ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה צבי אמיתי נגד המוסד לביטוח לאומי :

יהודה צבי אמיתי

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד גב' מ. חבקין

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו

כב' השופטת שרה מאירי

פסק דין

1. בפניי תביעה שהגיש התובע כנגד החלטת הנתבע מ- 01/11/2010 שקבע כי בשל פיגור בתשלום ד"ב נשללה זכאותו לגמלת נכות כללית (מלאה לתקופה 04/04/2010-30/06/2010; במחצית מ- 04/04/2010 עד 30/05/2010, ברבע מ- 01/06/2010 עד 30/06/2010; ודחייה רפואית מ- 01/07/2010) ועפ"י סעיף 366 (א) (2) לחוק הבטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (ה"חוק").

2. בפניי טען התובע כי המוסד לביטוח לאומי ניסה לגבות ממנו פעמיים ולכן חברת כרטיסי האשראי ביטלה את 2 החיובים, כי שילם חובו בכרטיס אשראי ב- 12/01/2010 ואז היה ביתרת זכות (19 ₪), התשלום בוטל באפריל אך התאונה היתה בינואר.

כן הציג אישור מחלקת ה"ה בדבר גמלאותיו בשנת 2010 ולפיו בחודש אפריל ובחודש יולי היה זכאי לה"ה.

פעם נאמר לו חוב ישן ופעם חוב בה"ה.

בחקירה נגדית אישר כי עודכן על ביטול התקבול ואכן בא להסדיר החוב במאי.

בתע"צ הובהר כי נקבעה לתובע זכאות לקצבת נכות זמנית בשיעור 100% מ- 04/01/2010 ועד 30/06/2010 ובהתאם שולמה מחצית הגמלה מ- 04/04/2010 ועד 30/05/2010, מ- 01/06/2010 עד 30/06/2010 - שולמה שלושת רבעי גמלה (ומ- 01/07/2010 נדחה רפואית).

חב' אמריקן אקספרס ביטלה תשלום החוב שבוצע ע"י התובע (ב- 12/01/2010), ב- 27/04/2010 והתובע שילם שוב ב- 09/05/2010 ולפיכך, זכאי הוא לקצבת נכות מלאה מ- 01/05/2010 ועד 30/06/2010.

התובע לא הציג בפניי אישור הבנק לתשלום [אף שכזה מצוי בידיו ואף לא כי טענת הנתבע נספח מ- 27/02/2011 של הגב' יפרח, גל"ש סניף ב"ב; ולפיה, חברת האשראי לא כיבדה התשלום שבוצע וכי נתבקש לשלם חובו ועשה כן רק במאי, לאחר שבדק בבנק שאכן לא שולם חובו (למל"ל) - בטעות יסודה].

בתע"צ ה"ה מ- 16/06/2011 הובהר כי לתובע אושרה ה"ה לתקופה 02-04/2010, במאי הוברר כי אושרו לו דמי תאונה לתקופה זו ומשעסקינן בכפל גמלאות קוזזה גמלת ה"ה לחודשים 2-3/10 וחלק מ- 4/10 ואושרה לו גמלת ה"ה לתקופה 05-06/2010. בתביעה שהגיש לנ"כ (05/09/2010) אושרה קצבה מ- 04/2010 ושוב בגין כפל גמלאות קוזזו מקצבת הנכות תשלומי ה"ה לאותם חודשים.

כן שולמה גמלה ל- 07/2010 (בהתאם, כך מופיע בפלט ת/1).

3. משבפועל, אין חולק כי התובע בא להסדיר חובו - אך ברור כי תשלום בכרטיס אשראי הינו תשלום מותנה ומשעפ"י רישומי הנתבע - לא בוצע בפועל (לא כובד; תהיינה הנסיבות אשר תהיינה) - ממילא, חשבון התובע היה ביתרת חובה, ומשכך, בדין נקבע בהחלטת הנתבע, כפי שנקבע.

עוד ראוי להבהיר - כעולה מתע"צ ממחלקת ה"ה שצורפה לתע"צ ממחלקת הנכות - בוטלה הזכאות בשל כפל גמלה ובתקופה בה היה ביתרת חוב, משטרם שולמה בפועל - ממילא פעולת המל"ל עפ"י סעיף 366 - כדין נעשתה.

אזכיר עוד כי התובע לא הוכיח כי בפועל שילם את חובו ב- 01/2010, טרם נוצרה זכאותו לנ"כ ואף לא כי המל"ל ניסה לגבות חובו פעמיים ובשל כך, כביכול, בוטל התשלום בינואר 2010...

גם לא נסתר העולה מפניות המל"ל (שצורפו לתע"צ) ולפיו המל"ל פנה לתובע מספר פעמים להסדר חובו.

4. משלא הוכח בפניי כי לתובע לא היה חוב בדמי ביטוח בעת שנקבעה לו זכאות לנ"כ (ואזכיר כי מדובר בד"ב לתקופת עבר של שנים) - בדין פעל המל"ל ואין לי אלא לדחות התביעה.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה צבי אמיתי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: