ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרצל אהרוני נגד יצחק דקל :

הרצל אהרוני

נ ג ד

1. יצחק דקל

2. יהושע כספי

3. קלאב הוטלס אינטרנשיונלס בע"מ

4. קלאב אין אילת החזקות בע"מ

5. קלאב אין מלונות אילת בע"מ

6. קלאב הוטל אילת בע"מ

7. קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ

בבית המשפט העליון

כבוד השופט א' גרוניס

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בת.צ. 2020/09 מיום 3.7.11 ע"י כב' השופטת ענת ברון

 

בשם המבקש - עו"ד דורון לוי

בשם המשיבים 2-1 - עו"ד ד"ר שחר ולר

בשם המשיבות 7-3 - עו"ד ד"ר גיל אוריון; עו"ד מיל סלע, עו"ד נוהר ברסלר

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כבוד השופטת ע' ברון), אשר דחה את בקשת המבקש להצטרף כצד להליך של בקשת אישור תובענה ייצוגית.

2. ביום 17.9.2009 הגישו המשיבים 2-1 (להלן - התובעים) תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד המשיבות 7-3 (להלן - קלאב הוטל). במסגרת התובענה עותרים התובעים כי יינתן להם סעד המאפשר להם לבטל את החוזה שכרתו עם קלאב הוטל בנוגע לשימוש ביחידות נופש. ביום 20.2.2011, יומיים לפני הדיון הראשון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בבקשת האישור, הגיש המבקש בקשה להצטרף להליך כ"צד דרוש" וכתובע מייצג של תת-קבוצה של מחזיקי יחידות הנופש. לטענת המבקש, התובענה הייצוגית שהוגשה על ידי התובעים תגרום נזק למחזיקי יחידות אשר מבקשים להמשיך ולהשתמש בהן. זאת, נוכח העובדה שביטול החוזים על ידי חלק ממחזיקי היחידות יוביל לעלייה בתשלום דמי האחזקה שיוטל על מחזיקי היחידות שלא יבטלו את החוזה. כבר עתה יצוין, כי בא-כוחו של המבקש משמש כבא-כוח התובע המייצג בהליך ייצוגי אחר המתנהל נגד קלאב הוטל על ידי מחזיקי יחידות נופש. עניינו של אותו הליך, המתנהל לפני מותב אחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא בחישוב דמי האחזקה המוטלים על מחזיקי היחידות (להלן - תביעת דמי האחזקה). בתביעת דמי האחזקה הגיעו הצדדים להסדר פשרה ומתנהל הליך לאישורו. יוער, כי התובעים בהליך דנא הגישו התנגדות להסדר הפשרה בתביעת דמי האחזקה. ביום 3.7.2011 דחה בית המשפט המחוזי את בקשת ההצטרפות שהגיש המבקש. על החלטה זו נסובה בקשת רשות הערעור שלפניי.

3. דין הבקשה להידחות. בית המשפט המחוזי קבע בהחלטתו, כי הטענות המוצגות על ידי המבקש בבקשת ההצטרפות נטענות על ידי קלאב הוטל, היא המשיבה בבקשה. אכן, גם מעיון בתגובת קלאב הוטל לבקשת רשות הערעור, ניתן לראות כי קיים דמיון רב בין טענות המבקש לטענות קלאב הוטל. הדבר אף מובן על רקע ההליכים המתרחשים בתביעת דמי האחזקה. אומנם, קלאב הוטל אינה מחויבת בייצוג האינטרס של המבקש. ואולם, בנסיבות אלה דומה כי גם אם לא יצורף המבקש להליך לא ייגרם לו נזק משמעותי. זאת, שכן הטענות בדבר השפעת ההליך דנא על יתר מחזיקי יחידות הנופש נטענות על ידי קלאב הוטל. מעבר לכך, וכפי שצוין, בקשת ההצטרפות להליך הוגשה בסמוך למועד הדיון הראשון שנקבע בבקשת האישור. זאת, חרף העובדה שהמבקש, ובפרט בא-כוחו, היו מודעים לקיומו של הליך זה. המבקש לא הציג טעם המסביר מדוע הוגשה הבקשה במועד שהוגשה. הגשת הבקשה במועד סמוך למועד הדיון שנקבע אף הובילה לעיכוב בבירור בקשת האישור. לטעמי, נתון זה, בצירוף הדברים שנאמרו לעיל, מטה את הכף לטובת דחיית הבקשה. נוכח מסקנתי זו אינני נדרש לשאלה האם הדרך הנכונה לתקיפת החלטת בית המשפט המחוזי היא באמצעות הגשת בקשת רשות ערעור. כמו כן, לא מצאתי מקום להיענות לבקשת המבקש להתיר לו להגיש תגובה לתשובת התובעים (אך לנגד עיניי עמדה בקשת המבקש למחיקת תשובתם של המשיבים 2-1).

4. בקשת רשות הערעור נדחית אפוא. המבקש יישא בשכר טרחת עורך דין לטובת המשיבים 2-1 בסך 20,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ז בטבת התשע"ב (22.1.2012).


מעורבים
תובע: הרצל אהרוני
נתבע: יצחק דקל
שופט :
עורכי דין: