ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי מוסלי נגד שירות בתי הסוהר :

יוסי מוסלי

נ ג ד

שירות בתי הסוהר

בבית המשפט העליון

כבוד השופט א' רובינשטיין

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת רג'יניאנו) מיום 14.12.11 בתיק עת"א 12814-10-11

 

בשם המבקש - עו"ד שי נודל

בשם המשיב - עו"ד צילי נאה

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת רג'יניאנו) מיום 14.12.11 בתיק עת"א 12814-10-11. עניינה של הבקשה צילום בת מצוה עם בת המבקש, ושיעורי תורה פרטניים.

רקע

ב. המבקש הוא אסיר המוחזק בהפרדה. ביום 14.12.11 דחה בית המשפט המחוזי מספר עתירות שהגיש המבקש, ולענייננו חשובות שתיים מהן: בראשונה עתר המבקש להורות למשיב לאפשר לו להצטלם יחד עם בתו לקראת חגיגת בת המצוה שלה - והיא נדחתה בקביעה, כי פקודות המשיב אינן מאפשרות הכנסת מצלמות פרטיות לבין כתלי הכלא. בכל הנוגע לצילום על ידי גורמי המשיב נאמר: "רשמתי בפני את הודעתה של באת כוח המשיב, כי אם תוגש בקשה מיוחדת... הבקשה תישקל בחיוב, ואני תקוה שכך ייעשה"; בעתירה השניה עתר המבקש להורות למשיב לאפשר לו שיעור שבועי פרטני עם רב בית הסוהר - וזו נדחתה מן הטעם, שאין מדובר בזכות הקבועה בפקודות המשיב, כי בשל ריבוי בקשות מסוג זה לא ניתן להורות לרב בית הסוהר לקיים שיעור פרטני עם המבקש, וכי "קיימות פעילויות תורניות אחרות כולל הדרכת הרב בנושא של לימודים תורניים".

ג. כלפי שתי החלטות אלה הוגשה הבקשה הנוכחית. בכל הנוגע להסדרת הצילום באמצעות גורמי המשיב נאמר, כי המבקש פנה למנהל בית הסוהר וזה נענה לבקשה, אך לאחר מספר ימים נמסר לו כי הבקשה נדחתה. בכל הנוגע להסדרת שיעור תורה שבועי עם רב בית הסוהר הוזכר, כי מדובר באסיר שומר תורה ומצוות, כי לפי פקודות המשיב יש לעודד פעילות שיקומית דתית, כי מדובר באסיר המצוי בהפרדה "ואינו יכול ליטול חלק במרבית הפעילות הדתית שמתקיימת בין כתלי בית הסוהר" (סעיף 11 לבקשה), וכן כי בקשה דומה נענתה בעבר (עת"א 31019-12-10).

ד. ביום 30.12.11 ביקשתי את תגובת המשיב, לשני ראשי הבקשה, "ולעניין שיעורי תורה - מה האפשרויות הקונקרטיות בנושא זה לגבי המבקש כאסיר הפרדה". בתגובת המשיב (מיום 16.1.12) נמסר, כי "הוחלט להיעתר לבקשה ולאפשר למבקש להצטלם עם בני משפחתו באמצעות איש סגל של שב"ס במהלך ביקור בני המשפחה את המבקש" (סעיף 2). עמדה זו ראויה בנסיבות, ובכל הנוגע לראש זה התייתרה הבקשה. בכל הנוגע לשיעורי התורה הפרטניים, נסקרו אילוצי המשיב, ובין היתר נמסר כי בבית הסוהר בו מוחזק המבקש:

"מכהן רב אחד אשר אמון על כלל שירותי הדת בבית הסוהר, ובכלל זה הפעלתן מדי יום של 2 כיתות מדרשיה המונות יחד 25 אסירים, עריכת תפילות ומתן שיעורים מרוכזים באגפים השונים, פיקוח יום-יומי על הכשרות במטבח בית הסוהר, מתן שירותי דת לאסירי הפרדה, ופיקוח הלכתי על שני מוקדי תעסוקה דתית בבית הסוהר, בהם עוסקים האסירים בשזירת ציציות" (סעיף 9).

כן נמסר, כי חמישה אסירי הפרדה נוספים ביקשו שיעורים פרטניים. ומנגד, בכל הנוגע "לאסירי הפרדה המעוניינים בלימודים תורניים, נמסר כי הרב מתוה עבורם תכנית לימודים, מדריך אותם ודואג להעברת ספרי קודש רלוונטיים... אולם אין בידיו להתחייב להעברת שיעור עיתי פרטני לכל אחד ואחד מהם". הוטעם, כי אין לאסירים זכות לשיעור פרטני כאמור, וכי היענות לבקשת המבקש היתה מחייבת להיענות גם לבקשות האחרות שהוגשו - דבר שאין המשיב יכול לעמוד בו. סוף דבר נטען, כי מדובר בהחלטה סבירה של המשיב ואין להתערב בה. כן הוזכרו עילות המצומצמות להתערבותו של בית משפט זה במסגרת בקשות רשות ערעור על החלטות בתי המשפט המחוזיים בעתירות אסירים.

דיון והכרעה

ה. לאחר העיון אין בידי להיעתר לבקשה, בנתון לאמור להלן. ראשית, בכל הנוגע לבקשת המבקש לאפשר לו להצטלם עם בני משפחתו, הנה נוכח הצהרת המשיב בתגובתו הנזכרת, העניין בא על מקומו בשלום. שנית, בכל הנוגע לשיעורי התורה הפרטניים, מחד גיסא אין לאסיר זכות קנויה לשיעור עיתי פרטני, והנתונים שנסקרו בתגובת המשיב מסבירים מדוע אין בידו, אף בכל הרצון הטוב, להיענות כשגרה לבקשות מסוג זה. על כן, גם אם בתיק אחר אכן הובעה הסכמה מצד המשיב להסדרת שיעור כאמור (עת"א 31019-12-10), אין בכך בנסיבות המתוארות כדי לחייבו למדיניות כללית כזאת, אף שתמיד ראוי לשאוף לרצוי לעומת המצוי. ולא למותר לציין, כי בבית המשפט קמא נדרש המשיב לכך, שבעקבות הסכמתו באותו תיק הוגשו שורה של בקשות נוספות, שהפכו את ההיענות לכולן לבלתי סבירה. עד כאן באשר לצד המשפטי.

ו. אוסיף: המידע שמסר המשיב לגבי הליווי התורני הניתן לאסירי הפרדה אשר מבקשים לקבוע עתים לתורה מלמד, כי נעשה מאמץ ללכת לקראתם - ואף אם אין מדובר בשיעור אישי קבוע, גם לליווי והנחיה אישיים מאת הרב יש ערך רב. ומנגד, ייטיב המשיב - אף אם הדבר ייעשה לפנים משורת הדין, ובגדרי אילוציו הכלכליים - אם יבחן אפשרות של הרחבת אפשרויות הלימוד התורני הניתנות לאסירים המעוניינים בכך בכלל, ובפרט לאסירי הפרדה שאפשרויות התעסוקה וההתרועעות שלהם מוגבלות מאוד גם כך; יתכן לכך אפקט חיובי; זאת, בין אם על ידי אנשי שב"ס נוספים, ובין באמצעים אחרים ככל הניתן, כגון מתנדבים בעלי רקע מתאים. כמובן הדברים חלים גם על הרחבת אופקים בתחומי השכלה אחרים. ואולם, כאמור, בודאי אין לומר כי החלטת המשיב אינה סבירה, ואין איפוא מקום לקבלת הבקשה.

ניתנה היום, כ"ז בטבת התשע"ב (22.1.2012).


מעורבים
תובע: יוסי מוסלי
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: