ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובל פינקלשטיין נגד עיריית חיפה :

יובל פינקלשטיין

נ ג ד

1. עיריית חיפה

2. עמנואל שמרת

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בחיפה

בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ')

פסק דין

אין חולק כי ביום 1.7.03, שכר התובע מהנתבע 2 (להלן: "הנתבע") דירה שבבעלותו ברח' הילל 47 בחיפה.

לטענת התובע, פינה את הדירה בתאריך 24.9.04 ומסר את מפתחותיה לנתבע עצמו, באותו מועד.

התובע טען בכתב תביעתו ואף העיד על כך בעדותו בביהמ"ש כי במועד פינוי הדירה, סוכם בינו לנתבע כי הנתבע יהא זה שיודיע לעירית חיפה על כך שהתובע אינו מתגורר עוד בדירה והשכירות הסתיימה, כך התובע לא ימשיך להיות מחוייב בתשלומי הארנונה.

כך אף לגבי החיוב של חב' החשמל.

יומיים לאחר מכן, נסע התובע בשליחות לחו"ל.

משחזר התובע ארצה, בשנת 2005, הסתבר לו כי הנתבע לא הודיע לעיריה על הפסקת השכירות שלו בדירת הנתבע והתובע המשיך להיות מחוייב בחיובי הארנונה עד לתאריך 30.4.06.

במהלך השנים, פנה התובע אל הנתבע בדרישה כי יעביר את חיוב הארנונה על שמו, מהשלב שלאחר פינויו את הדירה, אך הנתבע לא עשה כן.

התובע אף דרש מעירית חיפה כי תעשה להעברת החיוב על שם הנתבע, אך זו סירבה לעשות כן בטענה כי אין לה סמכות להעביר חיוב רטרואקטיבי שכזה לשם הנתבע.

עתה, משעירית חיפה הטילה עיקול על חשבונו של התובע בבנק, בסך של 8,997.74 ₪ בגין חוב הארנונה - הגיש התובע את התובענה כנגד הנתבעים.

הנתבע הכחיש את טענות התובע כאילו פינה את הדירה ביום 24.9.04, אם כי לא ידע לומר מתי, לטענתו שלו, פינה התובע את המושכר.

כן הכחיש הנתבע כי סוכם בינו לתובע שהוא, הנתבע, יודיע לעיריה על גמר השכירות ולכן לא עשה כן.

בנסיבות אלה, לטענתו של הנתבע, על התובע לשאת במלוא החיוב בגין הארנונה, כנדרש על ידי הנתבעת 1.

הנתבעת 1, בכתב הגנתה, טענה כי פעלה כדין עפ"י קביעות החוק, וזאת הואיל ולא קיבלה מהתובע כל הודעה בכתב על סיום השכירות.

במצב שכזה, כאשר החוק מטיל על התובע את החובה להודיע לנתבעת בכתב על תום השכירות ולא עשה כן - הרי שחוייב בדין.

עתירתו כלפיה, להעביר את החוב בגין הארנונה אל הנתבע, באורח רטרואקטיבי, אינה אפשרית ואינה ניתנת ליישום עפ"י קביעות החוק.

הנני מקבלת כמהימנים עליי את דברי התובע כי פינה את המושכר ביום 24.9.04, טענה שלא נסתרה בכל נתון אחר.

כן הנני מקבלת כי התובע סיכם עם הנתבע שהנתבע יודיע על כך לעיריה.

הנני קובעת כי הנתבעת 1 פעלה כראוי ועפ"י דין עת המשיכה לחייב את התובע בתשלום הארנונה וזאת בהעדר כל הודעה בכתב ממנו או מגורם אחר כי השכירות הסתיימה.

לקביעתי, גם אם לא סוכם בין התובע לנתבע מי ייתן את ההודעה על תום השכירות של התובע במושכר וחובה זו מוטלת על התובע עפ"י דין, הרי שעל הנתבע, כבעלים של המושכר, להחזיר לתובע את דמי הארנונה שחוייב בהם, ממועד הפינוי של המושכר ואילך.

מן הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש, עולה כי סה"כ חוב הארנונה מאז פינוי המושכר על ידי התובע ועד ספטמבר 2006, מועד בו נפסק החיוב, עמד על הסך של 3,021.48 ₪.

הנני קובעת כי על הנתבע מוטלת החובה לשאת בסכום זה ואילו בכל יתרת הסכומים שהצטברו על הסך הנ"ל יישא התובע, כאשר היה עליו לעשות להקטנת נזקיו.

על התובע, מיד כשנודע לו בספטמבר 2006 כי הנתבע לא הודיע לעיריה על תום השכירות, היה לשלם את הנדרש ממנו ולא להתעקש כי על הנתבעת 1 לעשות להעברת החוב רטרואקטיבית על שם הנתבע. לא היה מקום לדרישה כזאת, כאשר הוסבר לו על ידי הנתבעת כי הדבר אינו אפשרי מבחינתה.

כאמור, היה על התובע לשלם את החוב הנדרש ממנו ולדרוש את החזר הסכום ששילם מהנתבע, על בסיס היות הנתבע הבעלים של הנכס ושכירותו של התובע בנכס - הסתיימה.

הנני קובעת, כאמור, כי חובו של התובע כלפי הנתבעת לתשלום האגרה, לרבות כל שהתווסף עליה (לטענת הנתבעת 1 עומד סכום החוב כיום על הסך של כ-6,000 ₪) - הינו תקף ועומד בעינו ופרעונו מוטל על התובע.

כן הנני קובעת, כאמור, כי על הנתבע להחזיר לתובע את הסך של 3,021 ₪, סכום הארנונה שעליו לשאת בה מיום 24.9.04 ואילך.

אשר על כן, הנני דוחה את התביעה כנגד הנתבעת 1, בקובעי כי לא הוכחה וכאשר, מלכתחילה, לא היה כל מקום להגישה.

הנני מחייבת את התובע לשלם לנתבעת 1 הוצאות משפט בסך של 300 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

הנני מחייבת את הנתבע 2, לשלם לתובע את הסך של 3,021 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כן הנני מחייבת את הנתבע 2, לשלם לתובע את הסך של 450 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה.

אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יובל פינקלשטיין
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: