ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין טובי נגד טלעת דעאס :

בנימין טובי

נ ג ד

טלעת דעאס

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בכפר-סבא

כב' השופטת דנה מרשק מרום

פסק דין

1. המדובר בתביעה על סך 30,000 ₪, בעקבות רכישת משאית מאת הנתבע.

2. כתב התביעה אינו ברור, אך במהלך הדיון הוברר כי התובע, בעל עסק עצמאי - "בני מנופים", היה הבעלים של משאית, אשר נגנבה בתחילת חודש נובמבר, והוא נאלץ לקנות משאית חלופית באופן מיידי. ציין, כי מר אריה כהן, שהינו עובד שלו, ביצע את כל עסקת הרכישה בנוכחותו (של התובע). התובע טען, כי יצרו קשר עם מתווך בשם דוד מ"משק סחר בע"מ", והוא קישר אותם לנתבע לצורך רכישת המשאית. התובע יצר קשר עם הנתבע, ביקש לראות את המשאית, וקבע עם נהג המשאית במפעל ברמלה. התובע טען, כי ראה את המשאית באופן חיצוני והתרשם כי היא מתאימה לצרכיו. הוסיף, כי שאל את הנהג האם יש תקלות כלשהן, וזה השיב כי הכל תקין למעט נזילה קטנה ממיכל השמן של המנוף, הג'ק אשר נמצא בתיקון ואמור להיות מותקן חזרה בימים הקרובים וידית האיתות השבורה שיש להחליפה. בהמשך נפגש התובע עם הנתבע במשרדי המתווך, ערך הסכם לרכישת המשאית, בו, לטענתו, מצויין כי "כל תקלה מסוג חמור תופחת במחיר" וקבע להפגש למחרת על-מנת לסיים את העסקה. עקב בעיות טכניות מצד הנתבע, נפגש התובע עם הנתבע לאחר מס' ימים, כאשר הנהג הגיע עם המשאית בשעות הצהריים. התובע ערך סיור במשאית ובירר שוב עם הנהג אם יש תקלה כלשהי, וזה השיב לו שהכל בסדר. כמו-כן, התובע שאל גם את בנו של הנתבע, אם נעילת הגלגלים תקינה, וזה השיב לו שהכל תקין. לטענת התובע, עקב השעה המאוחרת לא הספיק ללכת למכון בדיקה והסתמך על דברי המתווך, שהצהיר כי המשאית תקינה, וכן על התחייבות הנתבע כפי שמופיעה, לטענתו, בהסכם המכר. בסופו של יום, לאחר שהתובע בדק שאין שיעבודים ועיקולים, העביר הנתבע את הבעלות במשאית לתובע. לטענת התובע, מיד בסמוך לרכישת המשאית נתגלו תקלות חמורות, אך כאשר ניסה להעלות אותן בפני הנתבע, הוא סירב לקחת אחריות, ובעקבות כך נאלץ התובע לבצע את התיקונים בעצמו.

3. מר אריה כהן, אשר ניהל את עסקת הרכישה, התייצב לדיון ואישר את דברי התובע כפי שפורטו.

4. לטענת הנתבע, ביום 25.11.10 מכר את המשאית למר אריה כהן, ולא לתובע, וכי הבעלות הועברה על-שם התובע ע"פ בקשתו של מר אריה כהן. בנוסף, טען, כי הוא אינו חתום על הסכם המכר שנערך אצל המתווך, ולכן אינו מחייבו. הנתבע חולק על טענת התובע בדבר תקלות במשאית במועד המסירה, מאחר ובטרם קיבל מר אריה כהן את המשאית לחזקתו, הוא בדק ובחן אותה בצורה יסודית ומצא אותה תקינה ולשביעות רצונו המלאה. יתרה מכך, לטענתו, שווי המשאית היה 147,900 ₪, אשר שולם ע"י מר אריה כהן במעמד הרכישה בשני תשלומים, תשלום ראשון על-סך 127,500 ₪ שולם במזומן, ותשלום שני על-סך 20,400 ₪ שולם בשיק דחוי ליום 25.12.10, אשר נפרע במועדו. לטענתו, העובדה כי פרע את השיק במועדו, מהווה חיזוק לטענתו כי לא היו תקלות במשאית. ציין, כי התובע לא הציג שום מסמך המעיד על תקלות שנתגלו בסמוך לרכישת המשאית ותוקנו. הוסיף, כי החשבוניות שצירף התובע הינם בחלוף תקופה של חודשיים ושלושה לאחר רכישת המשאית, ועל-כן לא ניתן מהאמור שם כי המדובר בתקלות שהיו במשאית בעת מכירתה. כמו-כן, הדגיש כי מתוכן חשבונית מס' 2/013207 מיום 26.1.11, עולה כי הטיפול שבוצע במשאית הינו טיפול תקופתי שחייב להיעשות מדי תקופה, ולא מדובר בתקלות, ובבית-המשפט פירט טיבן של חלק מהתקלות, הנובעות משימוש רגיל. כמו-כן, הפנה להצעת מחיר מס' 81 אותה צירף התובע, מיום 6.4.11 - כארבעה חודשים לאחר עסקת המכירה. הדגיש כי כל המסמכים, לרבות החשבוניות, אותם צירף התובע נושאים מס' רישוי אשר אינו תואם למס' הרישוי המופיע בהסכם המכירה, ולכן אין לקשור מסמכים אלו למשאית שנמכרה.

5. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ועיינתי במסמכים שהציגו בפניי, לרבות הסכם המכר וחשבוניות שונות, הגעתי לכלל דעה כי דין התביעה להידחות. לא עלה בידי התובע להוכיח את טענותיו בדבר תקלות שהיו במשאית בעת רכישתה והוסתרו ממנו, ו/או עלויות תיקונים שביצע, לטענתו, חודשיים - שלושה לאחר המכירה.

6. ייאמר כבר, כי התובע לא הביא את המתווך להעיד, עדות שיכלה לשפוך אור על התנהלות העסקה, התנהלות שלא הובהרה דיה.

בנוסף, מעדות התובע ומעדותו של מר כהן עולה, כי קיבלו מידע אודות המשאית מאת הנהג ובנו של הנתבע, ולא על-ידי הנתבע עצמו, כאשר לא נערכה כל רשימה מסודרת של תקלות. יתרה מכך, התובע ומר כהן העידו, כי החליטו על דעת עצמם שלא לבצע את הבדיקות הנדרשות בטרם החליטו לרכוש את המשאית. נראה, כי אדם סביר אינו רוכש רכב משומש - על אחת כמה וכמה כאשר המדובר במשאית האמורה לשמש מקור פרנסה לתובע ולמר כהן - מבלי לבדוק אותו במכון מוסמך בטרם רכישה. אם התובע פעל כך - תהא הסיבה אשר תהא - אין לו אלא להלין על עצמו.

7. עיון במסמכים שהוגשו, לרבות בהסכם המכר ובחשבוניות, מחזק את הקביעה כי דין התביעה להידחות. התובע לא היה מסוגל לספק כל הסבר מדוע מר אריה כהן חתום על הסכם המכר במקומו (ראו עמ' 1 ש' 17), כאשר הנתבע, כטענתו, אכן אינו חתום כלל. ההערות בהסכם הרכישה, אינן ברורות; בדיון, העד מר אריה כהן הקריא אותם, אך הנתבע חלק על דבריו ותיקנו. לפי גירסת הנתבע, שהיא האמינה בעיניי, מובהר בחלק ההערות כי ניתן לבדוק את הרכב, מנוע, גיר ובק-אקסים - וכאמור, בחר התובע שלא לערוך בדיקה כאמור.

כמו-כן, מספר הרישוי המופיע בהסכם המכר אינו תואם את מספר הרישוי המופיע בכל שאר המסמכים ו/או החשבוניות שצורפו על-ידי התובע. בהקשר זה יוער, כי אני מקבלת את טענות הנתבע בדבר תוכן החשבוניות, כאשר נראה כי חלף זמן בין רכישת המשאית ובין התיקונים אשר בוצעו בה, ובנוסף - אכן עולה מחשבונית מס' 2/013207 תמונה של טיפול תקופתי ולא תיקון תקלות. קבלות נוספות שצורפו, לא ברור סכומן ובשל מה נתקבלו.

8. לפיכך, משלא הובא עד מהותי, לאור ההערות הלא-ברורות של הסכם המכר, מאחר ולא נערכה רשימת תקלות והתובע הסתמך על דברי נהג והבן של הנתבע ולא לקח את הרכב לבדיקה - ומאחר ולא הוכח כל קשר בין הסכומים הנקובים בחשבוניות ובקבלות שצורפו לבין המשאית עצמה ולתקלות הנטענות, הרי שאני דוחה את התביעה.

התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 500 ₪ תוך 14 יום מיום קבלת פסק-הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

9. המזכירות תמציא פסק-הדין לצדדים.

רשות ערעור לבית-המשפט המחוזי תוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין טובי
נתבע: טלעת דעאס
שופט :
עורכי דין: