ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל בן שוהם ו/או מישל וילן אלמה ו נגד מדינת ישראל - משרד הפנים :

מישל בן שוהם ו/או מישל וילן אלמה ו

נ ג ד

מדינת ישראל - משרד הפנים

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

כב' השופט רון שפירא

פסק דין

עניינה של עתירה זו בבקשת העותרת כי יינתן צו האוסר את הרחקתה מישראל, כאשר על פי הטענות, כפי שפורטו בדיון בפני, למעשה מתבקשת השארתה של העותרת בישראל, וזאת עד שתסיים לטפל בהליכים משפטיים שונים, כפי שיפורט בתמצית להלן.

השתלשלות העובדות פורטה באריכות בעתירה והן בטיעון בעל פה, ולא אחזור עליהן. בתמצית יצוין כי העותרת הייתה נשואה לאזרח ישראלי אשר נהרג בתאונת דרכים. בעת שהייתה נשואה, הוחל עליה ההליך המדורג. לאחר מותו הטראגי של בעלה, פקע ההליך המדורג וממילא אין לה עוד זכות לשהות בישראל.

העותרת אינה טוענת לזכות לשהות בישראל דרך קבע. גם בטיעון בפני לא טען זאת בא כוחה. למעשה, עילתה של העתירה היא בקשתה של העותרת לשהות בישראל, וזאת עד שתשלים לטפל בהליכים משפטיים שונים, שהם פועל יוצא של מותו הטראגי של בעלה. לעניין זה מציין ב"כ העותרת, כי מדובר בתביעות נגד חברת ביטוח ונגד הביטוח הלאומי, מאחר והיה מדובר בתאונת עבודה. למעשה, עניינה של העתירה הוא בהסדרת שהייתה של העותרת בישראל לפרק זמן מוגבל, לצורך טיפול בענייניה המשפטיים.

בד בבד עם הסעד העיקרי, נכרכו בעתירה עוד סעדים שונים שעניינם בתקיפת החלטתו של בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כחוק בישראל, אשר הורה על החזקתה של העותרת במשמורת. גם בעניין זה פורטו הטענות בהרחבה ולא מצאתי צורך להיזקק להן, כפי שיפורט.

דין העתירה להידחות.

בכל הנוגע להחלטות בית הדין למשמורת - בעניין זה היה על העותרת למצות הליך של ערר לבית המשפט המוסמך והליך זה לא מוצה. יצוין גם כי חלק מההחלטות התקבלו לפני זמן רב (העותרת מוחזקת במשמורת, בהתאם להחלטת בית הדין, עוד מחודש אוקטובר 2011) והתקבלו החלטות בעניינה בחודש אוקטובר ובחודש נובמבר 2011. החלטות בית הדין למשמורת נבחנות בכל 30 ימים, וממילא ניתן היה לפנות בבקשה לעיון חוזר לבית הדין לביקורת משמורת ובהמשך לערער על החלטתו לבית משפט מנהלי שבתחום שיפוטו. הליך זה לא מוצה ולא מצאתי צורך לדון כעת בנושא החזקת העותרת במשמורת או תנאים לחלופה למשמורת כפי שנקבעה.

בכל הנוגע לבקשה לשהות בישראל - כאמור, העותרת אינה חולקת כי אין לה זכות להמשיך בהליך המדורג מעת שבעלה הלך לבית עולמו. ממילא, גם פקעו העילות למתן היתר שהייה בישראל מכוח אותו הליך מדורג. כעת בקשתה היא לאשר, בשים לב לנסיבות חייה הטראגיות המפורטות בעתירה, את שהייתה בישראל לצורך הסדרת ענייניה המשפטיים.

בקשה כזו מעולם לא הוגשה למשרד הפנים, וממילא לא נדונה. די בכך כדי שהעתירה תידחה על הסף. לעניין דחייה על הסף מחמת אי מיצוי הליכים, ראו:

בג"צ 723/03 סביתאן עדלי מוספא מחמוד ואח' נ' משרד הפנים, טרם פורסם (2007);

בג"צ 6863/05 עבד אלקאדר קבהא ואח' נ' שר הפנים ואח', לא פורסם (2005);

בג"צ 2038/06 ח'לוד בדיע חז'נה ואח' נ' שר הפנים ואח', לא פורסם (2006);

בג"צ 4842/06 פלוני ואח' נ' שר הפנים ואח', לא פורסם (2007).

מעבר לכך, הלכה היא כי כאשר אדם מיוצג על ידי עורך דין, ואין מניעה שיהיה מיוצג, כי אז עצם קיומו של הליך משפטי אינו עילה למתן היתר שהייה בישראל, כאשר ניתנים היתרים להגיע לישראל לצורך הדיון המשפטי. בפני לא הצביע ב"כ העותרת מדוע יש לסטות מהכלל הנ"ל. יתכן כי קיימות בעיות ייחודיות בעניינה של העותרת, אשר ראוי לשקול בעניינן חריגה מהכלל, ואולם בעניין זה יש להגיש בקשה לרשות המנהלית אשר תשקול את הבקשה, ואין מקום לפנות כהליך ראשון לבית משפט לעניינים מנהליים.

אשר על כן, ומאחר ולא הוגשה בקשה לרשות המנהלית, וכאמור, אין טענה לזכות לשהות בישראל שלא לצורך ההליך המשפטי, דין העתירה להידחות.

בסיכומו של דבר, העתירה נדחית.

לב"כ העותרת פתוחה הדרך לפנות בבקשה מתאימה למשרד הפנים, כדי שישקול את האפשרות לאשר לעותרת שהייה מוגבלת בישראל לצורך הסדרת ענייניה המשפטיים.

אינני רואה מניעה כי בקשה מסוג זה תידון ותבורר גם כאשר העותרת שוהה בחו"ל, ואם יוחלט לאשר את שהייתה בישראל, ממילא תוכל לשוב לישראל. עם זאת, ומאחר ופסק הדין ניתן בהעדר הצדדים, אני מורה כי הרחקת העותרת מישראל תעוכב עד ליום א', 19.2.12, שעה 24:00, כאשר בפרק זמן זה תוכל העותרת לפנות למשרד הפנים בכל בקשה כפי שתמצא לנכון, או לנקוט בכל הליך משפטי אחר לשם קבלת סעד, כפי שתמצא לנכון.

בנסיבות העניין, לא חייבתי את העותרת בתשלום הוצאות משפט.

יש לשלוח פסק הדין בדחיפות לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מישל בן שוהם ו/או מישל וילן אלמה ו
נתבע: מדינת ישראל - משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: