ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין TRADEJ.P. נגד QUORION DATA SYSTEM GMBH :

1. TRADEJ.P.

2. יעקב פשינסקי

ע"י באי כוחה נשיץ, ברנדיס ושות', עורכי דין

נ ג ד

QUORION DATA SYSTEM GMBH

באמצעות באי כוחה חזקיה חכמון, משרד עורכי דין

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כב' השופטת עפרה צ'רניאק

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב מיום 26.7.11 (כב' השופטת חנה ינון) לפיה נתקבלה בקשת המשיבה (הנתבעת) להורות על עיכוב הליכים בתביעה "עד הגשתה בפני הפורום הנאות בלשכת המסחר הבינלאומית הממוקמת בפאריס צרפת" וזאת בשל תניית בוררות זרה ייחודית.

המשיבה הגישה תגובה לבר"ע ביום 13.11.11, וכן הוגשה ביום 27.11.11 מטעם המבקשים בקשה למחיקת תגובת המשיבה לבר"ע.

לציין, כי בבר"ע שלפני טענו המבקשים כי גדר המחלוקת הוא בעניין ההחלטה לעכב את התביעה לפי סעיף 5 לחוק הבוררות (ואף הפנו בבר"ע להלכה הנוהגת להתערב רק במקרים נדירים בהחלטה בנוגע לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות - ראו סעיף 26 לבר"ע וכן סעיפים 10-15 לבקשתם למחיקת התגובה לבר"ע).

לאחר שעניינתי בבר"ע בנספחיה ובפסק הדין נשוא הבר"ע, החלטתי לדחות את בקשת רשות הערעור.

כלל הוא כי "בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט על פי חוק הבוררות אינה ניתנת כדבר שבשגרה, ושמורה היא למקרים חריגים בלבד, כאשר מתעוררת שאלה מיוחדת בעלת אופי משפטי או ציבורי, החורגת מעניינם המוגדר של הצדדים, או כאשר נדרשת התערבות שיפוטית משיקולי צדק ומניעת עיוות דין. כלל זה מתחייב ממהותו של מוסד הבוררות שהוא מנגנון חלופי להכרעה בסכסוכים בדרך מהירה וצודקת, תוך החלת גמישות בעניינים של סדר דין וראיות, והמושתת על רצון" (רע"א 9910/05 עיריית קרית ים נ' מילאון בע"מ, [פורסם בנבו], 10.5.07).

וכן: "משהחליטה הערכאה הדיונית לעכב את ההליכים המתנהלים לפניה ולהעביר את הדיון לבוררות, לא תיטה ערכאת הערעור להתערב בהחלטה זו. עיכוב הליכים כאמור הינו עניין המצוי בשיקול דעתה של הערכאה הראשונה ורק במקרים בהם נפלה טעות של ממש בשיקול דעתה של זו תתערב בו ערכאת הערעור" (רע"א 180/07 כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל [פורסם בנבו], 4.10.09; ראו גם: רע"א 2528/08 קוצקי נ' הראל [פורסם בנבו], 4.1.09 ).

הבר"ע שלפני מבוססת על נסיבותיו המיוחדות של המקרה שבבוררות בין הצדדים ואינה מעוררת שאלה החורגת מתחום הבקשה. טענות המבקשים בבר"ע מתייחסות לנסיבות העניין, תחומן למחלוקת שבין הצדדים ואין בהן משום חשיבות משפטית יוצאת דופן. המבקשים לא הראו כל טעם מדוע קיימת חשיבות לעניין במישור הכללי.

גם לא מצאתי בקביעותיו של בית משפט קמא 'טעות של ממש' המצדיקה על פי הכללים שנקבעו בפסיקה תיקון בערעור.

ביהמ"ש קמא ישב על המדוכה עיין בטענות הצדדים ובכתב התביעה והחלטתו סבירה על פניה.

בית המשפט קבע כממצא עובדתי שבין הצדדים קיימת תניית שיפוט ייחודית במסגרת הסכם הבוררות המפרטת באופן מפורש את תחולתה על כל המחלוקות בין הצדדים לרבות בקשר לעילות התביעה דנא. כמו כן דחה ביהמ"ש את טענות המבקשים לפיהן תוקף ההסכם פקע בעת ההתקשרות הרלוונטית לכתב התביעה באוקטובר 2005 בנוגע לפיתוח הקופה הרושמת החדשה, בקובעו כי הצדדים המשיכו וקיימו את הוראות ההסכם בהתנהגות עד לשנת 2007 ולא ערכו הסכם חדש בכתב.

ממצאים עובדתיים אלה נקבעו על ידו על יסוד התרשמותה של ערכאה דיונית מן המסמכים שהוצגו לה לרבות התכתבויות הצדדים וכתבי הטענות ובכגון דא אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב אלא במקרים חריגים שאינם בנמצא כאן (ראו: רע"א 3716/09 ג'אנה תעשיות ומשקאות בע"מ נ' מאזן עואד מסחר כללי בע"מ [פורסם בנבו], 21.9.09).

לציין , כי טענת המבקשים לפיה הסכם הבוררות מתייחס להפצה בלבד ולא לפיתוח מוצרים לרבות לדגם הקופה הרושמת החדש נשוא כתב התביעה - אינה מתיישבת לכאורה עם לשון ההסכם, הקובע על פניו - כאמור גם בהחלטה - כי יחול גם על דגמים מחליפים וגם על דגמים חדשים שיפותחו (ראו ס' 2.1 להסכם).

ביתר טענות המבקשים לא מצאתי ממש ודינן להידחות.

זאת ועוד, "הלכה מושרשת היא כי תניית בוררות המחייבת פניה לבוררות בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים בין הצדדים ... יש לפרש בהרחבה, באופן שכל המחלוקות שנתגלעו בין הצדדים ואשר נוגעות לאותם יחסים חוזיים או נובעות מהן ... תתבררנה במסגרת הליך הבוררות" (רע"א 180/07 כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל [פורסם בנבו], 4.10.09).

לא מצאתי בפסק הדין טעות לא כל שכן שגיאה בולטת המצדיקה התערבות ערכאת הערעור.

לאור האמור לעיל אני דוחה את הבר"ע. מאחר ולא נתבקשה תשובה - אין צו להוצאות.

בשולי הדברים - ובהתייחס לבקשת המבקשים שהוגשה למחיקת תגובת המשיבה לבר"ע בהעדר זכות קנויה לכך בתקנות - אציין שבנסיבות ומאחר ולא נתבקשה תגובה לבר"ע ניתנה החלטתי על יסוד הבר"ע ונספחיה.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

המזכירות תודיע תוכן החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: TRADEJ.P.
נתבע: QUORION DATA SYSTEM GMBH
שופט :
עורכי דין: