ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלה גלשטיין נגד מדינת ישראל :

1. אלה גלשטיין

2. משה פרי

נ ג ד

1. מדינת ישראל

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתעבורה בחיפה

כב' השופט גיל קרזבום

החלטה

בפניי בקשה להארכת מועד להישפט ביחס לשלושה דו"חות, אחד של המבקשת מס' 1 הגב' אלה גלשטיין ושניים ביחס למבקש מס' 2 מר משה פרי. אדון תחילה בדוחות של אי חגירת חגורת בטיחות (המבקשת 1 והמבקש 2 ) הנוגעים לאותו אירוע ואחר כך אדון בדו"ח השלישי (מהירות) הנוגע למבקש בלבד.

המשיבה מתנגדת לבקשות.

דו"ח מספר 11100952396 עבירה מיום 31.05.07 - המבקש מס' 2 מר משה פרי

לטענת המבקש נודע לו על הדו"ח רק ביום 12.10.10 לאחר שקיבל הודעת כפל קנס. לאחר מספר התכתבויות נשלח למבקש מכתב מהמרכז ארצי ביום 24.07.11 בו הוחלט לאפשר לו לשלם קנס מקורי עד ליום 20.11.11.

המבקש טען כי חלה על הדו"ח התיישנות וכן טען כי נכון להיום הוא פטור מחגירת חגורת בטיחות לאור מצבו הרפואי הקשה ואף הציג רישיון נהיגה ובו מפורט הפטור. בהקשר זה אישר כי במועד ביצוע העבירה הנטענת לא החזיק פטור דומה, אך מ צבו הרפואי היה זהה.

סיכומו של דבר עתר המבקש לביטול הדו"ח.

במהלך הדיון הוסבר למבקש כי סמכותו של בית המשפט מוגבלת בשלב זה למתן הארכת מועד להישפט ולא לביטול הדו"ח והמבקש הביע הסכמתו לכך.

לאור העובדה שהבקשה הוגשה עוד בטרם חלף המועד לתשלום הדו"ח (20.11.11) הרי שהמבקש רשאי להישפט עליו.

בנסיבות אלו אני מורה על הארכת המועד להישפט ביחס לדו"ח מספר 11100952396 .

עם זאת, מומלץ למשטרת ישראל לשקול את ביטולו של הדו"ח מהטעם שהמבקש פטור היום מחגירת חגורת בטיחות ומצבו הרפואי אז לא היה שונה מהיום.

דו"ח מספר 11100952388 עבירה מיום 31.05.07 -המבקשת מס' 1 הגב' אלה גלדשטיין.

מדובר בעבירה של אי חגורת חגורת בטיחות (נוסעת) עבירה מאותו אירוע נשוא דו"ח 11100952396 שהוגש כנגד המבקש כמפורט לעיל.

המבקשת טענה כי ידעה על קיום הדו"ח לראשונה בסמוך ל- 18.02.09 ולאחר מספר התכתבויות קבלה ביום 14.07.10 תשובת המשטרה ממנה עולה כי נסיבות העבירה יוכלו להיבדק בביהמ"ש לתעבורה במידה ותבחר להישפט. מאז ועד היום לא קבלה הודעת קנס/ברירת משפט או זימון למשפט. טענותיה אלו העלתה המבקשת גם במכתבה למשטרה מיום 17.4.11 ואף העלתה טענת התיישנות.

בבית המשפט חזרה המבקש על טענותיה וב"כ המשיבה ויתר על חקירתה הנגדית. בהיעדר חקירה נגדית לא נסתרה גרסת המבקשת.

בנסיבות אלו אני מורה על הארכת המועד להישפט ביחס לדו"ח מספר 11100952388.

בהתאם ,משטרת ישראל תגיש כתב אישום כנגד הגב' אלה גלשטיין ת.ז. 317159804 בגין הדו"ח הנ"ל.

דו"ח מספר 51500742187 עבירת מהירות מיום 14.09.09 - המבקש מס' 2

מדובר בעבירה שבוצעה בתחום סמכותו המקומית של בית המשפט הנכבד בכפר סבא (מרכז). בסוף הדיון עתרה המבקשת למחוק הבקשה בטענת היעדר סמכות מקומית.

היה על המבקשת להעלות טענת חוסר הסמכות המקומית בתחילת הדיון ולא להמתין לסופו. בנסיבות אלו בדעתי לדון בבקשה לגופה ולא להטריח את המבקש הסובל מנכות קשה ואת בית משפט מחוז מרכז לדון בעניין פעם נוספת.

לטענת המבקש לא קיבל את הודעת הקנס ובבית המשפט חזר על גרסתו זו (עמ' 1 ש' 25-17 לפרוטוקול).

ב"כ המשיבה לא חקר את המבקש על טענותיו ובנסיבות אלו גרסתו של המבקש לא נסתרה.

לאור האמור לעיל אני מאריך בזאת את המועד להישפט גם בנוגע לדו"ח מס' 51500742187.

משטרת ישראל תגיש כתב אישום כנגד מר משה פרי ת.ז. 030549992.

המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לצדדים ולמשטרת ישראל (המטה ארצי).

ניתנה היום, 22 בינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלה גלשטיין
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: