ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמוד חמיס אבו נג'מה נגד בית הספר אחמד סאמח אל - ח'אלד :

1. מחמוד חמיס אבו נג'מה

2. ח'מיס אבו נג'מה

3. חדיג'ה אבו נג'מה

נ ג ד

1. בית הספר אחמד סאמח אל - ח'אלד

2. עיריית ירושלים

3. משרד החינוך התרבות והספורט -מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כב' הרשם משה בר-עם

החלטה

מונחת בפניי בקשה לפטור מתשלום אגרה ולפטור מהפקדת ערבון.

לעניין פטור מתשלום אגרה - טענת המבקש 2 (להלן - המבקש), הוא חסר כל, איננו עובד ומקיים את משפחתו מקצבת ילדים ומצבת הנכות שמקבל ההמל"ל בסך של 5200 ₪. כמו כן טוען המבקש, כי חובות רבים רובצים עליו לתשלום ארנונה, חשמל וחובות לחנויות. עוד מוסיף וטוען המבקש כי הוא נעזר בבני משפחתו בקבלת מצרכים בסיסיים, בגדים וספרים משומשים.

פטור מתשלום האגרה יינתן מקום בו שוכנע בית המשפט כי אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה וסיכוייו של ההליך אותו יזם המבקש, להתקבל. התנאים לפטור - מצב כלכלי קשה וסיכויים טובים להצלחת ההליך - מצטברים ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור (בש"א 1528/06 יוסף ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (טרם פורסם), 17.01.2007 (להלן - עניין ורנר). בעניין זה ראוי להדגיש, כי משמעות הנטל המוטל על המבקש להוכחת קיומן של התנאים הקבועים בתקנות האגרות למתן הפטור, הינו כי על המבקש "... לפרוש בפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ביותר ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי בהתאם לדרישת התקנות" (עניין ורנר). ודוק, על המבקש פטור מאגרה לתמוך את בקשתו בתיעוד בדבר חוסר יכולתו הכלכלית לשלם את האגרה ואין די באמירות בעלמא. מעיון בבקשה ובנספחים אשר צורפו, עולה כי המבקש, אב ל- 7 ילדים, אינו עובד ומתקיים מקצבת הילדים וקצבת נכות. כמו כן, בני משפחתו מסייעים לו בצרכים הבסיסיים הדרושים לקיום משפחתו. מכאן, נחה דעתי כי המבקשים נעדרים יכולת כלכלית. כמו כן, מצאתי כי ההליך בגדרו הוגשה הבקשה מגלה עילה.

על כן, הנני פוטר את המבקשים מתשלום האגרה הנדרש.

לעניין הפקדת ערבון - בראשית הדברים יוער, כי הגם שהמבקשת הגדירה את כותרת בקשתה, כבקשה ל"פטור" מהפקדת הערבון, יש לראות בה כ"מעין ערר" (ראה גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) 653-652) על החלטת המזכירה הראשית, כקבוע בתקנה 430 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - התקנות). מקום בו הוגשה השגה שמהותה, ערעור על החלטת המזכיר הראשי של בית המשפט, רשאי הרשם לשקול מחדש את ההחלטה ולקבוע את שיעור הערבון, על פי הנתונים הקונקרטיים של ההליך (רע"א נסטל נ' בר-נוי, פ"ד מה(5) 83, 86ג (1991)) ובמקרים המתאימים, ניתן לפטור את המבקש מחובת הערבון, נוכח נטען בבקשה שהוגשה והכל, כקבוע בתקנה 432 לתקנות.

בענייננו, לאחר ששקלתי את השיקולים הדרושים, להכרעה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לדחות את הבקשה לפטור מחובת ערבון, מבלי להידרש לתשובת המשיבים. יחד עם זאת, בנסיבות העניין, שוכנעתי כי יש מקום להתערב בהחלטת המזכירה הראשית ולשנות מקביעתה, לעניין שיעור הערבון, להפחיתו ולהעמידו על סכום מתון של 3,000 ₪, בלבד.

מטרת הערבון היא לתת למשיבים מענה להוצאותיהם אם יידחה הערעור. השיקולים שיש לשקול לצורך מתן הפטור מהפקדת ערבון הם מצבו הכלכלי של המבקש וסיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל (ראה עניין ורנר). התנאים לפטור הם מצטברים, ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור.

בעניין זה נקבע, כי קיים שוני בין תכלית האגרה לבין תכלית הערבון, כך שפטור מאגרה אינו גורר באופן אוטומטי פטור מערבון ותיתכנה תוצאות שונות לשתי בקשות הפטור (בש"א 6411/11 אייל שני נ' עו"ד ארז חבר, טרם פורסם, 3.10.2011, עניין ורנר, שם). לכן, בשונה מהבקשה לפטור מתשלום אגרה, אין די בהוכחת העדר יכולת כלכית אישית של מבקש הפטור, ועליו להוכיח בנוסף, כי אין באפשרותו להיעזר בסביבתו הקרובה לשם גיוס כספי ערבון. זאת ועוד, אין די בכך שההליך מגלה עילה, ושי להראות כי סיכוייו טובים (ראה רע"א 2630/10 עמוס וסרמן נ' אילנה פורט, פורסם ביום 22.8.2010).

במקרה דנן, המבקש טען כי נעזר במשפחתו לעניין קבלת מצרכים בסיסיים ואלם המבקש לא התייחס לעניין ניסיונותיו לגייס כספים ממעגל קרוביו ומלבד אמירה סתמית, לא הניח תשתית מלאה ומפורטת לביסוסה, הגם שאין חולק כי מצבו הכלכלי של המבקש אינו בין המשופרים, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה לפטור. יחד עם זאת, לאחר שבחנתי את ההליך שלפניי, הנני סבור, כי יש הצדקה לשנות משיעור הערבון, הנוהג. לפיכך, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הנוגעים בעניין, בחנתי את מהות ההליך ומידת מורכבותו, שיעור ההוצאות הצפויות, וסיכויי הערעור, נחה דעתי, בשים לב למצבו הכלכלי הקשה, כי יש להעמיד את הערבון של סך של 3,000 ₪ בלבד.

משה בר-עם, רשם

הערבון יופקד, אפוא, תוך 21 יום מהיום, שאם לא כן הערעור יידחה ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מחמוד חמיס אבו נג'מה
נתבע: בית הספר אחמד סאמח אל - ח'אלד
שופט :
עורכי דין: