ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר גלוזמן נגד מגדל חברת לביטוח בע"מ :

1. אלכסנדר גלוזמן

נ ג ד

1. מגדל חב' לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בקרית-גת

בפני כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד

החלטה

בית המשפט מודה לב"כ הנתבעת על גישתה בעניינית כפי שהובאה בהודעתה מיום 19/1/12.

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 13 יוני 2012 בשעה 11:00 לפניי.

לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 ימים מהיום.

התובע יעביר לנתבעת כתב וס"ר כמבוקש עד 45 ימים מהיום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר גבריאל אגר מרחוב הברזל 20 תל אביב, טל' ***-******* כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי של התובע/ת, אלכסנדר גלוזמן, בעקבות אירוע תאונת

הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.

ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד.

ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו/ה ומקצועו/ה.

ה. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי

העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע/ת נכון להיום.

3. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת

מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

4. מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה,

בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה.

שכה"ט יועבר ישירות למומחה.

הנני קוצב את שכ"ט המומחה ומעמידו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

במידה ושכרו ל המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולתובע/נתבעת

תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, באם יש לו נגיעה למי מהצדדים.

המזכירות תשלח למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מיום המינוי.

5. המומחה לא יבדוק את התובע/ת לפני חלוף 60 יום מהיום.

חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 45 יום מיום הבדיקה.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו

של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד

30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.

ניתנה היום 22/01/2012


מעורבים
תובע: אלכסנדר גלוזמן
נתבע: מגדל חברת לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: