אשר אבחנו פגיעה של צליפת שוט, הוא הופנה לטיפולי פזיותרפיה מהם קיבל חמישה ואף לבדיקות נוספות אותן בחר לא לבצע.

בסיכומו של יום, היה התובע באי כושר למשך 60 יום. ראו לעניין זה את תעודות אי הכושר שצורפו לכתב התביעה.

7. בגין נזקי הגוף שנגרמו לתובע הוא זכאי לפיצויים הבאים:

כאב וסבל:

כאמור התובע הובהל לב"ח באמבולנס, סבל מכאבי גב, צוואר, סחרחורות והרגשה של אוזניים סתומות ואובחנה פגיעה של צליפת שוט והוא היה בתקופת אי כושר של 60 יום במהלכם קיבל טיפולים פזיותרפיים.

בית-המשפט אינו מוגבל בפסיקת הפיצוי בגין ראש הנזק של כאב וסבל שכן הפיצוי על פי פקודת הנזיקין. לאחר שבימ"ש שמע את התובע, התרשם ממנו ועיין במסמכים הרפואיים, מוחלט בזאת לפסוק לתובע סך של 18,000 ₪ כערכם היום, אותם ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע.

עזרת הזולת:

בסעיף 10 לתצהירו טוען התובע כי הוא זכאי לפיצוי בגין ראש נזק זה בגין הטיפולים הרפואיים שקיבל והוסיף "נזקקתי לעזרת הזולת למילוי צרכיי היום יומיים ומילוי צורכי הבית שהיו באחריותי".

התובע קיבל פיצוי בגין הטפולים הרפואיים שקיבל במסגרת ראש הנזק של כאב וסבל וההוצאות שהוציא בגינם מקומם בראש נזק אחר.

אין בתצהיר כל פירוט מיהו "אותו זולת" אשר העניק לו את העזרה היום יומית הנטענת, ומה היתה אותה עזרה.

אשר על כן, בהעדר הוכחה ולו ברף הנמוך של ראש נזק זה, התביעה כאן נדחית.

הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה:

התובע נזקק לטיפולים פזיותרפיים, ביקורים אצל רופאים מקצועיים ונוכח הכאבים מהם סבל נזקק לנסיעות מוגברות. גם אם מרבית העלויות הרפואיות מכוסות על ידי המל"ל, הרי שתמיד קיימות הוצאות נלוות ויש לשלם השתתפות עצמית בגין ביקורים אצל רופאים.

כמו כן מקובל על בית-המשפט כי נוכח מכאוביו של התובע, הוא נאלץ לעשות שימוש מוגבר במוניות.

אשר על כן, בגין ראש נזק זה, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע סך של 1,000 ₪.

הפסדי שכר לעבר:

התובע על פי אישורי המל"ל השתכר 1,982 ₪ לחודש. בגין חודשיים בהם היה בתקופת אי כושר, הוא קיבל מהמל"ל 2,311 ₪. כלומר, נותר לתובע הפסד של 1,653 ₪ נומינלי ובשערוך להיום 1,850 ₪ אותם ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד לתובע.

8. נזקי רכוש:

המונית בה נהג התובע ונפגעה בתאונת הדרכים הושבתה על ידי חברת הביטוח שביטחה אותה. משכך, נטל התובע את הכספים שקיבל מחב' הביטוח בצוותא חדא עם הכספים שקיבל בגין מכירת המונית שהושבתה, הוסיף סך של 16,100 ₪ ורכש מונית חדשה.

את ההפרש של 16,100 ₪ בגין רכישת מונית חדשה, שהוציא התובע מכיסו, הוא תובע מהנתבעים.

דא עקא, משאנו דנים בפיצויים לפי פקודת הנזיקין, הרי שעל המעוול להשיב את המצב לקדמותו. דהיינו, על הנתבעים, לפצות את התובע באופן כזה שתהיה לו מונית תקינה כגון זו שהושבתה בתאונת הדרכים. תביעת התובע לפיצוי בגין רכישת מונית חדשה אינה אלא שיפור מצבו ממצבו הקודם.

טענות בא כוח התובע, שובות לב ככל שתהינה, כי אלמלא התאונה, היה התובע מותיר את המונית הישנה ברשותו מוכר אותה לאחר מס' שנים ולאחר מכן נזקיו היו מזעריים, מחייבות הוכחה שלא באה לפני בית-המשפט.

משכך, תביעת התובע בגין רכישת מונית חדשה, נדחית.

גרירת רכב:

התובע שילם סך של 645 ₪ בגין גרירת המונית ממקום התאונה בשערוך להיום הסכום הוא 723 ₪ אותו ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע.

השכרת מונית חלופית:

התובע אינו בעלים של רישיון להסעה ציבורית, אותו הוא שוכר מאחר. תשלום השכירות הוא מידי חודש בחודשו. גם בתקופת אי הכושר המשיך התובע לשלם את דמי השכירות אותם הוא תובע כעת.

דין תביעה זו להידחות שכן זו הוצאה שהתובע היה נושא בה ממילא ומשפוצה בגין הפסדי ההשתכרות, הרי שראש נזק זה "נבלע" שם.

הוצאות נוספות:

התובע נאלץ לשלם עבור רישיון למונית חדשה סך של 699 ₪, לשלם לנוטריון סך של 170 ₪, אגרת רישוי בסך 100 ₪, התקנת שלט למונית 50 ₪, התקנת מונה 489 ₪ , ביטוח למונית החדשה בסך 5,500 ₪.

ברי, שמשנפגעה המונית הישנה בין אם היה קונה מונית מאותו דגם ובאותו גיל היה נאלץ לשאת בתשלומים עבור רישיון למונית, אישור נוטריוני, אגרת רישוי וכן לשלם בגין התקנת השלט למונית והתקנת המונה ואף לבטח אותה מחדש שכן משפוצה בגין המונית הקודמת עליו לבטח את המונית החדשה.

אשר על כן, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, את הסך הכולל בראש נזק זה של 7,008 ₪ שבשערוך להיום הוא 7,660 ₪

9. התוצאה:

בסך הכל ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע סך של 29,233 ₪.

עוד ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד, לתובע, את מלוא הוצאות המשפט. ככל שתהא מחלוקת ישומו ההוצאות על ידי כב' הרשם של בית-המשפט זה.

הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו שכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪ .

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד אלישקוב
נתבע: ישראילוב סטניסלב
שופט :
עורכי דין: