ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רנדה זרייק נגד המוסד לביטוח לאומי :

רנדה זרייק

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

כב' השופט מירון שוורץ

נציג ציבור (עובדים) - מר יוסי עבאדי

נציג ציבור (מעבידים) - מר מוחמד גנאים

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה כנגד החלטת הנתבע שלא להכיר בתקופה מיום 1.9.09 עד 24.11.09 כ"שמירת הריון".

הצדדים בהליך הסכימו כי ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין, אשר בהתבסס על העובדות המוסכמות ועל התיק הרפואי של התובעת, יקבע האם מצבה הרפואי של התובעת, שנבע בהריונה בתקופה נשוא המחלוקת, היה בו כדי לסכן את התובעת ו/או את עוברה, אם לאו.

2. להלן עובדות המקרה, כפי שהוסכמו בין הצדדים ופורטו בהחלטה למינוי מומחה:

א. התובעת ילידת 1975.

ב. התובעת עבדה כמורה למחשבים החל משנת 1998.

ג. הנתבע אישר לתובעת זכאותה לגמלת שמירת הריון מיום 25.11.09 ועד ליום 20.1.10, אולם דחה את תביעתה עבור התקופה מיום 1.9.09 ועד 24.11.09 בטענה כי אין בעבודתה ו/או במצבה הרפואי שנבע מהריונה בתקופה הנדונה כדי לסכן אותה ו/או את עוברה.

3. בהתאם למוסכם, מינה בית הדין את פרופ' חיים יפה כמומחה מטעמו, על מנת לחוות דעתו בסוגיה השנויה במחלוקת. חוות הדעת נתקבלה ביום 1.12.11 והועברה לצדדים.

4. לאחר שלא נתבקשו שאלות הבהרה, ניתנה החלטה ביום 21.12.11 בה התבקשו הצדדים להודיע לבית הדין מה עמדתם בתביעה בהתייחס לחוות הדעת וכן אם יש בדעתם להגיש סיכומים בכתב. כן צוין בהחלטה כאמור, כי העדר תגובה ייחשב כהודעה מטעם אותו בעל דין כי אינו מעוניין להגיש סיכומים והוא מסכים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה, ולמתן פסק דין בהתאם.

5. הצדדים לא הגישו הודעה בדבר עמדתם בהתייחס לחוות הדעת וגם לא כל הודעה אחרת.

6. המסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה הרפואי, היא כי לא היה במצבה של התובעת סכנה לה או לעובר בין התאריכים 1.9.09 עד 25.11.09. המומחה מסביר מסקנתו זו, תוך שהוא מפרט את הרישומים אותם מצא בתיק הרפואי של התובעת והמשמעויות הנגזרות מכך, תוך שהוא מפרט ומנמק כראוי את חוות דעתו.

עפ"י ההלכה הפסוקה, חוות דעתו של המומחה מטעם בית הדין, היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי. לפיכך, ככלל, בית הדין סומך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו של המומחה אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן.

במקרה דנן, לא מצאנו כל סיבה לסטות מן הכלל האמור, ולפיכך, אנו מאמצים את חוות הדעת של המומחה.

7. סוף דבר - תביעת התובעת נדחית.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

8. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22.1.2012, בהעדר הצדדים.

מר יוסי עבאדי

נציג עובדים

מר מוחמד גנאים

נציג מעבידים

שוורץ מירון, שופט

אב"ד


מעורבים
תובע: רנדה זרייק
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: