ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אי. אל. די. אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ :

אי. אל. די. אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

נ ג ד

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת כוכבה לוי

החלטה

מאשרת הסדר דיוני בין הצדדים ונותנת לו תוקף של החלטה.

ניתנת בזה רשות להתגונן .

מבטלת הדיון הקבוע ליום 23.01.12 ומזמנת הצדדים לישיבה מקדמית, במעמד בעלי הדין לפי התקנות האמורות, ביום 7.05.12 בשעה 10:00.

המזכירות תפתח תיק אזרחי בסדר דין מהיר.

הצדדים יפעלו לפי פרק טז1 (תקנות 214 א-214 טז) בתקנות סדר הדין האזרחי, שעניינן תובענות בסד דין מהיר, בכפוף להנחיות שלהלן.

ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים הדדי בתוך 30 ימים מהיום.

תצהיר עדות ראשית מטעם הצדדים יוגשו עד ליום 10.3.2012

לתצהיר העדות הראשית יצורפו כל המסמכים שיש כוונה להסתמך עליהם, והם ימוספרו בתור ת/1, ת/2..או נ/1, נ/2 ..וכדומה, לפי העניין.

סירב עד לתת תצהיר - תוגש עם התצהירים בקשה להעדתו ללא תצהיר, שבה יפורטו טעמי הבקשה ותמצית העדות הצפויה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד.

חוות דעץ מומחה יוגשו, במידת הצורך, עם תצהירים.

לא תורשה העדת העדים והגשת מסמכים שלא קוימו לגביהם הוראות אלו.

חיוביהם הדיוניים של הצדדים אינם תלויים זה בזה.

התיק מתאים-לכאורה לגישור פנימי.

המזכירות תעביר את התיק לגישור פנימי במחלקת המנת בבית המשפט,

כבוד המגשרת תואיל לזמן את הצדדים לישיבת גישור בהקדם האפשרי, או תיזום גישור טלפוני, אם תסבור כי יש בכך כדי להגדיל הסיכוי לפשרה, מלבד החיסכון בעלויות.

הצדדים ישתפו פעולה בהליך הגישור, שאינו כרוך בתשלום ואשר סיומו המוצלח עשוי לזכות בהחזר אגרה מלא, וינסו לסיים את הסכסוך ללא התדיינות נוספת.

כך מתבקש במיוחד נוכח סכומו הנמוך-יחסית של התיק, שאינו מצדיק השקעת משאבים ניכרים על ידי הצדדים ובית המשפט.

תשומת לב הצדדים כי אם אינם מעוניינים בגישור, או שהמועד שנקבע לישיבת הגישור אינו מתאים להם - עליהם להודיע על כך, מבעוד-מועד, למגשרת ולצד-שכנגד. אי-התייצבות לישיבת גישור, ללא הודעה כאמור - ייחשב לאי-התייצבות לדיון, על כל המשתמע מכך.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אי. אל. די. אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ
נתבע: חברת פרטנר תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: