ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדו שורצבוים נגד אורי גולדקורן :

1. עדו שורצבוים

2. אירידיום בע"מ

3. רדיום (סחר בינלאומי) בע"מ

נ ג ד

אורי גולדקורן

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כבוד השופט א' קיסרי

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בקריות (כב' השופט ע' נווה) מיום 27.11.11 בת"א 61476-10-10 (בקשה מס' 14) ("ההחלטה"). בהחלטה נדחתה בקשת המבקשים לעיין מחדש בהחלטה קודמת שניתנה ביום 6.9.11 (בקשה מס' 12) ובה הם חויבו בהפקדת ערובה בסך 15,000 ₪ כתנאי להמשך ניהול התובענה נגד המשיב.

עיינתי בבקשה והחלטתי לדחותה.

מתן רשות לערער על החלטת ביניים מעין זו שבפנינו, מוסדר בסעיף 52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, המורה כך:

"החלטה אחרת של בית משפט שלום בעניין אזרחי ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי, אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית המשפט המחוזי; רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה."

מהוראה זו מתחייבת המסקנה שאף אם מקבלים את כל טענות המבקשים ביחס לטעויות שנפלו בהחלטה, ואדגיש כי איני נוקט כל עמדה בעניין זה, על המבקשים להצביע על העילה המצדיקה התערבות בהחלטת ביניים על פי אמות המידה הקבועות בסיפא של סעיף 52(ב) הנ"ל. לשון אחרת, טעות של הערכאה הדיונית בהחלטת ביניים היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לשם התערבות ערכאת הערעור בהחלטה כזו.

על אף היריעה הרחבה של טענות המבקשים, שמרביתן המכרעת חורגת מגדר העניין שעליו נסבה הבקשה, לא מצאתי בנימוקיה כל עילה להתערב בהחלטה.

מעבר לדרוש אוסיף כי ההחלטה, שכלפיה מכוונת הבקשה, ניתנה בבקשה "לעיון נוסף" בהחלטה קודמת. לבקשה מעין זו אין בסיס בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 ואף אם יתכנו מקרים יוצאי דופן שבהם תהיה הצדקה לבקשה כזו, נסיבות העניין דכאן אינן כאלה, והבקשה לעיון נוסף אינה אלא בבחינת "ערר" שאותו הגישו המבקשים על ההחלטה הראשונה.

סיכומו של דבר, הבקשה נדחית.

משלא ניתנה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדו שורצבוים
נתבע: אורי גולדקורן
שופט :
עורכי דין: