ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זני שירותי מימון בע"מ נגד איאד גולני :

זני שירותי מימון בע"מ

נ ג ד

1. איאד גולני

2. אברהם בוסידן - נמחק

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת נאוה ברוורמן

פסק דין

מונחת בפני תביעה כספית שעניינה בתאונת דרכים.

רקע:

ביום 11/9/10 בצומת בחניון קניון הזהב בראשון לציון ארעה תאונת דרכים (להלן: "התאונה"), בין שני כלי הרכב נשוא התביעה.

העיד בפני עת/1 (להלן: "עת/1") שהינו נהג רכב התובעת (להלן: "רכב התובעת"), כמו כן העיד נתבע (להלן: "הנתבע") שהינו נהג רכב הנתבעים (להלן: "רכב הנתבעים"), וכן העיד אחיו של הנתבע שהיה עימו במועד התאונה (להלן: "אחיו של הנתבע").

עיקר טענות הצדדים:

לטענת התובעת, כאשר נסע עת/1 ברכבו בצומת בחניון קניון הזהב, רכב הנתבע הגיע משמאל ופגע ברכבו, לפיכך הנתבע אחראי לקרות התאונה ולנזקים בגינה.

לטענת הנתבע, הוא זה שנסע עם רכבו בנתיב הראשי, רכב התובעת נסע בכיוון הנגדי שלא כדין, וזה האחרון פגע בחזית ימין של רכב הנתבע. לאור האמור יש לדחות את התביעה.

דיון והכרעה:

השאלה הצריכה לענייננו בתיק דנן - מי אחראי לקרות התאונה ולנזקים בגינה.

כבר עתה אומר שלאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא בפני, השתכנעתי להעדיף את גרסתו של עת/1 על פני גרסתו של הנתבע, ולהטיל את מירב האחריות על הנתבע, בשיעור של 70%. יחד עם זאת בהתחשב כי עסקינן ב"צומת" בחניון, השתכנעתי להטיל רשלנות תורמת בשיעור של 30%.

העיד בפני עת/1 בצורה קולחת ועיקבית, לפיה נסע במסלול נסיעה ראשי והרכב של הנתבע חצה במהירות מופרזת את הצומת ופגע בו בצד שמאל, בחלק הקידמי.

ראיתי גם לנכון להפנות לטופס ההודעה - ת/1, לפיה ציין הנתבע יום למחרת התאונה: "נסעתי באיטיות בחניון של קניון הזהב במטרה לחפש חניה, הגיח לפתאום במהירות מופרזת רכב צד ג' והתנגש ברכבי בחוזקה...".

זאת ועוד, העיד בפני עת/1 כי צילם את אשר התרחש מיד לאחר קרות התאונה, והציג בפני את התמונות כפי שהדבר מצא ביטויו בת/5 בתמונה 3.

יתרה מכך, ציין בפני עת/1 כי הנתבע בעצמו הסכים לתקן את רכבו, בעקבות התאונה.

מנגד העיד הנתבע, כי הוא זה שנסע בנתיב הראשי ואילו עת/1 הוא זה שהתפרץ לנתיב נסיעתו. הגם שהעיד כי עת/1 נסע בניגוד לכיוון התנועה.

כמו כן טען כי עת/1 בחר להזיז את רכבו מהר ככל הניתן לאחר התאונה, על מנת שלא יהא בידו לצלם כיצד התרחשה התאונה.

וישאל השואל, אם אכן גרסתו של הנתבע נכונה, אזי מדוע הוגשו התמונות בת/5 אשר מתעדות את אשר התרחש לאחר התאונה, ומדוע לא הביא הנתבע עצמו תמונות על מנת שיאששו את גרסתו. שנשאל בחקירתו הנגדית, מדוע לא צילם את השלטים בכביש, השיב (עמ' 4): "צילמנו אבל זה היה לפני שנתיים".

בנוסף לאמור, עדותו של העד מטעם הנתבע, שהינו אחיו, גם לא שכנעה אותי בלשון המעטה, שהרי העיד כי התמונות זוייפו (עמ' 5).

גרסתו של הנתבע לפיה עת/1 נסע בניגוד לכיוון התנועה, הובאה אל חלל האוויר מבלי שנתמכה בראיה של ממש, ולא נתתי בה אמון. כמו כן גם העדות הנוספת הינו של קרוב משפחה שלא היתה ניטרלית, נהפוך הוא, ולא היה בידה לסייע לנתבע, שהרי אחיו ישב מאחור, מאחורי כסא הנהגה, אזי כיצד הבחין בתאונה?

לא זו אף זו, אישר הנתבע בחקירתו הנגדית כי הסכים לתקן את רכבו של עת/1 , אך מיד לאחר מכן הוסיף שהסכים לתקן אך לא על חשבונו, ודי בדברים אלה, שהרי אלה מדברים בעד עצמם.

לאור האמור והמפורט לעיל, השתכנעתי לקבל את גרסתו של עת/1, שזו תקעה יתד נאמן בחומר הראיות שהובא בפני, הן במיקום התאונה, והן במיקום הנזקים ברכב התובעת. ועל כן השתכנעתי להטיל את מירב האחריות לתאונה על הנתבע, בשיעור של 70%, וזאת בהתחשב במיקום התאונה, ובמיקום הפגיעות.

משהתרחשה התאונה בצומת, בחניון, היה על עת/1 לנהוג במשנה זהירות ולשים לב לרכבים החוצים את הדרך, למרות שנסע בכביש ראשי. בנסיבות העניין סברתי כי נכון הוא להטיל על התובעת רשלנות תורמת בשיעור של 30%.

לאחר שקבעתי לעניין האחריות בין הנהגים המעורבים בתאונה, עתה יש לבחון את שאלת הנזק.

התובעת תמכה את נזקיה בחוו"ד שמאית המעידה על שומת הנזק, חוות דעת זו לא נסתרה, ועל כן דינה להתקבל.

באשר לרכיב של יום עמידה, רכיב זה לא הוכח ודינו להידחות.

לאור האמור הנתבע ישלם לתובעת סך של 2,927 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום 4/10/10 , אגרת בית משפט ששולמה, וסך של 348 ₪ בגין המסירה שבוצעה לנתבע.

שכר בטלת עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,000 ₪.

הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום מהיום.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זני שירותי מימון בע"מ
נתבע: איאד גולני
שופט :
עורכי דין: