ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילון חברה לביטוח בע"מ נגד הילה גרין :

איילון חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

הילה גרין

בית משפט השלום ברמלה

כב' הרשם דן סעדון

החלטה

לפניי בקשה למחיקת כותרת.

1. המשיבה, רעייתו של המנוח אלן גרין ז"ל (להלן: המנוח) הגישה תביעה כספית בסדר דין מקוצר לתשלום סך של 125,445 ₪ המהווה יתרת תגמולי הביטוח לה היא זכאית, לטענתה, על פי פוליסת ביטוח חיים בה היה המנוח מבוטח בזמנים הרלוונטיים.

2. המבקשת הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף, בקשה למחיקת כותרת ולחלופין: בקשה למתן רשות להתגונן. בבקשה נטען כי המוטב הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח (והלכה למעשה קיבל) הוא בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ואין כל יריבות חוזית בין הצדדים המאפשרת את הגשת התביעה בסדר דין מקוצר. עוד נאמר כי סכום התביעה כולל דרישה להחזר פרמיות ששולמו ביתר. כיוון שדרישה זו אינה מעוגנת, לטענת המבקשת, בהתחייבות - אין מדובר בעילה הניתנת להיתבע בסדר דין מקוצר. טענה נוספת, אשר הקשר שלה לענייננו הוא רופף, אם בכלל, היא כי המנוח הסתיר במועד עריכת הביטוח את מצבו הרפואי האמיתי מעיני המבקשת והפר את חובת הגילוי באופן המצדיק תשלום תגמולי ביטוח מופחתים.

דיון והכרעה

3. אין דבר וחצי דבר בין כשרותה, העקרונית, של תביעה להתברר בסדר דין מקוצר - עניין הנדון במסגרת בקשה למחיקת כותרת - לבין השאלה אם התובע הוא אכן בעל זכות התביעה - עניין הנדון במסגרת בקשה לסילוק על הסף מטעמי חוסר יריבות משפטית. בעניננו, אין המבקשת חולקת על כך שהפוליסה בה היה המנוח מבוטח היא בסיס משפטי ראוי להגיש מכוחו תביעה בסדר דין מקוצר. טענתה היא, כי המשיבה אינה בעלת הדין הזכאית להגיש תביעה זו. ובכן, טענה מן הסוג האחרון יש לטעון במסגרת בקשה לסילוק התביעה על הסף ולא בבקשה למחיקת כותרת. מכותרת בקשתה של המבקשת דומה כי המבקשת כבר הגישה בקשה כזו. מכל מקום, אין כל קשר בין זכותו של התובע להגיש תביעה נגד הנתבע לבין השאלה באיזה סדר דין תתברר תביעה כזו. אשר על כן, הטענה כי הזכויות בתגמולי הביטוח שייכות לבנק, גם אם היא נכונה, אינה מהווה עילה לפסול את התביעה מלהתברר בסדר דין מקוצר.

4. טענה נוספת שנטענה היא, כי התביעה כוללת החזרי פרמיות ששולמו ביתר ועל כן אין מדובר בתביעה חוזית. סבורני כי מדובר בטענה שאינה נכונה ודינה להידחות. אסביר. ההלכה הפסוקה מבחינה בין תביעות השבה שמקורן בחוזה לתביעות השבה שאין מקורן בחוזה. רק ביחס לתביעות ההשבה שאין מקורן בחוזה נקבע כי לא ניתן לדון בהן בסדר דין מקוצר (רע"א 7420/95 אריאל נ. רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ (4) 514, 518). תשלומי הפרמיה ששולמו ביתר, שולמו, מטבע הדברים מכוח הפוליסה (שאם לא כן, לא היה ניתן להגדיר תשלומים אלה כתשלומי פרמיה דווקא). מכאן, שמדובר בתביעה להשבה שמקורה בחוזה ועל כן זו עילה הראויה להתברר בסדר דין מקוצר.

5. אשר על כן ולאור כל האמור אני דוחה את הבקשה למחיקת כותרת. המזכירות תעביר את הבקשה לסילוק התביעה על הסף לשופט שבסמכותו להכריע בה. המבקשת תשלם למשיב הוצאות הבקשה בסך 1000 ₪ ללא קשר לתוצאות.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איילון חברה לביטוח בע"מ
נתבע: הילה גרין
שופט :
עורכי דין: