ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמה פרינוק נגד הראל חברה לבטוח בע"מ :

נחמה פרינוק

נ ג ד

הראל חברה לבטוח בע"מ

בית משפט השלום בנצרת

כב' השופטת עירית הוד

החלטה

1. לפני בקשה לתשלום תכוף על פי סעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").

2. המבקשת אשר שימשה חדרנית בבית מלון בתקופה הרלוונטית לתאונה, ילידת 13.1.1985, נפגעה בתאונת דרכים מיום 22.12.10, עת נדרסה כהולכת רגל.

3. בעקבות התאונה, נגרם לתובעת דימום קל, פצע באזור הגפיים תחתונות וראש. התובעת לא אושפזה ושוחררה לביתה. התובעת שבה לעבודה ביום 16.2.11. עבדה כ- 4.5 חודשים עד יום 28.6.11 ואז חדלה לעבוד בשל כאבים שונים. בהמשך, פוטרה התובעת מעבודתה. במהלך החודשים בהם שהתה התובעת בביתה, היא קיבלה משכורת חלקית על חשבון ימי מחלה וימי חופש. לטענת המבקשת בפועל, נגרמו לה הפסדי שכר העולים על 14,000 ₪ לכל התקופה. בנוסף, טוענת המבקשת, כי נגרמו לה הוצאות רבות בגין קבלת טיפולים רפואיים וטיפולים טבעיים והוצאות נסיעה.

4. המשיבה אינה כופרת בכך שהמבקשת עברה תאונת דרכים ואינה כופרת בחבותה. אולם לטענתה, זה לא המקרה שיש לשלם לתובעת תשלום תכוף, מאחר ולא נפגעו צרכי מחייתה המיידיים של התובעת. התובעת קיבלה משכורת על חשבון ימי מחלה וחופשה. לא הוכח שכעת היא אינה מסוגלת לשוב לעבודתה ולא הוכח שכל ההוצאות להן נדרשה התובעת הינן בקשר לתאונה בה עסקינן. במיוחד טוענת הנתבעת לעניין ההוצאות שנגרמו לתובעת בשל טיפולי השיניים שאין קשר ביניהן לתאונה והעובדה שהתובעת בחרה לעבור טיפולי שיניים בעת הזו יש בכך להעיד, כי מצבה הכלכלי אינו מצדיק לפסוק לה תשלום תכוף טרם הוכרעו נזקיה. בנוסף, טענה הנתבעת, כי בעלה של התובעת עובד ויש לקחת את זה בחשבון וכן התובעת עתידה לקבל פיצויי פיטורין.

5. המטרה העומדת בבסיס "התשלום התכוף" הינה סעד זמני הנועד להביא הקלה מיידית של תוצאת התאונה, לנפגע ולתלויים בו. ראו בש"א 816/91 אביבה בארי נ' חיים הלפרין ואח', פ"ד מה(3), 57 ,עמ' 59-60:

. "התשלום התכוף, כשמו כן הוא; מטרתו ומהותו הם תשלום להקלה מיידית של תוצאות התאונה, שנועד להקדים את החיוב העיקרי; כל שעולה ממנו הוא, כי חלק מן התשלום המשולם בהתדיינות רגילה בסופם של ההליכים ועל יסוד ההכרעה במחלוקת שעלתה בהם, יוחש ויוקדם וישולם בטרם נדונה התובענה, כדי למנוע סבל מן הזכאי לתשלום. כדוגמת המזונות הזמניים אין הכוונה אלא לתרופת ביניים שאיננה באה במקום ההכרעה לגופה. המשמעות האמורה של התשלום מצאה ביטויה גם בקביעה, כי החלטה בבקשה לתשלום תכוף איננה מהווה מעשה בית דין" (הדגשה אינה במקור).

7. באשר להיקף הראיות הנדרשות להוכחת הצורך בתשלום תכוף והיקפו ונטל ההוכחה המוטל על המבקש מפנה לע"א 6431/96 אן בר זאב ואח' נ' ג'ומעה מוחמד ואח', פ"ד נב(3), 557 ,עמ' 568-569:

"כדי שנפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לתשלום תכוף, די בכך שבית המשפט יסבור כי לכאורה הוא זכאי לפיצויים על פי חוק הפיצויים (סעיף 5 ב' לחוק ). גם לגבי שיעורו של התשלום התכוף, אין בית המשפט נכנס בשלב זה לעומקן ולפרטיהן של העובדות. די ב"לכאורה". הואיל ומדובר בצרכיו המידיים של נפגע בתאונת דרכים ויש לספקם אף קודם בירור וליבון משפטי של העובדות הרלבנטיות, על בית המשפט להסתפק בראיות לכאורה. מה גם, שבמקרים רבים מצבו של הנפגע עדיין אינו סופי וטרם ניתן להביא ראיות מלאות על מצבו הרפואי. אכן, בגלל אופיין הבלתי שלם של הראיות בשלב קביעת התשלום התכוף, יתכן ויתברר שנפסק תשלום תכוף ביתר" (הדגשה אינה במקור).

8. נזכיר עוד שעל מנת להבטיח דיון מהיר בבקשה קיימות הוראות המבטיחות שקביעות בית המשפט במסגרת הדיון בבקשה לא תחייבנה את הצדדים בתביעה העיקרית. נקל לשער, שאם אלה היו מחייבות בתביעה העיקרית, היה הדבר מביא להרחבה, העמקה ועיכוב מהלך הדיון. על כן במסגרת זו קובע סעיף 5 ג' לחוק הפלת"ד, כי החלטת בית המשפט בבקשה לתשלום תכוף לא תהווה מעשה בית דין לגבי התביעה העיקרית.

9. לאחר שעיינתי בכל המסמכים שצורפו, ושקלתי טיעוני הצדדים מחד גיסא ההוצאות שנגרמו למבקשת אשר באות לידי ביטוי בקבלות שצירפה ומאידך גיסא מקורות ההכנסה השונים שלה לרבות הסכומים החלקיים שקיבלה בעבר על חשבון דמי מחלה וימי חופשה, משכורתו של בעלה, פיצויי פיטורין שעתידה לקבל ומצבה הרפואי כפי שעולה מהמסמכים הרפואיים שהוצגו לעיוני, אני פוסקת לתובעת תשלום תכוף על סך 10,000 ₪ בתוספת שכר טירחת עו"ד בשיעור 13%.

10. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נחמה פרינוק
נתבע: הראל חברה לבטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: