ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גזאל אבו ריא נגד מועצה מקומית ג'דיידה מכר :

1. גזאל אבו ריא

2. לואנדה אבו ריא

ע"י עו"ד אחמד אסדי

נ ג ד

1. מועצה מקומית ג'דיידה מכר

ע"י עו"ד עבדאללה ואכד

2. אלעין תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ

ע"י עו"ד סמי ברקאת

בית משפט השלום בעכו

כב' השופטת ג'ני טנוס

החלטה

עסקינן בתביעה כספית לתשלום פיצויים עקב נזקים אשר נגרמו על-פי הנטען לאדמה ולעצים הנטועים בחלקת התובעים, חלקה 27 גוש 18540 מאדמות ג'דיידה-מכר (להלן - החלקה), כתוצאה מהצפת החלקה במי ביוב אשר זרמו מהצינור הראשי ביום 24/8/10.

הנתבעת 1, המועצה המקומית ג'דיידה - מכר (להלן - המועצה), שבתחום שיפוטה נמצאים חלקת התובעים וצינור הביוב הראשי, הגישה בקשה לסילוק התביעה נגדה על הסף בטענה, כי מכוח חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001, הוקם והופעל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ "אלעין", הוא הנתבעת 2 (להלן - התאגיד), אשר נטל על עצמו החל מיום 1/1/10 את האחריות לתחזק ולתפעל כל מערכות איסוף והובלת השפכים בתחום המועצה ותחומי מועצות מקומיות סמוכות. לפיכך, ומאחר שהאירוע הנ"ל אירע ביום 24/8/10, אין להשית עליה אחריות כלשהי הנובעת או הקשורה לנושא האחזקה וההפעלה של צינור הביוב, שכן זו רובצת על התאגיד לבדו.

לאור כך נתבקש התאגיד להודיע את עמדתו בקשר למחיקת התביעה נגד המועצה, ועמדתו בנוגע לאחריותו לכל ליקוי בצינור הביוב אשר הביא לאירוע ההצפה הנטען בכתב התביעה- בכפוף כמובן להוכחת האירוע והנזקים הנטענים - וזאת לנוכח עמדת המועצה, כאמור לעיל.

התאגיד הגיש תגובה מפורטת, לפיה הוא מתנגד למחיקת התביעה נגד המועצה. לטענתו, בחודשים הראשונים שלאחר הקמתו (הוקם ביום 1/1/10) הוא עדיין לא היה פעיל, שכן לא היה לו מנכ"ל, עובדים או חשבונות בנק, ורק במרוצת הזמן החל התאגיד בשיתוף פעולה עם המועצות המקומיות שבתחום שיפוטן הוא פועל, על מנת להפעיל את התאגיד. כך למשל, רק בחודש 4/10 נתמנה מנכ"ל התאגיד, ורק בסמוך לחודש 9/10 שכר התאגיד משרדים ופתח חשבונות בנק.

אלא שעיקר לענייננו הן טענות התאגיד לגבי הפגישה אשר התקיימה בין מנכ"ל התאגיד לבין ראש המועצה ביום 12/8/10. לפי הנטען בתגובה, בתאריך הנ"ל סוכם בין השניים, כי המועצה תפסיק לחלוטין לטפל בנושא המים והביוב ביישוב החל מיום 31/8/10.

התובע הצטרף לעמדת התאגיד ועתר שלא לסלק את התביעה נגד המועצה, ולו מן הטעם כי טענות שני הגופים סותרות אחת את השניה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים המצורפים לתיק, נחה דעתי לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף נגד המועצה. אקדים לומר, כי מועד הקמת התאגיד - למעלה משמונה חודשים לפני האירוע - אינו שנוי במחלוקת. כמו כן, עמדת המועצה לגבי אחריותו של התאגיד, מתיישבת, לכאורה, עם האמור במכתבו של התאגיד מיום 21/10/10 הפותח במלים "נושא השפכים בכללותו עבר לאחריות תאגיד אלעין מיום 01.01.2010" (עותק המכתב צורף לבקשה).

יחד עם זאת, אין להתעלם מטענת התאגיד, כי בפגישה הנ"ל מיום 12/8/10, סוכם כי המועצה תמשיך לטפל בנושא המים והביוב עד ליום 31/8/10, וכי רק מתאריך זה ואילך תועבר האחריות הלכה למעשה אל התאגיד.

הדברים הנ"ל תועדו הן במסמך סיכום הפגישה מיום 12/8/10 המצורף לתגובה, והן בתצהירו של מנהל התאגיד. לעומת זאת, המועצה בחרה שלא להשיב לטענות אלה.

כך או כך, טענות התאגיד מעלות יותר מאשר תהיות גרידא לגבי מועד העברת האחריות בפועל בנושא האחזקה והתפעול של מערכת הביוב מהמועצה לתאגיד. בכל מקרה, מדובר כאן בטענות עובדתיות אותן יש לברר במסגרת התביעה גופה, ובהתאם לממצאים העובדתיים אשר יתבררו, אדון בהשלכות של ממצאים אלה על הסוגיה המשפטית של חלוקת האחריות בין שני הגופים. כך למשל, אחת השאלות שעשויה להתעורר במקרה דנן היא, מה היקף האחריות השיורית של המועצה בכל הנוגע לנושא הביוב, מקום בו גוף אחר אמור ליטול אחריות זו, אך טרם עשה כן. שאלה אחרת שעשויה להתעורר היא, איזו משמעות ניתן לייחס לסיכום אליו הגיעו ראש המועצה ומנכ"ל התאגיד בפגישה מיום 12/8/10 לגבי אחריות כל אחד משני הגופים.

על יסוד האמור לעיל אני קובעת, כי אין מקום בשלב זה להורות על סילוק התביעה על הסף נגד המועצה.

לפיכך, הצדדים מוזמנים לישיבת ק.מ. ליום 26/2/12 שעה 09:00.

בישיבה הנ"ל תיבחן הדרך לקידום התיק, בין לפי הצעת בית המשפט בישיבה הקודמת, ובין בדרך של הגשת חוות דעת ותצהירים.

המזכירות תמציא עותק מההחלטה לצדדים ותזמנם למועד שנקבע.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גזאל אבו ריא
נתבע: מועצה מקומית ג'דיידה מכר
שופט :
עורכי דין: