ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרים דבוש נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

1. אפרים דבוש

נ ג ד

1. שומרה חברה לביטוח בע"מ

2. שרבין שרון

3. אליהו חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

בפני כב' הרשם אבי כהן

החלטה

דיון מוקדם בתיק זה יתקיים ביום 05 ספטמבר 2012 בשעה 09:00 בפני כבוד הרשם אבי כהן.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת הדיון המוקדם ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי

התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.

כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב

עליו תוך 60 יום מהיום.

2. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד ישיבת הדיון המוקדם וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו ישירות ללשכתי

במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש

בלבד.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד

עד 30 יום לפני ישיבת הדיון המוקדם והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני

המועד הנ"ל.

5. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר למתן פסק דין

לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום

מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד

הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה בהעדר היום, 22/01/2012, כ"ז טבת תשע"ב.


מעורבים
תובע: אפרים דבוש
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: