ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמראני עאדל נגד כלל- חברת לביטוח בע"מ, :

עמראני עאדל

נ ג ד

כלל- חב' לביטוח בע"מ,

בית משפט השלום בבאר-שבע

כב' השופט ישעיהו טישלר

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה, תתקיים ביום 23/4/12 בשעה 9:00 בפניי.

לקראת הדיון, ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.

2. אני מורה על מינויו של ד"ר פריטש-פרי משה מר"ח הרא"ה 56 רמת-גן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע/ת בעקבות האירוע מיום- 20.4.10 ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ב. הקשר שבין התאונה לבין מצב התובע/ת נכון להיום.

ג. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם . אין להעביר למומחה מסמכים האסורים על פי הדין ועל פי הפסיקה.

4. בשלב זה, ישא התובע בשכרו של המומחה.

5. המומחה לא יבדוק התובע/ת לפני חלוף 60 יום מהיום. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.

6. על המומחה להגיש חוות דעתו עד 15 יום קודם לישיבה. אי הגשת חוות דעת - בתוך המועד שנקבע, עלולה להביא לדחיית דיון.

7. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוותה דעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

8. תחשיבי נזק מטעם התובע/ת יוגש עד 14 יום קודם מועד הדיון ותחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 7 ימים קודם מועד הדיון.

תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף המסמכים הרלבנטיים לרבות נתוני ביטוח לאומי וחוות דעת אקטוארית.

בתוך אותה תקופה, יודיע כל אחד מהם לבית המשפט אם מוכן הוא לדיון לפי סעיף 4 ג' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

9. לישיבת קדם המשפט הראשונה, ולכל ישיבה נוספת ת/יתייצב התובע/ת.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמראני עאדל
נתבע:
שופט :
עורכי דין: