ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלוני נגד מדינת ישראל :

פלוני

נ ג ד

מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

כבוד השופט א' רובינשטיין

בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 28.12.11 בתיק ע"פ 45654-08-11 שניתן על-ידי השופטים השופטים לורך, דותן וגרוסקופף

 

בשם המבקש - עו"ד א' בית-הלוי

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי (השופטים לורך, דותן וגרוסקופף) מיום 28.12.11 בתיק ע"פ 45654-08-11, בו נדחה ערעור המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום בראשון לציון (השופטת וינברג-נוטוביץ) מיום 19.7.11 בתיק ת"פ 2753/08. עניינה של הבקשה הרשעת המבקש בעבירות אלימות ואיומים כלפי בת זוגו.

רקע והליכים

ב. המבקש, יליד xx/xx/74, הורשע לאחר ניהול הוכחות ב-3 עבירות תקיפה ו-3 עבירות איומים, כולן כלפי בת זוגו - רעייתו דאז (להלן המתלוננת), במסגרת חמישה אישומים שונים. כעולה מהכרעת הדין של בית משפט השלום, המבקש הורשע בכך שבשלוש הזדמנויות שונות לאורך תקופה היכה את בת זוגו - פעם אחת אחז בשערותיה וגררה לרצפה, פעם אחרת היכה בה במכת אגרוף בעינה השמאלית, ופעם נוספת היכה בה במכות אגרוף לראשה. בנוסף, בשלוש הזדמנויות איים על בת זוגו - פעמיים איים כי יהרוג אותה, ופעם נוספת הרים לעברה כיסא בתנועה מאיימת. בית משפט השלום נתן אמון בעדות המתלוננת, ובחלק מן האישומים מצא לה חיזוקים בעדות סבתה; עדות המבקש נמצאה בלתי אמינה נוכח הסתירות המהותיות שנפלו בה, ואילו עדות אם המבקש נמצאה כבושה, שכן מסרה את גרסתה לאירועים לראשונה מעל דוכן העדים ולא בתחנת המשטרה, ולא ניתן לכך הסבר המניח את הדעת.

ג. ביום 19.7.11 גזר בית משפט השלום על המבקש 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירותו ו-8 חודשי מאסר על תנאי. בית המשפט נתן דעתו לריבוי המעשים ולכך שהמבקש לא נטל אחריות לביצועם. מנגד צוינו עברו הנקי של המבקש, והעובדה שבני הזוג התגרשו כך שהסכנה הנשקפת למתלוננת פחותה.

ד. ערעורו של המבקש לבית המשפט המחוזי נדחה. בפסק דין מנומק ומפורט, דחה בית המשפט המחוזי את טענות המבקש הן לעניין הכרעת הדין והן לעניין העונש. אשר להכרעת הדין צוין ראשית, כי אין ערכאת הערעור מתערבת בנקל בממצאי עובדה ומהימנות של הערכאה הדיונית, ולא נמצאה סיבה לעשות כן בענייננו. עוד צוין, כי אמנם נפלו כשלים מסויימים בחקירה המשטרתית - בן דודה של המתלוננת לא נקרא למסור את גרסתו, אף שהיה לו לכאורה מידע רלבנטי בנוגע לאחד מן האישומים; אנשים שראו לכאורה את ניסיונה של המתלוננת להסתיר את הפצע שנגרם לה, לאחר שהמבקש הלם בה, לא נחקרו; ועוד. כן הסכים בית המשפט המחוזי עם טענת המבקש, לפיה שגה בית משפט השלום בהגבילו את החקירה הנגדית של המתלוננת. אולם נקבע, כי כל אלה אינם מפחיתים מעצמת הראיות הפוזיטיביות שבתיק, אשר די בהן להצביע על אשמת המבקש מעבר לספק סביר. אשר לעונש נקבע, כי אינו חורג מטווח הענישה.

הבקשה

ה. בקשה זו הוגשה היום, יום 22.1.12, ובצדה בקשה לעיכוב ביצוע. חלק ניכר מן הבקשה מוקדש לטענות כאילו במקרים מעין זה שבפנינו הנחיצות בפתרון מניעתי מהיר מונעת בעת ובעונה אחת חקירה כדבעי, ועל כן נגרמת פגיעה בבן הזוג הנילון, בעוד שנחוצה, לאחר הצעד המניעתי, חקירה ממצה לבירור נאות של הסכסוך; זאת, נוכח החשש לעלילות. נטען, כי שגה בית המשפט המחוזי בכך שאמנם קיבל את טענות המבקש לעניין הפגמים שנפלו בחקירה ובחקירה הנגדית של המתלוננת, אולם קבע כי אין בכך כדי להשפיע על הכרעת הדין. בהמשך לכך נטען, כי יתכן שאילו התאפשרה החקירה הנגדית, היו מתגלים פרטים מהותיים שהיה בהם כדי לזכות את המבקש, במיוחד כאשר החקירה מתחילה נעשתה באופן שטחי.

דיון והכרעה

ו. לאחר עיון אין בידי להיעתר לבקשה, שאינה מעלה שאלה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם של הצדדים הנדרשת לדיון בגלגול שלישי (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128; רע"פ 3204/09 זוביידאת נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). טענותיו של המבקש לעניין המחדלים שנפלו בחקירת המשטרה והפגם שנפל בחקירתה הנגדית של המתלוננת, והשפעותיהם של אלה על הכרעת דינו, הן בגדר יישום קונקרטי של הלכות קיימות, דבר שאינו מצדיק ערעור שני (רע"פ 5574/10 נשיא נ' מדינת ישראל (לא פורסם); רע"פ 10118/09 ארז נ' מדינת ישראל (לא פורסם)).

ז. לגופם של דברים, אכן כתב המבקש דברים נאים באשר לדרך שבה יש לטפל בתלונות במשפחה. פשיטא, שסוג תלונות אלה יש לבדוק בזהירות בשל החשש למניפולציות ועלילות. ואולם, במקרה דנא קבעו בתי המשפט הקודמים מבחינה עובדתית, ובאופן מנומק, כי חומר הראיות בתיק מצביע על אשמת המבקש במיוחס לו; וכידוע, אין בית משפט של ערעור, קל וחומר בגלגול נוסף, מתערב בממצאי עובדה, אלא אם ניכר פגם ממשי בקביעותיה של הערכאה הדיונית, וכאלה לא מצאתי בענייננו (רע"פ 9747/09 מצרווה נ' מדינת ישראל (לא פורסם); רע"פ 9761/09 מוניות איילון רמלה נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). אשר לטענות בדבר החקירה השטחית מצד המשטרה, ולעניין הפגם שנפל בכך שחקירתה הנגדית של המתלוננת הוגבלה, הדברים קיבלו מענה מפורש ומנומק בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. בית המשפט קבע כאמור כי אמנם נפלו פגמים כנטען, אולם לא היה בהם להשפיע על הכרעת הדין; לא מצאתי טעם להתערב בקביעות אלה. כך גם בנוגע לעונש שהושת על המבקש, שבהינתן מספר העבירות שעבר והיעדר החרטה, אין להתערב בו.

ח. אין בידי איפוא להיעתר לבקשת רשות הערעור, וממילא מתייתרת בקשת עיכוב הביצוע. כאן המקום להעיר שבקשה זו הוגשה לאחר מועד ההתייצבות שנקבע למבקש בבית המשפט המחוזי, אשר היה הבוקר. ככל שהמבקש טרם התייצב לריצוי עבודות השירות, יעשה כן מחר בשעה 0800 במפקדת מחוז מרכז רמלה - הכל בהתאם להוראות בית המשפט המחוזי מיום 28.12.11. תופנה תשומת לב המבקש לכך שהפרת החובה להתייצב עלולה לגרור המרת עבודות השירות במאסר בפועל, ובודאי אינו חפץ בכך.

ניתנה היום, ‏כ"ז בטבת התשע"ב (‏22.1.2012).


מעורבים
תובע: פלוני
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: