ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי גיל נגד תמר אלקיים :

1. צבי גיל

2. מרדכי בן-מלך

נ ג ד

1. תמר אלקיים

2. יצחק קדמי

3. שבתאי בראשי

בבית המשפט העליון

כבוד השופטת א' חיות

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בה"פ 35585-03-10 שניתנה על-ידי כב' השופט א' רומנוב ביום 14.10.2011

 

בשם המבקשים - עו"ד י' בר הילל

בשם המשיבה 1 - עו"ד אמנון גלברט

בשם המשיבים 2 ו-3 - עו"ד זיוה בראשי

החלטה

זוהי בקשה למתן רשות לערער על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט א' רומנוב) מיום 14.10.2011, בה נדחתה בקשה שהגישו המבקשים לעיון חוזר בהחלטה קודמת שעניינה שמיעת עדות באמצעות כינוס וידיאו.

1. בחודש מארס 2010 הגישה המשיבה 1 (להלן: אלקיים) לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה על דרך של המרצת פתיחה, בה עתרה לכך שיוצהר כי היא לבדה זכאית לקבל את מלוא התמורה עבור מכירת נכס מקרקעין בירושלים, לאחר שזו תתקבל במסגרת פירוק שיתוף. על-פי האמור בתובענה, בתחילת שנות התשעים פנה עו"ד יעקב בן מלך אל אלקיים והציע לה להיכנס לעסקת מקרקעין עם המבקשים ועם המשיבים 2 ו-3 לפיה הם ירכשו נכס, יבנו עליו תוספת בניה וימכרוהו ברווח. לטענת אלקיים, בעוד שהיא מילאה את חלקה בהסכם, שילמה את מלוא תמורת הנכס ורשמה את הבעלות בו על שמה ועל שם המבקשים והמשיבים 2 ו-3 בחלקים שווים, אלה לא מילאו את חלקם בעסקה ולא שילמו את שהתחייבו. המשיבים 2 ו-3 טענו, בין היתר, כי מר אהרון בראשי (להלן: בראשי), גיסו של המשיב 2 ואחיו של המשיב 3, הוא ששילב אותם בעסקה ואף שילם לעו"ד בן מלך ולבנו עבור רכישת חלקם בנכס. בראשי הגיש תצהיר מטעמו לתמיכה בגרסת המשיבים 2 ו-3, ובו ציין כי בשנת 2002 עזב את ישראל וכיום הוא מתגורר בארצות-הברית. בראשי הוסיף והצהיר כי "מאחר שענייניי מול רשויות המס בישראל טרם הוסדרו סופית, ולאור החשש מפני נקיטת הליכים פליליים כנגדי אם אגיע לארץ, אין ביכולתי להגיע לארץ כדי להיחקר על תצהירי", אך ציין כי הוא מוכן להיחקר עליו באמצעות כינוס וידיאו. עו"ד בן מלך הצהיר מטעם המבקשים, בין היתר, כי העסקה נוהלה מול בראשי אשר היה אחראי לקיום התחייבויותיהם של המשיבים 2 ו-3 מכוחה, וכי בראשי לא העביר לו את סכומי הכסף כנטען.

2. בחודש מאי 2011 הגישו המשיבים 2 ו-3 לבית משפט קמא בקשה לחקור את בראשי על תצהירו באמצעות כינוס וידיאו, בציינם כי מדובר בעדות רלוונטית ומרכזית המיועדת להזים את טענותיו של עו"ד בן מלך כלפיהם וכי אין ביכולתם לחייבו להגיע לארץ. המבקשים התנגדו לבקשה וטענו כי למעשה בראשי הוא המשיב האמיתי בתובענה ומכאן הצורך בהתרשמות ישירה מעדותו. אלקיים לא התנגדה תחילה לבקשה אך בהמשך הודיעה כי היא מתנגדת לה, בין היתר לאחר שקראה את עמדת המבקשים.

3. בהחלטתו מיום 19.5.2011 סקר בית משפט קמא את טענות הצדדים בבקשה לשמיעת עדותו של בראשי באמצעות כינוס וידיאו, קבע כי באותו שלב כפות המאזניים כמעט מאויינות ודחה את ההכרעה בבקשה עד לאחר שיישמעו יתר העדים בתיק. בישיבה הבאה מיום 31.5.2011 ציין בית המשפט כי "שמעתי שיש אפשרות ש[בראשי] יסדיר את ענייניו עם רשויות המס בזמן הקרוב, כך שיוכל להגיע לארץ", והורה לבאת-כוח המשיבים 2 ו-3 לבדוק את לוח הזמנים. בישיבה מיום 7.7.2011 ציינה באת-כוח המשיבים 2 ו-3 כי בראשי צפוי להגיע לארץ, לדבריו, בחודש ספטמבר. על כן, קבע בית המשפט כי שמיעת הראיות תסתיים ביום 26.10.2011 והוסיף כי "במידה ומר בראשי לא יגיע עד למועד זה לארץ, הרי שאני מחליט לאפשר שעדותו תישמע באמצעות כינוס וידיאו...". ביום 6.10.2011 הגישו המשיבים 2 ו-3 בקשה לדחיית שעת הדיון, בה צוין כי מבירור שנערך עולה ש"בניגוד להערכתו המוקדמת [בראשי] לא יוכל להגיע לארץ במועד שנקבע למתן עדותו", ועל כן הם נערכו להעידו באמצעות כינוס וידיאו. בעקבות כך עתרו המבקשים לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט מיום 7.7.2011 לשמיעת עדותו של בראשי באמצעות כינוס וידיאו, אך ביום 14.10.2011 קבע בית המשפט כי לאחר שנתן דעתו לטענות הצדדים, לא מצא מקום לשנות מהחלטתו זו.

4. בחודש נובמבר 2011 הגישו המבקשים בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 14.10.2011 ולחלופין על ההחלטה מיום 7.7.2011, ובמקביל עתרו להארכת מועד להגשת הבקשה למתן רשות לערער על החלטה אחרונה זו (בש"א 8204/11). בבקשה להארכת המועד נטען כי בהסתמך על דברי באת-כוחם של המשיבים 2 ו-3 בבית משפט קמא סברו המבקשים שבראשי עומד להגיע לארץ, ורק משהוגשה הבקשה לדחיית שעת הדיון ביום 6.10.2011 התחוור להם כי הדבר לא יתממש. בהחלטתה מיום 30.11.2011 דחתה כב' הרשמת ד' כהן-לקח את הבקשה, בציינה כי האיחור בהגשת ההליך הוא משמעותי - כחודש ומחצה - וכי המבקשים לא הראו "טעם מיוחד" להצדקתו. עוד ציינה כב' הרשמת כי מלכתחילה לא הייתה ודאות שמר בראשי יגיע לארץ עד המועד שנקבע למתן עדותו, כפי העולה בבירור מהחלטת בית המשפט מיום 7.7.2011, ולמרות זאת נמנעו המבקשים מהגשת הליך ערעורי או בקשה להארכת מועד, ולו למען הזהירות. עוד נקבע כי לא ניתן הסבר מדוע הוגש ההליך כחודש לאחר יום 6.10.2011, וכי הגשת הבקשה לעיון חוזר אינה מהווה "טעם מיוחד" למתן ארכה בנסיבות העניין.

המבקשים הגישו אפוא בקשה מתוקנת למתן רשות לערער, שנסבה על ההחלטה מיום 14.10.2011 בלבד, היא הבקשה שלפניי. המבקשים אינם חולקים על כך שניתן היה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 7.7.2011, אך לדבריהם הם היו משוכנעים כי מדובר בהחלטה תיאורטית שכן באת-כוח המשיבים 2 ו-3 יצרה את הרושם שבראשי עומד להגיע לארץ, ושינוי נסיבות משמעותי אירע רק ביום 6.10.2011 כאמור. המבקשים סבורים כי התרת עדותו של בראשי באמצעות כינוס וידיאו בשל חששו מהליך פלילי העלול להינקט נגדו בישראל מהווה פגיעה בתקנת הציבור. המבקשים מפנים בעניין זה במיוחד לפסק הדין ברע"א 3810/06 י. דורי את צ'יקובסקי בניה והשקעות בע"מ נ' גולדשטיין (לא פורסם, 24.9.2007), וטוענים כי בנסיבות אלו אין לאפשר את שמיעת העדות בכינוס וידיאו וכי שגה בית משפט קמא בקובעו אחרת בהחלטה שניתנה בבקשה לעיון חוזר. המבקשים מדגישים כי בראשי הינו עד מרכזי בתיק ולמעשה הוא בעל הדין האמיתי בו, וכי שמיעת עדותו באמצעות כינוס וידיאו עלולה לפגוע באופן מהותי בזכותם לחקרו וביכולתם להציג לו מסמכים.

5. אלקיים מסכימה לקבלת הבקשה, בציינה כי על כף המאזניים מונחת לא רק המחלוקת העובדתית שבינה לבין המשיבים 2 ו-3, אלא גם הסיכון לפגיעה קשה בשמו הטוב של עו"ד בן מלך, ומשכך ישנה חשיבות רבה להתרשמות ישירה ממהימנותו של בראשי. היא אף מדגישה כי במידה שהבקשה תתקבל, סיכוייה לזכות בתובענה גדולים לאין ערוך. המשיבים 2 ו-3, מצידם, מתנגדים לבקשה. לטענתם, יש לבחון במסגרתה אך ורק את הטענות שעניינן דחיית הבקשה לעיון חוזר, להבדיל מן הטענות התוקפות את התרת שמיעת העדות באמצעות כינוס וידיאו. בהקשר זה טוענים המשיבים 2 ו-3 כי בית המשפט הביא בחשבון בהחלטתו מיום 7.7.2011 את האפשרות שבראשי לא יגיע לארץ ועל כן התממשות אפשרות זו אינה מהווה שינוי נסיבות המצדיק עיון חוזר בהחלטה. עוד טוענים המשיבים 2 ו-3 כי גם לגופו של עניין יש לאפשר לבראשי להעיד באמצעות כינוס וידיאו, בהדגישם כי הוא אינו בעל דין בתיק וכי דחיית בקשתם תוביל לכך שעדותו לא תישמע כלל, דבר שיגרום להם עוול.

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, מן הטעם שלא קמה עילה להתערב בשיקול דעתו של בית משפט קמא אשר החליט לדחות את בקשת המבקשים לעיון חוזר. אכן, כבר בעת שניתנה החלטתו של בית משפט קמא מיום 7.7.2011 (היא ההחלטה נשוא הבקשה לעיון החוזר), הייתה קיימת אפשרות שמר בראשי לא יגיע לארץ עד למועד הרלוונטי. בית המשפט הביא אפשרות זו בחשבון וקבע בהחלטתו כי במקרה כזה תישמע העדות באמצעות כינוס וידיאו. בנסיבות אלו ובניגוד לטענת המבקשים, ההודעה כי מר בראשי לא יגיע לבסוף לישראל אין בה משום "שינוי נסיבות משמעותי ביותר" המצדיק עיון חוזר בהחלטה. בית המשפט רשאי אומנם להיעתר לבקשה לעיון חוזר בהחלטת ביניים גם מקום שבו לא חל שינוי נסיבות, וזאת במקרים נדירים בהם מתברר לו כי נתן החלטה מוטעית (ראו: רע"א 3604/02 אוקו נ' שמי, פ"ד נו(4) 505, 508 (2002); רע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' אורמן, פיסקה 13 (טרם פורסם, 14.7.2011)), אך נראה שלא על כך מבססים המבקשים את טענותיהם בפניי. למעלה מן הנדרש אוסיף ואציין כי העובדה שבראשי אינו בעל דין בתובענה נושאת אף היא משקל בהקשר זה ומכל מקום, כפי שמאשרים המשיבים 2 ו-3 עצמם, "אם דרך ההעדה תַקשה על בית המשפט להגיע לממצאים, כי אז יפעל הדבר לחובת בעל הדין שביקש להעיד[]" את בראשי באופן זה (רע"א 9892/09CLANPORT INTRNATIONAL LTDנ' CITYBANK N.A TEL AVIV(טרם פורסם, 17.1.2010)).

הבקשה נדחית, אפוא.

המבקשים ישלמו למשיבים 2 ו-3 שכר טרחת עורך דין בסך 6,000 ש"ח.

ניתנה היום, ‏כ"ז בטבת התשע"ב (‏22.1.2012).


מעורבים
תובע: צבי גיל
נתבע: תמר אלקיים
שופט :
עורכי דין: