ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נגד אחמד בוקאעי :

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

נ ג ד

1. אחמד בוקאעי (המנוח)

2. אמנה בוקאעי

3. אמל אחמד בוקאעי

4. נרג'ס אחמד בוקאעי

5. עבד אלחמיד אחמד בוקאעי

בית משפט השלום בחיפה

כב' הרשם אפרים צ'יזיק

החלטה

1. הענין המונח בפני הינו בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה, כנגד יורשי עיזבון המנוח בוקאעי אחמד עבד אל חמיד ז"ל , אשתו הינה הנתבעת מס'1, וילדיו הינם הנתבעים 2-4.

2. במסגרת זאת, מבוקש כי יינתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד יורשי המנוח, וזאת לאור הוראות סעיף 128 (ב) לחוק הירושה תשכ"ה 1965.

3. אקדים ואומר, כי דינה של הבקשה להידחות, בהיותה נוגדת את הדין.

4. לפי סעיף 126 לחוק הירושה תשכ"ה 1965, "עד לחלוקת העזבון אין היורשים אחראיים לחובות העזבון אלא בנכסי העזבון. "

5. לפי סעיף 128 (א) לחוק הירושה התשכ"ה 1965, "חולק העיזבון בלי שהוזמנו הנושים ובלי שסולקו החובות שהיו ידועים בזמן החלוקה, אחראי כל יורש לחובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העזבון בזמן החלוקה; אולם אם הוכיח שלא ידע על חוב פלוני בזמן החלוקה, יהיה אחראי לו רק כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון".

6. האמירה בסעיף 128 (ב) לחוק, מתייחסת לחבות על פי סעיף 128 (א), ובמסגרת זאת, נכלל התנאי הבסיסי, כי "חולק העיזבון בלי שהוזמנו הנושים ...". קיומו של תנאי בסיסי זה, יורד לשורשו של הענין, שכן ככל שלא חולקו נכסי העזבון, אין ולא יכולה להיות חבות של היורשים.

7. במקרה זה, לא נטען כי העזבון חולק, לא הוגש צו ירושה, ולמעשה לא הוכח דבר, והנושה במקרה זה, של העזבון, מנסה לאכוף את חיובה של המנוחה על יורשיה, מבלי שהוכיח כי מתקיים התנאי לחיובם.

8. בעיני משול הדבר, להגשת תובענה כנגד הערבים לחיוב, מבלי שהחייב העיקרי נתבע, ומבלי שנתקיים התנאי היסודי והבסיסי לפנות לאותם ערבים.

9. ראה לענין זה, ע"א (חי') מולנאר אטלקה נ' עזבון המנוחה זלוציבר פאני ז"ל (מצוי במאגר "נבו"):

"בסוגיה זו מן הראוי להקדים ולהבהיר כי הכלל הוא שחובות של מוריש שלא סולקו בחייו - ואשר עילתם אינה פגה בעת מותו, ממשיכים להיות חובות העיזבון, כאשר האחריות לפורעם מוטלת על היורשים, בכפוף לתנאים כמפורט בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הירושה).

לפי סעיף 126 לחוק הירושה, עד לחלוקת העיזבון אין היורשים אחראים לחובות העיזבון אלא בנכסי העיזבון.

לאחר חלוקתו, קובעות הוראות חוק הירושה את היקף האחריות של היורשים לפירעון חובות העיזבון בתנאים הקבועים באותם סעיפים (ראה סעיפים 126- 128 לחוק), ואשר עיקרם בכך שככלל היורש אחראי לחובות העיזבון עד כדי חלקו שלו בעיזבון, למעט מקרים יוצאים מן הכלל...

..ובענייננו לא היה חולק כי המנוחה לא הותירה צוואה. יתרה מכך ועד לתום ההליך שבנדון, לא נטען ולא הוכח כי ניתן צו ירושה, או כי העיזבון חולק...

...משכך הם פני הדברים, אין זאת אלא שהנתבעת 2 היא היורשת היחידה על פי דין של המנוחה ועל כן צורפה כדין לתביעה, אף מכח מעמדה זה.

יחד עם זאת ולאור כל המבואר לעיל חשוב להדגיש כי צירופה של הנתבעת 2 כחליפתה של המנוחה מכח היותה יורשת לפי חוק הירושה, מתמצה באפשרות חיובה לפי פסק הדין אך ורק מתוך נכסי העיזבון, אם קיימים כאלו, ועד כמה שהם קיימים.

10. אין חולק, כי הנתבעים שהינם היורשים בכח (ובשלב זה, כל עוד לא צורף צו ירושה, אינם היורשים בפועל), אינם צד למערכת ההסכמית שבין התובע למנוח, ובנסיבות אלו, אף תמוה כיצד מוגשת כנגדם תובענה בסדר דין מקוצר, ובכל מקרה, חבותם בשלב זה, כל עוד לא הוכח כי העזבון חולק מבלי שבוצעה הזמנה לנושים, מאויינת לחלוטין.

11. גם לגבי נטל ההוכחה, מוצגת תמונה לא ברורה על ידי התובע, שכן טוען הוא בהפניה לסעיף 128 (ב) לחוק הירושה תשכ"ה 1965, כי הנטל מוטל על היורשים. ולא כך הם פני הדברים. הנטל המוטל על היורשים לפי סעיף 128 (ב), נוגע אך ורק לסיפא של שני החלקים לסעיף 128 (א), ואין מדובר בנטל כללי וראשוני, אלא בנטל המשני, המותנה בקיומו של התנאי המוקדם לחיוב היורשים.

12. לענין שאלת הנטל הכללי, הוא מוטל במלואו, עם מלוא כובד משקלו, על התובע. ראה לענין זה דברי כב' השופט מ. רניאל בת.א. (חי') 291/07 עבד אללטיף יונס נ' עזבון המנוח פאיז חליל מסארוווה (מצוי במאגר נבו):

"כלומר, תנאי לחיוביו של היורשים בחובות העיזבון הוא שהעיזבון חולק, שאם לא כן, עומדים רק נכסי העיזבון לחלוקה לנושים. התובע לא הוכיח שהעיזבון חולק...

... התובע טוען שהיה על הנתבעים להוכיח במסמכים שהזכויות הועברו על שמם של אחרים. אני דוחה טענה זו. נטל ההוכחה על התובע להוכיח שהנתבעים ירשו דבר מה מנכסי העזבון, ומשנכשל בהרמת נטל זה, אין לו להלין אלא על עצמו. "

13. התובע, במקרה זה, פועל בדרך משפטית שאינה ראויה, לדעתי: מצורפים יורשים, מבלי שהוכחה התקיימות התנאי המביא לחבותם של היורשים (ואשר אף ספק אם הינם היורשים בפועל), ומוגשת תובענה בסדר דין מקוצר כנגד נתבע אשר אין כל ראיה לחבותו, ולו לראשיתה.

14. בטרם סיום, אוסיף ואציין כי עמדה זאת קוהרנטית אף עם הוראות סעיף 78 לחוק ההוצאה לפועל התש"ם 1980, שם נחקק:

"מת החייב, אין בכך כדי למנוע או להפסיק הליכים נגד עזבונו, בין שחולק העזבון ובין שטרם חולק, ורשאי רשם ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים לפי חוק זה כלפי נכסי העזבון שבידי מנהלי העזבון או היורשים, לרבות הזוכים במנה על-פי צוואה"

15. יוצא אם כן, שניתן להמשיך ולנהל הליכי הוצאה לפועל כנגד העזבון המנוח, שהינו גוף משפטי כשיר לחובות ולזכויות, במגבלות מסויימות, וככל שיתמלאו בעתיד התנאים, על פי חוק הירושה תשכ"ה 1965, ניתן יהיה לפעול לצירופם של היורשים בעתיד; ואולם בשלב זה, ההליכים כנגד היורשים הינם מוקדמים, לא מוצדקים, וננקטים בניגוד לדין החל, לדעתי.

16. בנסיבות הענין, הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד היורשים, נדחית. ב"כ התובע רשאי לתקן כתב הטענות, באופן בו הנתבע יהא עיזבון המנוח, וככל שיוכח על ידי התובע, בעתיד, בלשכת ההוצאה לפועל, כי ישנה חבות ליורשים עפ"י הוראות סעיף 128 לחוק הירושה, יוכל לבקש לצרפם לתיק, באותו שלב.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
נתבע: אחמד בוקאעי
שופט :
עורכי דין: