ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הישיבה הגדולה שערי דעת נגד בנק פאגי בני ברק סניף רימונים 52188 :

הישיבה הגדולה שערי דעת

נ ג ד

בנק פאגי בני ברק סניף רימונים 52188

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת כוכבה לוי

פסק דין

בפני ערעור על פי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי שהגישה המערערת. מוצאת לנכון להעיר כי מלכתחילה ובטעות הוגש הערעור על ידי זריהן יעקב, אלא שההתייחסות היא לחשבון העמותה ובשמה.

הערעור מתייחס לשלושה שיקים שמספריהם הסידוריים הם: 9, 10, ו- 11 לרשימת ההגבלה.

בהתייחס לשיק מס' 9 לרשימת ההגבלה, טענה המערערת באמצעות מר זריהן כי השיק הוצג טרם זמנו ,לאמור כי זמן פירעון השיק אינו כפי שעולה לכאורה מתאריך הפקדתו.

השיק צורף כנספח לערעור.

מעיון בשיק עולה כי ליד המילים המודפסות "תאריך" רשום "29/9/11".

אומנם; בתחתית השיק רשום תאריך נוסף, אלא שאין מחיקה של התאריך הקודם, אין גם חתימה ליד התאריך הנוסף. השיק הוצג לפרעון ביום 12/10/11.

טענת המשיב מנגד בתגובתו הייתה, כי זמן פירעון השיק הרשום היה 1- 11/10/11. משסורב, סורב כדין ולא היה כל מקום להתייחס לתאריך נוסף שנרשם בתחתית השיק ללא מחיקה וללא ביטול התאריך האחר. לשון אחרת, השיק נשא שני מועדים שונים, תיקון תאריך השיק נעשה שלא כדין - לא צורפה אליו כל חתימה או חותמת. בעניין שיק זה דין הערעור להידחות.

עיינתי בצילום השיק. בהחלט נוכחתי כי הוא נושא שני תאריכים.

בעניין זה ומשלא נימחק התאריך המוקדם ממנו ביקשה המערערת להתעלם, אין למערערת אלא להלין על עצמה בעניין זה. אם מצאה לנכון לשנות את זמן פירעון השיק היה עליה לעשות זאת חד משמעית בלווית חותמת וחתימה המוחקת תאריך אחד ומותירה אחר תחתיו. ומשלא עשתה כן ומשהופיעו על גבי השיק שני תאריכים, מבלי שהתאריך המוקדם יותר נמחק, דין הערעור בהתייחס לשיק זה, להידחות.

בהתייחס לשיק מס' 10 -

לטענת המערערת במועד הצגת שיק זה לפירעון, הוצג שיק נוסף לפירעון אשר סורב "מסיבה טכנית של בעיית חתימה", ביום 3/11/11 בסכום של 22,500 ₪ .

למקרה והיה הבנק מראש מתעלם מחיוב זה, בהסתמך על טענת המערערת כי החתימה על השיק אינה חתימת המערערת, הרי שבהתעלם מחיוב זה, היה כיסוי מספיק לשיק מס' 10 בסכום של 18,000 ₪.

עיינתי בדפי חשבון הבנק ואכן נוכחתי כי שיק מס' 1391 בסכום של 22,500 ₪ סורב מסיבה טכנית על ידי הבנק המשיב, ביום המחרת. במובן שהחיוב בגין שיק זה היה חיוב זמני ואם היה מתעלם ממנו הבנק המשיב, לא הייתה כל מניעה שיכבד את השיק העשירי לרשימת ההגבלה.

הבנק בתשובה לטענת המערערת טען בסעיף 34 לכתב התשובה כי "רק לאחר סירוב השיק, שלח המבקש עם שליח את תצלום השיק על סך 22,500 ₪ וביקש לבטלו ולהחזירו מהסיבה "חתימת המושך אינה בסדר".

אין בידי לקבל טענה זו, שכן הטענה לעניין העיתוי נטענה סתמית, לא נטענה שעת הסירוב מחד על מנת שניתן יהיה לבחון את אמינותה והשעה בה הודיעה המערערת לבנק כי החתימה אינה תקינה. הבנק גם לא מצא לנכון לצרף את צילום השיק כפי שעשה בהתייחס לשיקים אחרים בלווית ההודעה כי החתימה על השיק בסך 22,500 ₪ אינה תקינה, באופן שניתן יהיה להיווכח על מועד ההודעה.

לעניין שיק זה - דין הערעור להתקבל באשר כאמור, בהחלט נוכחתי כי בחשבון המערערת היה כיסוי לשיק העשירי לרשימת ההגבלה, אם רק היה הבנק מתעלם מהיתרה הזמנית והמטעה בהתייחס לשיק האחר, שכאמור סורב.

באשר לשיק מס' 11 לרשימת ההגבלה -

שיק זה אבד אצל הבנק המציג, כך שבפועל לא הוצג "שיק" לפירעון אצל הבנק המשיב, אלא חיוב גרידא.

הבנק המשיב הסתמך אך ורק על דברי הבנק המציג לעניין זמן פירעון השיק, שכן כאמור לא הוצג "שיק". רק בהסתמך על טיעון כאמור, חייב את חשבון המערערת ביום 2/11/11 למרות שלטענת המערערת, זמן פירעון השיק שאבד היה 22/11/11.

בעניין זה טען ב"כ המערערת כי חוק שיקים ללא כיסוי אינו עוסק בהוראת חיוב, להבדיל משיק כמשמעותו בפקודת השטרות.

בהתייחס לשיק זה דין הערעור להתקבל.

על פי סעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי: - "שיק כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות."

על פי סעיף 73 לפקודת השטרות, "שיק מהווה שטר חליפין משוך על בנקאי בר פרעון עם דרישה."

שטר חליפין משמעותו על פי סעיף 3 לפקודת השטרות "פקודה ללא תנאי, ערוכה בכתב מאת אדם לחברו, חתומה בידי נותנה."

גם לגירסת המשיב, לא הוצג בפניו ה"שיק"- בבחינת מסמך חתום חד משמעית שזמן פרעונו חד משמעי.

בנסיבות אלה, מקבלת את הערעור בהתייחס לשיק מס' 11.

התוצאה היא שמורה על גריעת השיקים 10 ו- 11 לרשימת ההגבלה: שיק מס' 1410 על סך 18,000 ₪ והחיוב בגין שיק מס' 11 שמספרו הגם שלא הוצג, 1075 בסכום של 6,000 ₪.

משדחיתי הערעור בהתייחס לשיק אחד וקיבלתי הערעור בהתייחס לשני שיקים מחייבת את הבנק המשיב בהוצאות המערערת בסך של 1740 ₪.

הפיקדון שהפקידה המערערת יועבר על ידי הגזברות לב"כ המערערת.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

ה


מעורבים
תובע: הישיבה הגדולה שערי דעת
נתבע: בנק פאגי בני ברק סניף רימונים 52188
שופט :
עורכי דין: