ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ודים איוונוב נגד דחיס איגור נ.אי.וי השקעות :

ודים איוונוב

ע"י עו"ד רוזין

נ ג ד

דחיס איגור נ.אי.וי השקעות

ע"י עו"ד רבייב

בית משפט השלום ברמלה

כב' הרשם דן סעדון

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל.

1. המבקש טוען כי השיק נשוא ההתנגדות נמסר למשיב בחתימתו אולם תוך מרמה והטעיה. פרטי אותה מרמה והטעיה לא נמסרו בתצהיר. המבקש טוען כי גברת מסוימת בשם אולגה גוסב (להלן:"אולגה") ביקשה ממנו לפנות למשיב על מנת להסדיר "עניין פיננסי מסוים" שלא פורט ואגב כך, תוך הטעיה הוצא השיק מידי המבקש. על חשבון השיק, שנמסר למשיב, שכנע המשיב את המבקש לשלם לו 6000 ₪ וסכום החוב לא הוקטן. בשלב מסוים חתמה אולגה על הסכם עם המשיב לפיו התחייב המשיב לא לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כל עוד אולגה עומדת בהתחייבותה לשלם לו את הסכום עליו סוכם. לטענת המבקש, אולגה עומדת בהתחייבויותיה אולם המשיב בחר, חרף זאת, לפעול נגד המבקש. המשיב טוען כי הסיבה לכך שהתנגדותו לא הוגשה במועד היה ההסכם שמנע מן המשיב לנקוט נגדו בהליכים אולם מכיוון שהמשיב, לשיטת המבקש, לא קיים את חלקו בהסכם והחל לפעול נגד המבקש - נאלץ המבקש להגיש התנגדותו באיחור.

2. המשיב טוען כי הבקשה נעדרת עילה ומבקש לדחותה. לדבריו, עולה מטיעון המבקש כי היה מודע לחובתו להגיש התנגדות ואולם, בניגוד לנטען, אולגה לא עמדה בהסדר כבר מיומו הראשון בכך שלא שילמה את התשלום הראשון שהיה עליה לשלם ביום 4.10.11. על המבקש, נטען, מוטלת חובה לברר עם אולגה אם היא עומדת בהסכם תוך קבלת אסמכתאות לכך ומשלא עשה כן - אין לו להלין אלא על עצמו. עוד נאמר כי המשיב לא פנה מייד לנקוט בהליכי גבייה אלא המתין עד ליום 9.11.11 לביצוע הליך הגבייה הראשון, היינו רק בתום חודש ושבוע ממועד הפרת ההסכם על ידי אולגה פעל המבקש לראשונה. עוד נאמר בהקשר זה כי לא ברור מדוע הגיש המבקש התנגדותו רק בסוף חודש דצמבר 2011.

דיון והכרעה

3. כידוע, במסגרת דיון בבקשה להארכת מועד שוקל בית המשפט הן את הסיבה לאיחור והן את סיכויי ההגנה שמציג המבקש, היה ויוארך המועד להגשת התנגדותו.

4. ביישום לענייננו דומה כי בקשת המבקש לוקה. המבקש ציין, ואולי בצדק, כי ללא קשר לטענות ההגנה שלו היא ציפה כי אולגה תעמוד בהסדר שחתמה עם המשיב ובכך תייתר את הצורך שהמבקש יגיש התנגדות; דבר שללא ספק יצריך כניסה להוצאות כספיות. ואולם, דומה כי המבקש אינו מבסס כראוי את טענתו כי אולגה עמדה בהסדר. זולת טענה סתמית בעניין זה אין בפי המבקש דבר. אין אסמכתא לכך שאולגה עמדה בהסדר ואף תצהיר מפיה של אולגה על כך לא צורף לבקשה. מנגד, גם טענת המשיב כי אולגה הפרה את ההסדר כבר במועד ביצוע התשלום הראשון אינה נתמכת בכל ראיה. זאת ועוד: לפי שיטת המשיב, הוחל בהליכי גבייה נגד המבקש כבר ביום 9.11.11. אם כך, הרי שגם לשיטת המבקש היה עליו להגיש התנגדות לכל המאוחר עד סוף חודש נובמבר ולא ביום 6.12.11, כפי שעשה.

5. הגנת המבקש, אם לשפוט על פי הטענות בהליך זה, לוטה בערפל. טענותיו של המבקש בנוגע למרמה והטעיה נטענו בעלמא, ללא פירוט כמתחייב מטיב הטענה. לא ברור לצורך איזה עניין פיננסי עלום התבקש המבקש - שלשיטתו אינו חייב דבר למשיב - לפנות אל המשיב וכן לא ברור כיצד שוכנע המבקש לשלם למשיב 6000 ₪ בשעה שהוא אינו חב לו, לשיטתו, דבר.

6. העובדה שהמבקש איחר בהגשת ההתנגדות, גם אם נלך לגישתו ונמנה את המועד להגשת ההתנגדות מן המועד בו הופר ההסדר על ידי אולגה ולא ממועד המצאת האזהרה, בשילוב העובדה שסיכויי הגנתו של המבקש מעורפלים מקשים על קבלת הבקשה. עם זאת, על מנת שהמבקש יוכל לקבל את יומו בבית המשפט, אני קובע כי המועד להגשת ההתנגדות יוארך עד למועד בו הוגשה בפועל בכפוף לכך שהמבקש ישלם למשיב הוצאות בסך 1800 ₪ ללא קשר לתוצאות בהליך, וזאת עד ליום 24.2.12. לא ישולמו ההוצאות במלואן או במועדן - יראו בקשה זו כבקשה שנדחתה על כל המשתמע מכך לעניין המשך הליכי ההוצאה לפועל נגד המבקש.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ודים איוונוב
נתבע: דחיס איגור נ.אי.וי השקעות
שופט :
עורכי דין: