ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודד בן זאב נגד עו"ד ליאב מנחם :

עודד בן זאב

נ ג ד

עו"ד ליאב מנחם

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כב' הרשמת תמר שרון נתנאל

החלטה

מונחת בפניי בקשת המערער למתן פטור מהפקדת ערבון ו/או לחלופין להטלת עיקול זמני על נכס מקרקעין חלף תשלום הערבון.

הבקשה :

1. המבקש עותר למתן פטור מהפקדת ערבון להוצאות המשיב בערעור שהגיש על פסק דינו של בית משפט השלום בחדרה (כב' השופט נאסר ג'השאן), מיום 8.8.11. בית משפט קמא דן בתביעת המבקש לפיצויו בגין נזקים אשר נגרמו לו, לטענתו, בשל רשלנותו המקצועית של המשיב ביצוג המבקש, בעסקה למכירת בית ברחוב הדר 6 בקיסריה.

בבית משפט קמא נדחו רוב טענות המבקש, ובנושא סעיף הפיצוי המוסכם - מצא בית משפט קמא כי המשיב התרשל. בית משפט קמא קבע כי רשלנות המשיב תרמה לנזקי המבקש ולא היתה הגורם הבלעדי להתוות הנזק ובשים לב למכלול השיקולים אשר פורטו בפסק הדין, נפסק כי המשיב ישלם למבקש סך של 120,000 ₪, על דרך האומדנא. המשיב אף חוייב בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 15,000 ₪.

המבקש, במסגרת ערעורו משיג על סכום הפיצוי שנקבע בבית משפט קמא. לטענתו, הנזקים אשר נגרמו לו הסתכמו ביותר מ-2,300,000 ₪. לטענתו, פסק הדין שגוי ונפלו בו מספר טעויות בסיסיות.

להשלמת התמונה העובדתית יצוין כי המשיב הגיש ערעור שכנגד ביום 23.10.11.

עוד יצוין, כי ביום 20.11.11, הגיש המבקש בקשה למתן ארכה לתשלום ערבון, ובהחלטתי מיום 21.11.11, הארכתי את המועד עד למתן החלטה בבקשה, לגופה, תוך שהוריתי למשיב להגיש תגובתו לבקשה בתוך 7 ימים, אולם התגובה הוגשה כבר ביום 21.11.11.

2. בבקשתו, טוען המבקש כי הוא אב משמורן על בתו בת השמונה, וכי חרף מאמצים שעשה להשיג את סכום הערבון, לא עלה בידו לעשות כן. לטענת המבקש, הוא עוסק ביזמות נדל"ן, ועיסוקו היחיד בשנים האחרונות הינו בבניית הבית השייך לאביו על חלקות 7 ו-8 בגוש 10611 (להלן:"הנכס"). לטענת המבקש, בשנה האחרונה נקלע פרויקט זה לקשיים כספיים והוא הועמד למכירה.

המבקש טוען, שמצבו הכלכלי הינו בכי רע, כי אין לו מקורות הכנסה ואף אביו אינו יכול לסייע לו, עד שהנכס יימכר. לטענתו, הוא פונה עם ילדתו מדירה שכורה בה התגוררו וכיום הם מתגוררים בדירה שכורה אחרת. עוד טוען הוא, כי בסכום הכסף שקיבל מהמשיב, הוא עשה שימוש לצורך תשלום דמי שכירות והשגת ערבות בנקאית עבור משכיר הדירה.

המבקש מפרט בבקשה כי פנה לצדדים שלישיים אך אין מי שיכול לסייע לו בהפקדת הערבון ומוסיף וטוען כי אביו אינו מתנגד לכך שיוטל עיקול על הנכס, ובדרך זו יובטחו הוצאותיו של המשיב, היה והערעור יידחה.

3. המשיב הגיש תגובה לבקשה, בה הוא טוען, כי דווקא לאור הטענות המפורטות בבקשה, מתגבר החשש כי המשיב לא יוכל להיפרע מהמבקש היה וייפסקו הוצאות לטובתו וכי לוּ מטעם זה יש לדחות את הבקשה למתן הפטור.

לטענת המשיב, המבקש לא צרף את הסכמתו של בעל הנכס לעיקולו, ואין די בהצהרת המבקש כי אביו אינו מתנגד להטלת העיקול. המשיב מצרף לתגובתו נסח רישום לשכת המקרקעין ממנו עולה כי על חלקה 7 של הנכס רשומים שעבודים, לרבות עיקולים ומשכנתאות.

המשיב מציין בתגובתו כי ביום 21.8.11 ניתן כנגד המבקש פסק דין בת.א. 4267/04, בבית משפט השלום בחיפה, ע"י כב' השופטת אילת דגן, אשר חייב את המבקש בתשלום שכר טרחה לאדריכלית הבית נשוא הערעור וכן בתשלום הוצאותיה.

בנוסף טוען המשיב, כי הבקשה אינה נתמכת במסמכים כלשהם לביסוס הנטען בה וכי הסברו של המבקש, כי עשה שימוש בסכום שקיבל, בהתאם לפסק הדין נשוא הערעור, לצורך תשלום דמי שכירות והשגת ערבות בנקאית, מגביר אף הוא את החשש שלא יהיה ממי לגבות את ההוצאות, ככל שייפסקו.

הפן הנורמטיבי:

2. בנוגע לפטור מהפקדת ערבון קובעת תקנה 432(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-

1984 (להלן: "התקנות"):

"החליט הרשם, לפי בקשת המערער, לדחות את תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך."

3. בבואו לבחון מתן פטור מהפקדת עירבון, יתן ביהמ"ש משקל לשני שיקולים נוגדים. מחד - לזכות הגישה לערכאות המהווה עיקרון יסוד במשפטנו ולפיה אין לנעול את שערי בית המשפט בפני מי שידו אינה משגת לשלם ההוצאות הכספיות הכרוכות בהליך. מאידך - לצורך להבטיח הוצאותיו של מי שזכה בדין, שלא ייוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע את הוצאותיו, במיוחד לאור כך שהמבקש מערער על פסק דין שניתן ע"י ערכאה שיפוטית והוא מבקש להשיג על קביעותיה.

ראו, לענין זה: רע"א 7912/07 - טנר בניה ושיפוצים בע"מ נ' סמינר כנרת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח' (מיום 13.11.2007, נמצא באתר בית המשפט העליון) וכן דברים שנאמרו ברע"א 953/08 - ויקטור צמח נ' עיריית רמת השרון ואח' . (לא פורסם, 3.4.2008):

"אין די בהוכחת דלות כלכלית. תנאי מצטבר נוסף הינו סיכויי ההליך (בש"א 329/90 יונה אברך נ' אשר גרוגר, פ"ד מד(2) 383). אכן, בשונה מעניין האגרה, הרי שנוכח תכלית הערבון, סיכויי ההליך מהווים שיקול כבד משקל בהחלטה האם להיעתר לבקשה לפטור מהפקדת ערבון. בעוד שבעניין האגרה די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר (בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (לא פורסם, 17.10.2007)" (ההדגשות אינן במקור).

4. גם דיון בבקשה לפטור מערבון דורש התייחסות לשני הפרמטרים הנ"ל - יכולת כלכלית וסיכויי ההליך - הערעור. לענין מתן פטור מערבון ישקול ביהמ"ש גם את עמדת המשיבים לערעור (ראו: בש"א 329/90 יונה אברך נ' אשר גרוגר, פ"ד מד(387-386 ,383 (2).

5. לשם הוכחת חוסר יכולת כלכלית על המבקש לפרוש בפני בית המשפט תשתית מפורטת ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי ולהמציא פרטים על רכושו ומקורות הכנסתו, הנתמכים במסמכים מתאימים (ראו, למשל: ע"א 254/07 משה לפיד ואח' נ' אלישבע סמואל ואח' (לא פורסם, 21.2.2007); רע"א 10498/06 מגדלי ישי חברה לבניין בע"מ - בפירוק נ' עיריית תל אביב יפו (לא פורסם, 30.1.2007).

בנוסף, על המבקש פטור מערבון להראות כי הוא ניסה לגייס את הסכום הנדרש מקרובי משפחתו וכי הדבר לא עלה בידו (ע"א 6860/09 ריבק נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה (לא פורסם, 22.10.2009).

6. ומן הכלל אל הפרט, אל ענייננו אנו :

תצהירו של המבקש אינו כולל פירוט כנדרש בתקנה 14(א) לתקנות האגרות ודי בכך כדי לדחות את בקשתו. לא די בפירוט בבקשה (ובענייננו - גם הבקשה חסרה), אלא יש להביא את הפירוט בתצהיר עצמו ואף לצרף מסמכים להוכחת הנטען וזאת המבקש לא עשה.

המבקש לא פרש בפניי את מלוא התמונה באשר למצבו הכלכלי ולא צרף לבקשה מסמכים המראים מהי יכולתו הכלכלית, כגון דפי חשבון בנק לארבעת החודשים אשר קדמו להגשתה, פירוט פעולות בכרטיס אשראי (ככל שהוא מחזיק בכרטיס), לא פרט מהם כלל מקורות הכנסותיו וממה הוא ובתו מתקיימים, לא פרט האם ברשותו קופות גמל, חסכונות ופקדונות כלשהם ולא צירף אישורי יתרות פקדונות וחסכונות בבנק.

המבקש אף לא הגיש הסכם שכירות הדירה בה הוא מתגורר ולא פירט את כלל הוצאותיו, תוך הגשת אסמכתאות לביסוסן ואף לא הסכמה של בעל הזכויות בנכס להטלת עיקול על הנכס, כמוצע בבקשה.

כמו כן, מנסח לשכת רישום המקרקעין אשר צורף לתגובת המשיב אכן עולה כי רשומה משכנתא על הנכס, כי רשומה הערת אזהרה לטובת פקיד שומה חיפה וכן רשום צו עיקול אשר הוטל במסגרת ת.א. 23584-07-10 (בית משפט השלום נצרת) וברי, כי לא ניתן להסתפק בחלופה זו המוצעת על ידי המבקש בנסיבות אלה, מה גם שמדובר בחלופה אשר קיים קושי רב לממשה, עד כי לא תסכון, דרך כלל, חלף ערבון להוצאות בערעור.

מעצם העובדה שהפרויקט בו עוסק המבקש נקלע לקשיים כספיים לא ניתן להסיק בהכרח, כי המבקש עצמו מצוי בקשיים כלכליים, המונעים ממנו את היכולת להפקיד את הערבון ובוודאי שלא ניתן להסיק כן, שעה שהמבקש עצמו לא נכבד ולא מפרט את הדרוש פירוט בבקשה מעין זו.

7. לפיכך, אני קובעת שהמבקש לא הראה חוסר יכולת כלכלית להפקיד את הערבון, ומשכך, מתייתר הצורך לבחון את סיכויי הערעור.

8. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

המבקש יפקיד את הערבון תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יידחה הערעור, לפי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ללא כל הודעה נוספת.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום,כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודד בן זאב
נתבע: עו"ד ליאב מנחם
שופט :
עורכי דין: